TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg og 400 mg: Hver tablett inneh.: Pivmecillinamhydroklorid 200 mg, resp. 400 mg, hjelpestoffer.


Dosering

Ungdom og voksne, inkl. eldre
200-400 mg 3 ganger daglig.
Barn >5 år
200 mg 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Tas med minst 1/2 glass vann i sittende eller stående stilling. Dersom tabletten blir sittende fast kan vedvarende kontakt med slimhinnene forårsake irritasjon og sårdannelse i spiserøret. Bør helst tas med mat for å unngå gastrointestinale forstyrrelser. Tablettene kan, hvis nødvendig, knuses eller slemmes opp i vann, men smaken er vond. Pakningsvedlegget bør leses nøye før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for penicillin, cefalosporin eller innholdsstoffene. Tilstander som kan gi nedsatt øsofaguspassasje som øsofagusstrikturer og/eller obstruktive endringer i mage-tarmkanalen (vedvarende kontakt mellom tablett og slimhinne kan gi irritasjon og sårdannelse). Sjelden genetisk stoffskiftefeil som karnitintransportørdefekt eller organisk aciduri som metylmalonsyreuri og propionsyreemi.

Forsiktighetsregler

Kryssallergi: Mulig med andre penicillinderivater/cefalosporiner. Karnitinmangel: Forsiktighet utvises ved karnitinmangel, ustabil diabetes mellitus/unormalt lav muskelmasse. Symptomer inkluderer muskelsmerter, fatigue og forvirring. Langtidsbruk (>3 uker) eller hyppig gjentagende behandling bør unngås. Porfyri: Kan være forbundet med akutte anfall. Bør ikke brukes ved porfyri. Diaré/pseudomembranøs kolitt: Forårsaket av Clostridioides difficile kan forekomme. Pasienter med diaré overvåkes nøye. Dersom diaré oppstår under/etter bruk, bør mulighet for pseudomembranøs kolitt overveies og hensiktsmessige tiltak iverksettes. Interferens med serologiske tester: Inntak kort tid før fødsel kan gi falskt positivt testresultat for isovaleriansyremi hos nyfødte ved måling av acylkarnitin. Oppfølgingsprøver anbefales.

Interaksjoner

Metotreksatutskillelse kan reduseres ved samtidig bruk. Dersom samtidig bruk anses nødvendig bør metotreksatnivåene overvåkes nøye. Probenecid reduserer utskillelsen av penicilliner og øker nivåene av antibiotika i blodet. Bakteriedrepende effekt av penicillin kan bli hindret ved samtidig bruk av legemidler med bakteriostatisk effekt, f.eks. erytromycin og tetrasykliner. Samtidig bruk av valproat eller andre legemidler som frigjør pivalinsyre kan gi økt risiko for karnitinmangel og bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData indikerer ingen misdannelser/føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier viser ingen reproduksjonstoksiske effekter. Kan brukes under graviditet, hvis klinisk nødvendig.
AmmingMecillinam utskilles i morsmelk, men det forventes ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes ved terapeutiske doser. Kan brukes ved amming.
FertilitetKliniske studier på fertilitet er ikke utført. Én preklinisk studie viste ingen effekt på fertilitet hos rotte.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKvalme, brekninger, gastritt. Akutte reaksjoner hovedsakelig forårsaket av overfølsomhet.
BehandlingSymptomatisk og støttende.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInaktivt prodrug, pivmecillinam hydrolyseres raskt til den aktive formen mecillinam som hemmer celleveggsyntesen ved å binde til PBP2. Hovedsakelig baktericid effekt. Virker mot gramnegative bakterier. Synergistisk effekt mot Enterobacteriaceae ved kombinasjon av mecillinam og andre betalaktamantibiotika.
Absorpsjon60-80%. 200 mg peroralt gir Cmax (ca. 2,3 μg/ml) etter 1-2 timer.
Proteinbinding5-10%.
Halveringstid1-1,5 timer.
MetabolismeInaktiveres i ulik grad av betalaktamaser. Prevalens av ervervet resistens kan variere geografisk/tidsmessig for utvalgte arter, lokal informasjon om resistens er ønskelig.
UtskillelseUendret via urin (50%), liten mengde via gallen. Pivalinsyre frigis ved hydrolyse av pivmecillinam og utskilles delvis som karnitinkonjugat. Etter 7-10 dagers behandling med høyeste anbefalte dose vil karnitinlagrene reduseres med 10%.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen (blister/tett lukket boks) for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Penomax, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 mg 20 stk. (blister)
148263
Blå resept 142,20 (trinnpris 78,00) C
30 stk. (blister)
148274
Blå resept 195,10 (trinnpris 105,50) C
100 stk. (boks)
148285
Blå resept 565,80 (trinnpris 267,00) C
400 mg 10 stk. (blister)
082939
- 140,30 (trinnpris 98,50) C
15 stk. (blister)
405369
- 192,30 (trinnpris 129,60) C
20 stk. (blister)
037995
- 244,30 (trinnpris 160,70) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Penomax TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Penomax TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.08.2022


Sist endret: 25.10.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)