PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: 1 dosepose inneh.: Natriumpikosulfat 10 mg, lett magnesiumoksid 3,5 g, vannfri sitronsyre 12 g, kaliumhydrogenkarbonat 0,5 g, sakkarinnatrium, aroma (inneh. akasiagummi, laktose, askorbinsyre, butylert hydroksyanisol (E 320)). Appelsinsmak.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >1 år: Tarmtømming før røntgenundersøkelser eller endoskopi. Tarmtømming før kirurgi dersom det er klinisk nødvendig.
Reseptfri bruk Til voksne >18 år.

Dosering

For å unngå dehydrering skal anbefalte retningslinjer for væskeinntak følges så lenge tømmingseffekten vedvarer. Fiberfattig diett anbefales dagen før undersøkelsen. Dagen for undersøkelsen anbefales kun inntak av klar væske (dvs. fruktjuicer uten fruktkjøtt, mineralvann, klar suppe, te og kaffe (uten melk, soya eller fløte) samt vann). Ikke drikk kun vann. Utover væsken som inntas som en del av behandlingsregimet, anbefales normalt inntak av klar væske, styrt av tørsten.
Voksne >18 år inkl. eldre
1. dosepose tas 10-18 timer før undersøkelsen, etterfulgt av inntak av minst 5 × 250 ml klar væske fordelt over flere timer. 2. dosepose tas 4-6 timer før undersøkelsen, etterfulgt av inntak av minst 3 × 250 ml klar væske fordelt over flere timer. Klar væske (ikke bare vann) kan inntas inntil 2 timer før undersøkelsen.
Barn
Tidspunkt for inntak av de 2 dosene er som for voksne (hhv. 10-18 og 4-6 timer før undersøkelsen). Det er svært viktig å opprettholde hydreringstilstanden hos barn. 1-2 år: 1. dose er 1 måleskje; 2. dose er 1 måleskje. 2-4 år: 1. dose er 2 måleskjeer; 2. dose er 2 måleskjeer. 4-9 år: 1. dose er 1 dosepose; 2. dose er 2 måleskjeer. >9 år: Som voksne.
Spesielle pasientgrupper
  • Pasienter med lav kroppsvekt (BMI <18): Væskeinntaket skal monitoreres og ev. tilpasses.
Tilberedning/Håndtering Voksne (inkl. 1. dose for barn 4-9 år): 1 dosepose løses opp i ca. 150 ml vann. Barn: Angitt mengde pulver løses opp i ca. 50 ml vann pr. måleskje. Rør i 2-3 minutter og drikk oppløsningen (kan bli varm; avkjøl ev.). En spesifikk måleskje som doserer 1/4 dosepose (4 g), skal anvendes til barnedosering; baksiden av et knivblad trekkes over en toppet måleskje for å gi korrekt dose.
Administrering Inntas oralt. Tidspunktet for inntaket av de 2 dosene avhenger av planlagt tid for undersøkelsen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kongestiv hjertesvikt. Gastrisk retensjon. Gastrointestinal ulcerasjon. Toksisk kolitt. Toksisk megakolon. Ileus. Kvalme og oppkast. Akutte kirurgiske abdominale tilstander (f.eks. akutt appendisitt). Kjent/mistenkt gastrointestinal obstruksjon eller perforering. Alvorlig dehydrering. Rabdomyolyse. Hypermagnesemi. Aktiv inflammatorisk tarmsykdom. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan akkumulering av magnesium i plasma forekomme; i så tilfelle bør annet legemiddel anvendes.

Forsiktighetsregler

Bør kun administreres før tarmkirurgi dersom det er helt nødvendig. Risiko bør vurderes nøye mot ev. fordeler/behov, avhengig av kirurgisk prosedyre. Utilstrekkelig eller overdrevent oralt inntak av væske/elektrolytter kan gi klinisk signifikante abnormaliteter, spesielt hos mindre friske pasienter; pasienter med lav kroppsvekt, barn, eldre, svekkede individer og pasienter med risiko for hypokalemi/-natremi kan kreve spesiell oppmerksomhet. Ved tegn/symptomer på hypokalemi/-natremi bør raske korrigerende tiltak tas for å gjenopprette væske-/elektrolyttbalansen. Inntak av kun vann kan gi elektrolyttubalanse som i alvorlige tilfeller kan gi komplikasjoner som krampeanfall og koma. Alvorlig eller livstruende elektrolyttforstyrrelser eller nedsatt nyrefunksjon hos svekkede/skjøre pasienter er sett i sjeldne tilfeller. Forsiktighet bør utvises ved nylig gjennomgått gastrointestinal kirurgi samt ved svekket nyrefunksjon, hjertesykdom eller inflammatorisk tarmsykdom. Skal brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som kan påvirke væske-/elektrolyttbalansen. Kan påvirke absorpsjonen av regelmessig inntatte orale legemidler og bør brukes med forsiktighet. Behandlingstiden bør ikke overskride 24 timer da lengre behandling kan øke risikoen for væske-/elektrolyttubalanse. Ved undersøkelse tidlig på dagen, kan det være nødvendig å ta 2. dose i løpet av natten med ev. forstyrrelse av søvn. Preparatet skal ikke brukes rutinemessig som avføringsmiddel. Hjelpestoffer: Inneholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium pr. dosepose, hvilket må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon eller kontrollert kaliumdiett. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dosepose, dvs. så godt som natriumfritt. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Absorpsjon av andre orale legemidler (f.eks. antiepileptika, antikonseptiva, antidiabetika, antibiotika) kan være nedsatt under behandling pga. økt gastrointestinal transitthastighet. Legemidler som potensielt kan kelatere med magnesium (f.eks. tetrasykliner og fluorokinoloner, jern, digoksin, klorpromazin og penicillamin) bør tas >2 timer før eller >6 timer etter Picoprep. Effekten reduseres av volumøkende laksantia. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan assosieres med hypokalemi (f.eks. diuretika, kortikosteroider eller legemidler hvor hypokalemi utgjør en spesiell risiko, dvs. hjerteglykosider). Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av NSAID eller legemidler som induserer SIADH (f.eks. TCA, SSRI, antipsykotika og karbamazepin) da slike legemidler kan øke risikoen for væskeretensjon/elektrolyttubalanse.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Bruk bør unngås.
AmmingErfaring mangler. Bruk kan vurderes.
FertilitetHumane data mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKan føre til kraftig diaré.
BehandlingGenerelt støttende tiltak og korrigering av væske- og elektrolyttbalansen.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKontaktlaksantium.
VirkningsmekanismeLokaltvirkende avføringsmiddel. Etter bakteriell spalting i kolon, har natriumpikosulfat stimulerende virkning på slimhinnen i tykktarm og rektum. Magnesiumsitrat virker osmotisk ved å holde tilbake væske i kolon. Totaleffekten er en utvaskingseffekt kombinert med stimulering av peristaltikken for å tømme tarmen.
AbsorpsjonIkke i målbare mengder.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Skal brukes umiddelbart etter åpning. Kun til engangsbruk. Ubrukt innhold skal kastes.

Pakninger uten resept

Pakningen er unntatt fra reseptplikt for voksne >18 år; inneholder ikke måleskje; måleskje kan fås ved henvendelse til Ferring Legemidler AS.

 

Pakninger, priser og refusjon

Picoprep, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 stk. (doseposer)
187768
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Picoprep PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2021


Sist endret: 23.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)