Postafen

CampusPharma


Antihistamin. Antiemetikum.

R06A E05 (Meklozin)TABLETTER 25 mg: Hver tablett inneh.: Meklozindihydroklorid 25 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne og barn >6 år: Reisesyke. Voksne og barn >12 år: Postoperative brekninger og kvalme etter strålebehandling.
Reseptfri bruk Voksne og barn >6 år: Reisesykemiddel som motvirker kvalme og brekninger.

Dosering

Reisesyke
Tas 1-2 timer før avreise. Voksne og barn >12 år: Anbefalt dose 25-50 mg (1-2 tabletter) pr. døgn. Barn 6-12 år: Anbefalt dose 12,5 mg (1/2 tablett). Ny dose kan gis etter 12 timer.
Postoperative brekninger og kvalme etter strålebehandling
Voksne og barn >12 år: Anbefalt dose er 25-50 mg (1-2 tabletter) pr. døgn. Som antihistamin tas dosen helst om kvelden.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert.
  • Eldre: Behandling bør starte med laveste anbefalte dose, se Forsiktighetsregler.
Administrering Tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre piperazinderivater. Nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Pga. antikolinerg effekt bør preparatet brukes med forsiktighet ved obstruksjon i blærehals/urinrør, glaukom, pylorusstenose, nedsatt gastrointestinal motilitet, myasthenia gravis, demens. Brukes med forsiktighet hos eldre pga. økt sensitivitet for de antikolinerge effektene. Brukes med forsiktighet ved epilepsi. Bruk av preparatet bør avbrytes 4 dager før allergitesting for å unngå innvirkning på testresultater. Hjelpestoff: Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør gjøres oppmerksom på at preparatet kan svekke reaksjons- og konsentrasjonsevnen, og advares mot bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk av alkohol bør unngås. Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av CNS-depressiver, antikolinergika, andre legemidler med antikolinerge egenskaper og MAO-hemmere, da samtidig bruk kan forsterke effekten av disse legemidlene eller av meklozin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEpidemiologiske studier indikerer ingen økt risiko for misdannelser ved bruk under graviditet. Skal kun brukes under graviditet hvis det er strengt nødvendig. Behandlingen bør da vare kortest mulig, med maks. daglig dose 50 mg.
AmmingGår sannsynligvis over i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerCNS-depresjon (hos voksne, med symptomer som døsighet, koma, oppstemthet, anfall og postikal depresjon) og/eller CNS-stimulering (dominerende hos små barn). Fikserte og utvidede pupiller, ansiktsrødming, munntørrhet, oppstemthet, hallusinasjoner, tonisk-kloniske anfall, ekstrapyramidalt syndrom, ataksi, tremor, psykoser, hypertermi, hypotensjon, hypertensjon, takykardi, arytmi. Alvorlig forgiftning kan føre til cerebralt ødem, dyp koma, respirasjonsdepresjon, kardiorespiratorisk kollaps og dødsfall.
BehandlingStøttende og symptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHistamin H1-reseptorantagonist med spasmolytisk, antikolinerg, CNS-depressiv og lokalanestetisk effekt.
VirkningsmekanismeIkke fullstendig klarlagt, men er sannsynligvis relatert til den sentrale antikolinerge og CNS-depressive effekten. Demper følsomheten og undertrykker labyrintfunksjonen og konduktiviteten fra labyrinten til cerebellum.
AbsorpsjonEffekten inntrer ca. 1 time etter inntak.
HalveringstidCa. 6 timer. Virketid 12-24 timer.
MetabolismeMetaboliseres i stor grad i lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C i ytteremballasjen for å beskytte mot fuktighet.

Pakninger uten resept

10 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Postafen, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg 10 stk. (blister)
444616

-

* F
100 stk. (blister)
165761

Blå resept

304,20 C

SPC (preparatomtale)

Postafen TABLETTER 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.10.2019


Sist endret: 06.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)