Doping i idretten


Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten.Forbudt å bruke
Forbudt med visse unntak/restriksjoner
Ikke forbudtP

Pabal «Ferring Legemidler AS» inj.

Klasse:

Substans: Karbetocin

Pacligen «Sandoz» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Paklitaksel

Paclitaxel Accord «Accord» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Paklitaksel

Padviram «Sandoz» tabl.

Klasse:

Substanser: Efavirenz og Emtricitabin og Tenofovirdisoproksil

Palexia «Grünenthal» mikst.

Klasse:

Substans: Tapentadol

Palexia «Grünenthal» tabl.

Klasse:

Substans: Tapentadol

Palexia depot «Grünenthal» depottabl.

Klasse:

Substans: Tapentadol

Palladon «Mundipharma» inf./inj.

Klasse:

Substans: Hydromorfon

Palonosetron Accord «Accord» inj.

Klasse:

Substans: Palonosetron

Pamorelin «Ipsen» pulv. og væske til depotinj.

Klasse:

Substans: Triptorelin

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Pantoprazol Krka «KRKA» enterotabl.

Klasse:

Substans: Pantoprazol

Pantoprazol Pensa «Pensa Pharma» enterotabl.

Klasse:

Substans: Pantoprazol

Pantoprazol SUN «SUN Pharma» pulv. til inj.

Klasse:

Substans: Pantoprazol

Panzyga «Octapharma» inf.

Klasse:

Substans: Immunglobulin

Paracetamol B. Braun «Braun» inf.

Klasse:

Substans: Paracetamol

Paracetamol Norfri «Evolan Pharma» mikst.

Klasse:

Substans: Paracetamol

Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics» tabl.

Klasse:

Substans: Paracetamol

Paracetduo «Karo Pharma» tabl.

Klasse:

Substanser: Paracetamol og Koffein

Paralen «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:

Substanser: Paracetamol og Koffein og Acetylsalisylsyre

Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma» supp., tabl.

Klasse:

Substanser: Paracetamol og Kodein

Paricalcitol Alternova «Alternova» kaps.

Klasse:

Substans: Parikalsitol

Paritdam «Accord» tabl.

Klasse:

Substans: Bupropion

Parlodel «Meda» tabl.

Klasse:

Substans: Bromokriptin

Paroxetin Aristo «Aristo Pharma» tabl.

Klasse:

Substans: Paroksetin

Parsabiv «Amgen» inj.

Klasse:

Substans: Etelkalsetid

Pascoflair «Pascoe» tabl.

Klasse:

Substans: Pasjonsblomst

Pazenir «ratiopharm» pulv. til inf.

Klasse:

Substans: Paklitaksel

Pedea «Recordati Rare Diseases» inj.

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Peditrace «Fresenius Kabi» kons. til inf.

Klasse:

Substanser: Natriumselenitt og Kobberklorid og Kaliumjodid og Manganklorid og Natriumfluorid og Sinkklorid

Pegasys «Roche» inj.

Klasse:

Substans: Peginterferon alfa-2a

Pelgraz «Accord» inj.

Klasse:

Substans: Pegfilgrastim

Pemazyre «Incyte» tabl.

Klasse:

Substans: Pemigatinib

Pemetrexed «Sandoz» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Pemetreksed

Penicillin «Actavis» pulv. til inf./inj.

Klasse:

Substanser: Benzylpenicillin og Penicillin

Penomax «Orion» tabl.

Klasse:

Substanser: Pivmecillinam og Penicillin

Pentocur Abcur «Abcur» pulv. til inj.

Klasse:

Substans: Tiopental

Pepcid «McNeil» tabl.

Klasse:

Substans: Famotidin

Pergoveris «Merck» inj.

Klasse:

Substans: Lutropin alfa

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Perjeta «Roche» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Pertuzumab

Permetrin Aurora Medical «2care4» krem

Klasse:

Substans: Permetrin

Persantin «Glenwood» tabl.

Klasse:

Substans: Dipyridamol

Petidin «Takeda» inj., supp.

Klasse:

Substans: Petidin

Pevaryl «Karo Pharma» pudder

Klasse:

Substans: Ekonazol

Pevisone «Karo Pharma» krem

Klasse:

Substanser: Triamcinolon og Ekonazol

Pheburane «Eurocept International» gran.

