Doping i idretten

Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten. Les om idrettens dopingliste (utvid) 


  Forbudt å bruke   Forbudt med visse unntak/restriksjoner   Ikke forbudtSøket ditt, e, gav 147 resultater:

Ebetrex «EBEWE» inj., kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Ebixa «2care4» oral oppl.

Klasse:  

Substans: Memantin

Ebixa «Farmagon» tabl.

Klasse:  

Substans: Memantin

Ebixa «Lundbeck» oral oppl., tabl.

Klasse:  

Substans: Memantin

Ebixa «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Memantin

Ecalta «Pfizer» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Anidulafungin

Edronax «Pfizer» tabl.

Klasse:  

Substans: Reboksetin

Edurant «Janssen» tabl.

Klasse:  

Substans: Rilpivirin

Efavirenz Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Efavirenz

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substanser: Emtricitabin og Efavirenz og Tenofovirdisoproksil

Efedrin «Takeda» inj.

Klasse:  

Substans: Efedrin

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Efedrin «Unimedic» inj.

Klasse:  

Substans: Efedrin

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Efexor Depot «Pfizer» depotkaps.

Klasse:  

Substans: Venlafaksin

Efient «Daiichi Sankyo» tabl.

Klasse:  

Substans: Prasugrel

Efient «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Prasugrel

Egazil «BioPhausia» depottabl.

Klasse:  

Substans: Hyoscyamin

Eklira Genuair «AstraZeneca» inhal.pulv.

Klasse:  

Substans: Aklidiniumbromid

Elaprase «Shire» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Idursulfase

Eldepryl «Orion» tabl.

Klasse:  

Substans: Selegilin

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Eletriptan «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substans: Eletriptan

Elidel «Meda» krem

Klasse:  

Substans: Pimecrolimus

Eligard «2care4» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Leuprorelin

Gruppe: S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Eligard «Astellas» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Leuprorelin

Gruppe: S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Eliquis «Bristol-Myers Squibb» tabl.

Klasse:  

Substans: Apiksaban

EllaOne «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Ulipristal

EllaOne «HRA Pharma» tabl.

Klasse:  

Substans: Ulipristal

elmiron «bene» kaps.

Klasse:  

Substans: Pentosanpolysulfatnatrium

Elocom «Orifarm» lin.

Klasse:  

Substans: Mometason

Elocon «MSD» krem, lin., salve

Klasse:  

Substans: Mometason

Elocta «Swedish Orphan Biovitrum» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Koagulasjonsfaktor viii

Elonva «Orifarm» inj.

Klasse:  

Substans: Korifollitropin alfa

Elvanse «Shire» kaps.

Klasse:  

Substans: Lisdeksamfetamin

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Emadine «Novartis» øyedråper

Klasse:  

Substans: Emedastin

Emconcor «Merck» tabl.

Klasse:  

Substans: Bisoprolol

Gruppe: P1. Betablokkere

Emconcor CHF «Merck» tabl.

Klasse:  

Substans: Bisoprolol

Gruppe: P1. Betablokkere

Emend, Ivemend «MSD» kaps., pulv. til inf.

Klasse:  

Substans: Aprepitant

Emerade «PharmaSwiss» inj.

Klasse:  

Substans: Adrenalin

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Emgality «Lilly» inj.

Klasse:  

Substans: Galkanezumab

Emla «Aspen» krem

Klasse:  

Substanser: Lidokain og Prilokain

Emla «Aspen» plaster

Klasse:  

Substanser: Lidokain og Prilokain

Emla «Farmagon» krem

Klasse:  

Substanser: Lidokain og Prilokain

Emselex «Merus Labs» depottabl.

Klasse:  

Substans: Darifenacin

Emselex «Orifarm» depottabl.

Klasse:  

Substans: Darifenacin

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord «Accord» tabl.

Klasse:  

Substanser: Emtricitabin og Tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substanser: Emtricitabin og Tenofovirdisoproksil og Tenofovir

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substanser: Emtricitabin og Tenofovirdisoproksil

Emtriva «Gilead» kaps.

Klasse:  

Substans: Emtricitabin

Enalapril Krka «KRKA» tabl.

Klasse:  

Substans: Enalapril

Enalapril Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Enalapril

Enalapril/Lercanidipine Krka «KRKA» tabl.

Klasse:  

Substanser: Lerkanidipin og Enalapril

Endofalk «Dr. Falk» pulv. til oral oppl.

Klasse:  

Substans: Makrogol

Engerix-B «GlaxoSmithKline» inj.

Klasse:  

Substans: Hepatitt b, renset antigen

Enstilar «LEO» skum

Klasse:  

Substanser: Kalsipotriol og Betametason

Entecavir «Teva» tabl.

Klasse:  

Substans: Entekavir

Entecavir Mylan «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substans: Entekavir

Entecavir Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Entekavir

Entresto «2care4» tabl.

Klasse:  

Substanser: Valsartan og Sakubitril

Entresto «Novartis» tabl.

Klasse:  

Substanser: Valsartan og Sakubitril

Entyvio «Takeda» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Vedolizumab

Envarsus «Abacus Medicine» depottabl.

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Envarsus «Chiesi Farmaceutici» depottabl.

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Envarsus «Paranova» depottabl.

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Epclusa «Gilead» tabl.

