Følgende retningslinjer gjelder for digital bruk

Digital bruk av Felleskatalogens innhold
Immaterielle rettigheter til Felleskatalogen
Databasen "Felleskatalogen" og annet materiale som Felleskatalogen AS legger ut på www.felleskatalogen.no er beskyttet av åndsverksloven. Dette omfatter ikke bare innholdet, men også layout, indeks for oppbygging av søk og navigering m.v.
Du kan bruke innholdet på denne nettsiden til private og ikke-kommersielle formål (herunder i helsevesenet) i tråd med det som fremgår av disse retningslinjene. All annen tilgjengeliggjøring, eksemplarfremstilling m.v. krever skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskatalogen AS.
Eksempel på handlinger som ikke krever skriftlig forhåndsamtykke fra Felleskatalogen AS
  • Ordinær bruk, utskrift og kopiering av beskrivelser i Felleskatalogen
  • Nedlasting og installasjon av Felleskatalogens CD-rom​/​web på PC
  • Lenking til innhold på www.felleskatalogen.no så lenge siden åpnes i en egen nettleser ("referanselenker")
Eksempel på handlinger som krever skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskatalogen AS
  • All bruk av innhold fra Felleskatalogen i dataprogram som installeres på smarttelefon, nettbrett eller andre mobile enheter (såkalte "applikasjoner" eller "app"), herunder også visning av online-versjonen i app-kontainer
  • Nedlasting og lagring av hele eller deler av Felleskatalogen
  • Gjengivelse av hele eller deler av nettsiden i ny ramme ved hjelp av hentelenker (såkalt "framing")
  • Opplyse om at applikasjon eller nettsted er utarbeidet i samarbeid med Felleskatalogen
  • Integrasjon av Felleskatalogen i annen database eller tjeneste
Rettighetshaver
Informasjonen i Felleskatalogen er opphavsrettslig beskyttet etter åndsverksloven § 1. Hvert enkelt legemiddelfirma har opphavsrett til de beskrivelsene som er knyttet til deres legemidler.
Felleskatalogen er opphavsrettslig beskyttet etter åndsverksloven § 43. Felleskatalogen AS har alle rettigheter til denne databasen.
Vilkår for lovlig bruk av innholdet
Tredjeparter som får skriftlig forhåndssamtykke til å bruke Felleskatalogen skal ikke under noen omstendighet endre eller manipulere innholdet. Opplysningene som gjengis skal være identisk med informasjonen som til enhver tid er tilgjengelig på www.felleskatalogen.no. Eventuelle endringer i visningen krever skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskatalogen AS.
Tredjeparter som bruker​/​publiserer informasjon fra Felleskatalogens nettsider har selv ansvaret for at bruken​/​publiseringen er i overensstemmelse med den til enhver tid oppdaterte informasjon på Felleskatalogens nettsider og retningslinjene til Felleskatalogen AS.

Digital bruk av Felleskatalogens navn og logo
Navnet Felleskatalogen® og logo til Felleskatalogen AS, er registrerte varemerker. Du kan ikke benytte disse kjennetegnene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskatalogen AS.
Følgende retningslinjer gjelder dersom Felleskatalogen AS har gitt skriftlig forhåndssamtykke til bruk av navn eller varemerke med mindre noe annet er avtalt:
  • Betaling, donasjon eller reklame kan ikke knyttes direkte eller indirekte til Felleskatalogen som merkevare
  • Bruk av Felleskatalogen som merkevare i salgsfremmende tiltak (f.eks. markedsføring), herunder for applikasjoner er ikke tillatt
Retningslinjene er utarbeidet av Kvale Advokatfirma DA v​/​Jens Christian Gjesti.