Klasse:

Substans: Natriumfenylbutyrat

Phenergan «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:

Substans: Prometazin

Phesgo «Roche» inj.

Klasse:

Substanser: Pertuzumab og Trastuzumab

Phosphoral «Casen Recordati» mikst.

Klasse:

Substans: Natriumfosfat

Phoxilium «Gambro» hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Klasse:

Substanser: Natriumklorid og Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Kaliumklorid og Dinatriumfosfat og Natriumhydrogenkarbonat

Physioneal 35 Glucose, Physioneal 40 Glucose «Baxter» peritonealdialysevæske

Klasse:

Substanser: Natriumklorid og Natriumlaktat og Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Glukose og Natriumhydrogenkarbonat

Physiotens «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Moksonidin

Physiotens «Mylan Healthcare Norge AS» tabl.

Klasse:

Substans: Moksonidin

Picoprep «Ferring Legemidler AS» pulv. til mikst.

Klasse:

Substanser: Sitronsyre og Magnesiumoksid og Natriumpikosulfat

Picoprep «Orifarm» pulv. til mikst.

Klasse:

Substanser: Sitronsyre og Magnesiumoksid og Natriumpikosulfat

Pifeltro «MSD» tabl.

Klasse:

Substans: Doravirin

Pilexam «Pilum Pharma» inj.

Klasse:

Substans: Traneksamsyre

Pinex «Actavis» dosegran.

Klasse:

Substans: Paracetamol

Pinex «Actavis» smeltetabl.

Klasse:

Substans: Paracetamol

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis» brusetabl., supp., tabl.

Klasse:

Substanser: Paracetamol og Kodein

Pioglitazone Accord «Accord» tabl.

Klasse:

Substans: Pioglitazon

Piperacillin/Tazobactam «Stragen» pulv. til inf.

Klasse:

Substanser: Piperacillin og Tazobaktam og Penicillin

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulv. til inf.

Klasse:

Substanser: Piperacillin og Tazobaktam og Penicillin

Piqray «Novartis» tabl.

Klasse:

Substans: Alpelisib

Piroxicam «Mylan» tabl.

Klasse:

Substans: Piroksikam

Plaquenil «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:

Substans: Hydroksyklorokin

Plasmalyte «Baxter» inf.

Klasse:

Substans: Elektrolytter

Plasmalyte Glucos «Baxter» inf.

Klasse:

Substanser: Karbohydrater og Elektrolytter

Plavix «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:

Substans: Klopidogrel

Plegridy «Biogen» inj.

Klasse:

Substans: Peginterferon beta-1a

Plenadren «Shire» tabl.

Klasse:

Substans: Hydrokortison

Plendil «AstraZeneca» depottabl.

Klasse:

Substans: Felodipin

Plendil «Orifarm» depottabl.

Klasse:

Substans: Felodipin

Plenvu «Norgine» pulv. til mikst.

Klasse:

Substans: Makrogol

Pneumovax «MSD» inj.

Klasse:

Substans: Pneumokokk, renset polysakkaridantigen

Polivy «Roche» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Polatuzumabvedotin

Posaconazole Accord «Accord» enterotabl.

Klasse:

Substans: Posakonazol

Posaconazole AHCL «Accord» mikst.

Klasse:

Substans: Posakonazol

Posaconazole Mylan «Mylan» enterotabl.

Klasse:

Substans: Posakonazol

Postafen «CampusPharma» tabl.

Klasse:

Substans: Meklozin

Poteligeo «Kyowa Kirin» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Mogamulizumab

Pradaxa «Boehringer Ingelheim» kaps.

Klasse:

Substans: Dabigatraneteksilat

Praluent «sanofi-aventis» inj.

Klasse:

Substans: Alirokumab

Pramipexole Orion «Orion» tabl.

Klasse:

Substans: Pramipeksol

Pranolol «Actavis» tabl.

Klasse:

Substans: Propranolol

Prasugrel Krka «KRKA» tabl.

Klasse:

Substans: Prasugrel

Pravachol «Orifarm» tabl.

Klasse:

Substans: Pravastatin

Pravastatin Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:

Substans: Pravastatin

Praxbind «Boehringer Ingelheim» inj./inf.

Klasse:

Substans: Idarusizumab

Precosa «2care4» kaps.

Klasse:

Substans: Saccharomyces boulardii

Precosa «Biocodex» kaps.

