Doping i idretten


Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten.Forbudt å bruke
Forbudt med visse unntak/restriksjoner
Ikke forbudtH

Haemate «CSL Behring» pulv. og væske til inf./inj.

Klasse:

Substanser: Koagulasjonsfaktor viii og Von willebrands faktor

Halaven «Eisai» inj.

Klasse:

Substans: Eribulin

Haldol, Haldol depot «Janssen» inj., tabl.

Klasse:

Substans: Haloperidol

Harvoni «Gilead» gran., tabl.

Klasse:

Substanser: Ledipasvir og Sofosbuvir

Havrix «GlaxoSmithKline» inj.

Klasse:

Substans: Hepatitt a, inaktivert helvirus

Hedexin «Phytopharm Kleka» sirup

Klasse:

Substans: Eføyblad

Hemangiol «Pierre Fabre» mikst.

Klasse:

Substans: Propranolol

Heminevrin «Cheplapharm» kaps., mikst.

Klasse:

Substans: Klometiazol

Hemlibra «Roche» inj.

Klasse:

Substans: Emicizumab

Hemosol B0 «Baxter Holding» hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Klasse:

Substanser: Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Melkesyre og Natriumhydrogenkarbonat og Natriumklorid

Heparin 100 IE/ml «LEO» inj.

Klasse:

Substans: Heparin

Heparin 5000 IE/ml «LEO» inj.

Klasse:

Substans: Heparin

Hepatect «Biotest Pharma» inf.

Klasse:

Substans: Immunglobulin mot hepatitt b

Hepcludex «Gilead» pulv. til inj.

Klasse:

Substans: Bulevirtid

Hepsera «Gilead» tabl.

Klasse:

Substans: Adefovirdipivoksil

Hibiscrub «Mölnlycke Health Care AB» oppl.

Klasse:

Substans: Klorheksidin

Hibiscrub «Orifarm» oppl.

Klasse:

Substans: Klorheksidin

Hibitane «Bioglan» vaginalkrem

Klasse:

Substans: Klorheksidin

Hiprex «Meda» pulv. i dosepose, tabl.

Klasse:

Substans: Metenamin

Hirudoid «Stada Arzneimittel» salve

Klasse:

Substans: Organo-heparinoid

Hizentra «CSL Behring» inj.

Klasse:

Substans: Immunglobulin

Holoxan «Baxter» pulv. til inf./inj.

Klasse:

Substans: Ifosfamid

Humalog «2care4» inj.

Klasse:

Substans: Insulin lispro

Humira «AbbVie» inj.

Klasse:

Substans: Adalimumab

Humulin NPH «Lilly» inj.

Klasse:

Substans: Insulin (human)

Hydofon «2care4 Generics» inf./inj.

Klasse:

Substans: Hydromorfon

Hydrea «Orifarm» kaps.

Klasse:

Substans: Hydroksykarbamid

Hydrokortison Evolan «Evolan Pharma» krem, salve

Klasse:

Substans: Hydrokortison

Hydromorfonhydroklorid Kalceks «Kalceks» inf./inj.

Klasse:

Substans: Hydromorfon

Kommentar: Forbudt metode Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser.

Hydroxyurea medac «Medac» kaps.

Klasse:

Substans: Hydroksykarbamid

Hydroxyzine Bluefish «Bluefish» tabl.

Klasse:

Substans: Hydroksyzin

Hydroxyzine Orifarm «Orifarm Generics» tabl.

Klasse:

Substans: Hydroksyzin

Hyprosan «Santen» øyedråper

Klasse:

Substans: Hypromellose

HyQvia «Baxalta» inf.

Klasse:

Substanser: Hyaluronidase og Immunglobulin

Hyrimoz «Sandoz» inj.

Klasse:

Substans: Adalimumab