Klasse:  

Substanser: Velpatasvir og Sofosbuvir

Epiduo 0,1%/2,5% «Galderma» gel

Klasse:  

Substanser: Benzoylperoksid og Adapalen

Epiduo 0,3%/2,5% «Galderma» gel

Klasse:  

Substanser: Benzoylperoksid og Adapalen

Epiduo «2care4» gel

Klasse:  

Substanser: Benzoylperoksid og Adapalen

EpiPen, EpiPen Jr. «Meda» inj.

Klasse:  

Substans: Adrenalin

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Epirubicin Accord «Accord» inf./inj.

Klasse:  

Substans: Epirubicin

Epirubicin medac «Medac» inj.

Klasse:  

Substans: Epirubicin

Epivir «ViiV Healthcare» mikst., tabl.

Klasse:  

Substans: Lamivudin

Eptifibatide Accord «Accord» inf., inj.

Klasse:  

Substans: Eptifibatid

Equasym Depot «Shire» kaps.

Klasse:  

Substans: Metylfenidat

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Erbitux «Merck» inf.

Klasse:  

Substans: Cetuksimab

Erivedge «2care4» kaps.

Klasse:  

Substans: Vismodegib

Erivedge «Orifarm» kaps.

Klasse:  

Substans: Vismodegib

Erivedge «Roche» kaps.

Klasse:  

Substans: Vismodegib

Erleada «Janssen» tabl.

Klasse:  

Substans: Apalutamid

Ery-Max «Meda» enterokaps., gran. til mikst.

Klasse:  

Substans: Erytromycin

Esbriet «Roche» tabl.

Klasse:  

Substans: Pirfenidon

Escitalopram «Actavis» tabl.

Klasse:  

Substans: Escitalopram

Escitalopram Mylan «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substans: Escitalopram

Escitalopram Teva «Teva» tabl.

Klasse:  

Substans: Escitalopram

Esmeron «MSD» inj.

Klasse:  

Substans: Rokuroniumbromid

Esmya «Gedeon Richter» tabl.

Klasse:  

Substans: Ulipristal

Esomeprazol Krka «KRKA» enterokaps.

Klasse:  

Substans: Esomeprazol

Esomeprazol Pensa «Pensa Pharma» enterokaps.

Klasse:  

Substans: Esomeprazol

Esperoct «Novo Nordisk» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Koagulasjonsfaktor viii

Estalis «2care4» depotplaster

Klasse:  

Substanser: Østradiol og Noretisteron

Estalis «Novartis» depotplaster

Klasse:  

Substanser: Østradiol og Noretisteron

Estradot «Novartis» depotplaster

Klasse:  

Substans: Østradiol

Etalpha «LEO» dråper, kaps.

Klasse:  

Substanser: Vitamin d3 og Alfakalsidiol

Etoposid Ebewe «EBEWE» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Etoposid

Etoposide Accord «Accord» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Etoposid

Etoricoxib Krka «KRKA» tabl.

Klasse:  

Substans: Etorikoksib

Etoricoxib Orion «Orion» tabl.

Klasse:  

Substans: Etorikoksib

Etoricoxib Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Etorikoksib

Eucreas «2care4» tabl.

Klasse:  

Substanser: Vildagliptin og Metformin

Eucreas «Novartis» tabl.

Klasse:  

Substanser: Vildagliptin og Metformin

Eucreas «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substanser: Vildagliptin og Metformin

Eurax «Stada Arzneimittel» krem

Klasse:  

Substans: Krotamiton

Euthyrox «Merck» tabl.

Klasse:  

Substans: Levotyroksinnatrium

Eviana «Novo Nordisk» tabl.

Klasse:  

Substanser: Østradiol og Noretisteron

Evicel «Omrix Biopharmaceuticals» oppl. til vevslim

Klasse:  

Substanser: Trombin og Fibrinogen

Eviplera «Gilead» tabl.

Klasse:  

Substanser: Rilpivirin og Emtricitabin og Tenofovirdisoproksil

Evoltra «Genzyme» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Klofarabin

Evotaz «Bristol-Myers Squibb» tabl.

Klasse:  

Substanser: Kobicistat og Atazanavir

Evra «Janssen» depotplaster

Klasse:  

Substanser: Norelgestromin og Etinyløstradiol

Exelon «2care4» kaps.

Klasse:  

Substans: Rivastigmin

Exforge «Novartis» tabl.

Klasse:  

Substanser: Valsartan og Amlodipin

Exjade «Novartis» tabl.

Klasse:  

Substans: Deferasiroks

Extraneal «Baxter» peritonealdialysevæske

Klasse:  

Substanser: Ikodekstrin og Natriumklorid og Kalsiumklorid og Natriumlaktat og Magnesiumklorid

Eylea «Bayer AG» inj.

Klasse:  

Substans: Aflibercept

Ezetimib Aristo «Aristo Pharma» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib

Ezetimib Krka «KRKA» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib

Ezetimib Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib

Ezetimib/Simvastatin Glenmark «Glenmark» tabl.

Klasse:  

Substanser: Ezetimib og Simvastatin

Ezetimib/Simvastatin Krka «KRKA» tabl.

Klasse:  

Substanser: Ezetimib og Simvastatin

Ezetimib/Simvastatin Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substanser: Ezetimib og Simvastatin

Ezetimibe Accord «Accord» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib

Ezetimibe Orion «Orion» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib

Ezetrol «MSD» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib

Ezetrol «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Ezetimib