Klasse:

Substans: Saccharomyces boulardii

Prednisolon «Takeda» tabl.

Klasse:

Substans: Prednisolon

Prednisolon «Unimedic» rektalvæske

Klasse:

Substans: Prednisolon

Prednisolon Alternova «Alternova» tabl.

Klasse:

Substans: Prednisolon

Prevenar 13 «Pfizer» inj.

Klasse:

Substans: Pneumokokk, konjugert renset polysakkaridantigen

Prevymis «MSD» kons. til inf., tabl.

Klasse:

Substans: Letermovir

Prezista «Janssen» tabl.

Klasse:

Substans: Darunavir

Prialt «Riemser» inf.

Klasse:

Substans: Ziconotid

Priligy «Berlin-Chemie» tabl.

Klasse:

Substans: Dapoksetin

Primolut-N «Bayer AB» tabl.

Klasse:

Substans: Noretisteron

Primovist «Bayer AB» inj.

Klasse:

Substans: Gadoksetinsyre

Priorix «GlaxoSmithKline» pulv. og væske til inj.

Klasse:

Substanser: Kusmavirusvaksine og Rubellavirusvaksine og Mmr-virusvaksine og Meslingvirusvaksine

Prismasol «Gambro» hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Klasse:

Substanser: Natriumklorid og Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Kaliumklorid og Melkesyre og Glukosemonohydrat og Natriumhydrogenkarbonat

Privigen «CSL Behring» inf.

Klasse:

Substans: Immunglobulin

Procoralan «Les Laboratoires Servier» tabl.

Klasse:

Substans: Ivabradin

Procren Depot «AbbVie» pulv. og væske til inj.

Klasse:

Substans: Leuprorelin

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Proctosedyl «sanofi-aventis» rektalsalve

Klasse:

Substans: Hydrokortison

Procysbi «Chiesi Farmaceutici» enterokaps.

Klasse:

Substans: Merkaptamin

Pro-Epanutin «Pfizer» kons. til inf./inj.

Klasse:

Substans: Fosfenytoin

Prograf «Astellas» kaps., kons. til inf.

Klasse:

Substans: Takrolimus

Progynova «Bayer AB» tabl.

Klasse:

Substans: Østradiol

ProHance «Bracco» inj.

Klasse:

Substans: Gadoteridol

Prolastina «Grifols» pulv. og væske til inf.

Klasse:

Substans: Alfa1-antitrypsin

Prolia «Amgen» inj.

Klasse:

Substans: Denosumab

Promixin «Zambon» pulv. til inf.

Klasse:

Substanser: Kolistin og Kolistimetatnatrium

Promixin «Zambon» pulv. til inhal.væske

Klasse:

Substanser: Kolistin og Kolistimetatnatrium

Propess «Ferring Legemidler AS» vaginalinnlegg

Klasse:

Substans: Dinoproston

Propofol-Lipuro «Braun» inf./inj.

Klasse:

Substans: Propofol

Propolipid «Fresenius Kabi» inj./inf.

Klasse:

Substans: Propofol

Propranolol Accord «Accord» tabl.

Klasse:

Substans: Propranolol

Proscar «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Finasterid

Proscar «MSD» tabl.

Klasse:

Substans: Finasterid

Proscar «Orifarm» tabl.

Klasse:

Substans: Finasterid

Prospan «Engelhard Arzneimittel» mikst.

Klasse:

Substans: Eføyblad

Prostivas «Pfizer» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Alprostadil

Protaminsulfat «LEO» inf./inj.

Klasse:

Substans: Protamin

Protopic «LEO» salve

Klasse:

Substans: Takrolimus

Provaqomyl «Mylan» tabl.

Klasse:

Substanser: Proguanil og Atovakvon

Provera «Pfizer» tabl.

Klasse:

Substans: Medroksyprogesteron

Proxan «Karo Pharma» tabl.

Klasse:

Substans: Naproksen

Pulmaxan «Orifarm» inhal.væske

Klasse:

Substans: Budesonid

Pulmicort «AstraZeneca» inhal.væske

Klasse:

Substans: Budesonid

Pulmozyme «Roche» inhal.væske

Klasse:

Substanser: Dornase alfa og Deoksyribonuklease

Puri-Nethol «Aspen» tabl.

Klasse:

Substans: Merkaptopurin

Pyrisept «Karo Pharma» oppl., salve

Klasse:

Substans: Cetylpyridin