Paracet

Karo Pharma


Analgetikum. Antipyretikum.

N02B E01 (Paracetamol)BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sakkarinnatrium, mannitol, sorbitol, smaks- og hjelpestoffer. Na 478 mg tilsv. 20,8 mmol. Sitrussmak.


MIKSTUR 24 mg/ml: 1 ml inneh.: Paracetamol 24 mg, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer og renset vann til 1 ml. Skogsbærsmak.


SMELTETABLETTER 250 mg: Hver smeltetablett inneh.: Paracetamol 250 mg, mannitol, aspartam, hjelpestoffer. Banansmak.


STIKKPILLER 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g: Hver stikkpille inneh.: Paracetamol 60 mg, resp. 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g, hardfett.


TABLETTER, filmdrasjerte avlange 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


TABLETTER, avlange 1 g: Hver tablett inneh.: Paracetamol 1 g, hjelpestoffer.


TABLETTER, runde 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, maks. døgndose er 60-75 mg/kg. Minimum doseringsintervall: 4 timer. Regelmessig administrering bidrar til å unngå svingninger i smerte og feber.
Mikstur:

Barn:

 

3-6 kg (0-4 måneder):

2,5 ml 3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år):

5 ml 3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år):

7,5 ml 3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år):

10 ml 3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

15 ml 3 ganger i døgnet

Barn >25 kg anbefales Paracet 500 mg tabletter

Smeltetabletter:

Barn:

 

12-20 kg (11/2-5 år):

1 smeltetablett à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

1 smeltetablett à 250 mg inntil 4 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

2 smeltetabletter à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet

Stikkpiller:

Barn:

 

3-6 kg (0-4 måneder):

1 stikkpille à 60 mg 3 ganger i døgnet

6-12 kg (4 måneder-11/2 år):

1 stikkpille à 125 mg 3 ganger i døgnet

12-20 kg (11/2-5 år):

1 stikkpille à 250 mg 3 ganger i døgnet

20-30 kg (5-9 år):

11/2 stikkpille à 250 mg 3 ganger i døgnet

30-40 kg (9-12 år):

1 stikkpille à 500 mg 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (12 år):

1-2 stikkpiller à 500 mg 3 ganger i døgnet,
ev. 1 stikkpille à 1 g 3 ganger i døgnet

Tabletter:

Barn:

 

15-25 kg (3-7 år):

1/2 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

1 tablett à 500 mg eller 1/2 tablett
à 1 g 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (12 år):

1-2 tabletter à 500 mg eller 1/2-1 tablett
à 1 g 3 ganger i døgnet

Brusetabletter:

Barn:

 

25-40 kg (7-12 år):

1 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (12 år):

1-2 tabletter à 500 mg 3 ganger i døgnet

Administrering: Brusetabletter: Skal oppløses i et 1/2 glass vann. Smeltetabletter: Til barn <3 år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk før administrering for å unngå at tablettgranulatet inhaleres. Til barn >3 år kan smeltetablettene oppløses i munnen. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Akutt hepatitt. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Smeltetabletter: Barn med fenylketonuri/Føllings sykdom.

Forsiktighetsregler

Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk av maks. doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyreskade. Ved langtidsbruk (>3 måneder) av analgetika, med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør bruken seponeres i samråd med lege. Brusetabletter inneholder 20,8 mmol natrium tilsv. 478 mg natrium. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil dette virke skadelig, særlig ved langvarig bruk. Smeltetabletter: Voksne pasienter med fenylketonuri må være spesielt oppmerksomme på at smeltetablettene inneholder aspartam som omdannes til fenylalanin.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interagerer med antiepileptika og legemidler i dikumarolgruppen. Ved vedvarende høy dosering, >1,5-2 g daglig, kan paracetamol gi økt effekt av perorale antikoagulantia. Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av paracetamol og disse legemidlene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En stor mengde data fra gravide indikerer hverken misdannelser eller toksisitet hos foster/nyfødt barn. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn eksponert for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Hvis klinisk nødvendig, kan paracetamol brukes under graviditet med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
Amming: Går over i morsmelk. Melk/plasmaforholdet er 1. Det er estimert at et ammende barn får i seg <2% av morens dose. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Generelle
Vanlige Rødhet i rektalslimhinnen1
Hud
Sjeldne Allergisk hudreaksjon, utslett
Svært sjeldne Alvorlig hudreaksjon
Immunsystemet
Sjeldne Legemiddeloverfølsomhet
Lever/galle
Sjeldne Unormal leverfunksjon
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Rødhet i rektalslimhinnen1
Sjeldne
Blod/lymfe Hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Hud Allergisk hudreaksjon, utslett
Immunsystemet Legemiddeloverfølsomhet
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Svært sjeldne
Hud Alvorlig hudreaksjon

1Gjelder stikkpiller.

Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irriterer ikke gastrointestinalslimhinnen. Paracetamol forbruker glutation som beskytter mot skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer for organskade.
Absorpsjon: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Cmax etter 1/2-1 time, peroralt, noe senere for stikkpillene.
Fordeling: Jevn. Vd ca. 1 liter/kg.
Halveringstid: 2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).
Metabolisme: Hovedsakelig til glukuronider og sulfatkonjugater i lever. En mindre fraksjon konverteres av en CYP450-avhengig oksydase.
Utskillelse: Via nyrene.

Pakninger uten resept

Brusetabletter 20 stk., mikstur 60 ml, smeltetabletter 12 stk., stikkpiller 10 stk. og tabletter 500 mg 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Paracet, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 20 stk. (boks)
489492
Blå resept
Byttegruppe
* F

Paracet, MIKSTUR:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
24 mg/ml 60 ml
106383
-
Byttegruppe
* F
500 ml
546232
Blå resept
Byttegruppe
107,40 C

Paracet, SMELTETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 12 stk. (blister)
013976
Blå resept
-
* F

Paracet, STIKKPILLER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
60 mg 10 stk.
454819
Blå resept
-
* F
125 mg 10 stk.
503078
Blå resept
Byttegruppe
* F
250 mg 10 stk.
084970
Blå resept
Byttegruppe
* F
500 mg 10 stk.
171199
-
Byttegruppe
* F
50 stk.
171348
Blå resept
Byttegruppe
142,90 C
1 g 10 stk.
180794
-
Byttegruppe
* F
50 stk.
055129
Blå resept
Byttegruppe
249,50 C

Paracet, TABLETTER, filmdrasjerte avlange:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 20 stk. (blister)
563559
-
-
* F

Paracet, TABLETTER, avlange:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 g 100 stk. (boks)
017138
Blå resept
Byttegruppe
80,60 C

Paracet, TABLETTER, runde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 20 stk. (blister)
517128
-
Byttegruppe
* F
50 stk. (boks)
003103
Blå resept
Byttegruppe
53,20 C
50 stk. (endose)
575373
Blå resept
Byttegruppe
53,20 C
10 × 50 stk. (endose)
583492
Blå resept
Byttegruppe
206,00 C
100 stk. (boks)
003111
Blå resept
Byttegruppe
70,20 C
10 × 100 stk. (boks)
017426
Blå resept
Byttegruppe
375,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2019