KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE: 1 ml inneh.: Zinc. chlorid. 521 μg, cupr. chlorid. (2 H2O) 53,7 μg, manganos. chlorid. (4 H2O) 3,6 μg, natr. selen. (5 H2O) 6,66 μg, natr. fluorid. 126 μg, kal. jodid. 1,31 μg, acid. hydrochlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Spormetaller pr. ml: Zn2+ 3,82 μmol (250 μg), Cu2+ 0,315 μmol (20 μg), Mn2+ 18,2 nmol (1 μg), Se4+ 25,3 nmol (2 μg), F- 3 μmol (57 μg), I- 7,88 nmol (1 μg). Osmolalitet: Ca. 38 mosm/kg H2O, pH 2.


Indikasjoner

Til dekning av behov for sporelementer hos nyfødte og barn på total parenteral ernæring.

Dosering

1 ml Peditrace/kg kroppsvekt/dag til spedbarn og barn opptil 15 kg. Til barn >15 kg vil en daglig dosering på 15 ml dekke behovet for sporelementer.
Tilberedning/Håndtering: Tilsetning skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Blandbarhet: Opptil 6 ml Peditrace kan tilsettes 100 ml Vaminolac, Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri eller glukoseoppløsninger (50 mg/ml - 500 mg/ml). Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes Fresenius Kabi.
Administrering: Skal ikke gis ufortynnet. Korteste anbefalte infusjonstid er 8 timer. Infusjonshastigheten bør være meget lav.

Kontraindikasjoner

Wilsons sykdom.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved bruk til pasienter med redusert galle- og/eller nyrefunksjon fordi utskillelsen av sporelementer forventes å være vesentlig redusert. Forsiktighet utvises hos pasienter med biokjemiske eller kliniske tegn på leverdysfunksjon. Hos pasienter på langtids parenteral ernæring (>4 uker), bør plasmanivået av sporelementer, spesielt mangan, følges. Hos pasienter med forhøyet tap av sporelementer eller med behov for forlenget intravenøs ernæring, bør blodstatus overvåkes for å kontrollere at behovene blir tilfredsstillende dekket.

 

Bivirkninger

Ingen bivirkninger relatert til sporelementene i Peditrace er rapportert.

Overflatisk tromboflebitt er observert når Peditrace er gitt i glukoseinfusjon.

Ingen bivirkninger relatert til sporelementene i Peditrace er rapportert.

Overflatisk tromboflebitt er observert når Peditrace er gitt i glukoseinfusjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hos pasienter med svekket nyre- eller gallefunksjon er det økt risiko for akkumulasjon av sporelementer. Ved kronisk overdosering av jern er det risiko for hemosiderose. Dette kan i alvorlige og sjeldne tilfeller bli behandlet med veneseksjon.

Egenskaper

Klassifisering: Konsentrert tilsetningsoppløsning av spormetaller for tilsetning til aminosyreoppløsninger eller glukoseoppløsninger ved parenteral ernæring til nyfødte og barn.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonen skal være avsluttet innen 24 timer etter at tilsetninger er gjort. Innholdet i en åpnet flaske skal kasseres og skal ikke anvendes ved et senere tilfelle.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Peditrace, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 × 10 ml (plasthettegl.)
512608
-
-
573,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.10.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.08.2016