Disclaimer


Felleskatalogtekster

Felleskatalogtekstene baseres på myndighets godkjent preparatomtale (SPC). Felleskatalogtekstenes innhold skal til en hver tid være i samsvar med siste godkjente SPC. Det betyr at all viktig sikkerhetsinformasjon må være med i Felleskatalogtekstene. Kun preparater med markedsføringstillatelse og godkjent pris omtales i katalogen. Feil i Felleskatalogtekstene som skyldes mangel på samsvar med siste godkjente preparatomtale (SPC) er legemiddelfirmaenes ansvar. Slike feil kan bli vurdert av DNLF og LMIs råd for legemiddelinformasjon.

Pakningsvedlegg

Det er krav om at alle legemidler markedsført i Norge skal ha et pakningsvedlegg med opplysninger til brukeren. Direktoratet for medisinske produkter kan imidlertid gjøre unntak fra kravet om pakningsvedlegg hvis legemidlet ikke er beregnet utlevert til pasienten for egenbehandling. Noen preparater, spesielt injeksjonspreparater, har derfor ikke godkjent pakningsvedlegg.
Vær oppmerksom på at pakningsvedleggene på Felleskatalogens web kan være mer oppdatert enn de som finnes i legemiddelpakningene, dette fordi det kan ta tid fra et oppdatert pakningsvedlegg er godkjent til det foreligger i pakningene.

Identifikasjonssøk

Vær klar over at bildedatabasen ikke er fullstendig. All identifisering av ukjent preparat, der det er noen som helst tvil om identiteten, skal verifiseres gjennom kjemisk analyse.