Probecid

Karo Pharma


Øker urinsyreutskillelsen.

M04A B01 (Probenecid)TABLETTER 500 mg: Hver tablett inneh.: Probenecid 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Arthritis urica med eller uten knuter. I kombinasjon med penicillin når høye kontinuerlige serumkonsentrasjoner er ønskelig.

Dosering

Maks. enkeltdose: 2 tabletter (tilsv. 1 g). Maks. døgndose: 4 tabletter (tilsv. 2 g).
Arthritis urica: Den 1. uken tas 1/2 tablett 2 ganger daglig, deretter 1 tablett 2 ganger daglig, som er normal vedlikeholdsdose. Det kan være nødvendig å øke denne dosen til 1 tablett 4 ganger daglig. Denne høye dosen bør ikke gis ved nyreskader. For å unngå utfelling av urinsyre i urinveiene bør urinen alkaliseres med natriumhydrogenkarbonat (normalt 3-6 g/døgn), og diuresen bør holdes høy (ca. 2 liter/døgn) da urinsyre er tungt oppløselig i sur urin. Urinens pH kontrolleres med lakmus-/indikatorpapir. Syre-baselikevekten kontrolleres regelmessig for å unngå systemisk alkalose.
I kombinasjon med penicillin: Voksne: 2 tabletter 2 ganger daglig. Barn ≥11/2 år: Initialt 25 mg/kg, vedlikeholdsdose 10 mg/kg hver 6. time. Barn som veier >50 kg kan ta samme dose som voksne.
Administrering: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Alvorlig nyreskade. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Høye doser probenecid bør ikke gis ved nyreskade og bør gis med forsiktighet til pasienter som har hatt magesår. Probenecid har ingen analgetisk eller antiinflammatorisk virkning og har derav ingen effekt på akutte anfall. Behandlingen bør derfor ikke starte før anfallet har avtatt. Uegnet til behandling av urinsyregikt som er følge av kreft eller kjemoterapi. Bør ikke gis til pasienter med porfyri.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med metotreksat bør unngås, da samtidig bruk øker konsentrasjonen av metotreksat og derav den toksiske effekten. Probenecid øker reabsorpsjonen av en rekke medikamentelle syrer (f.eks. penicilliner) i nyretubuli, noe som kan gi både tilsiktede og utilsiktede interaksjoner. Følgende legemidler kan få økt sin effekt ved samtidig bruk av probenecid: Aciklovir, cefalosporiner, ciprofloksacin, enalapril, ganciklovir, indometacin, kaptopril, ketoprofen, lorazepam, meropenem, metotreksat, mykofenolsyre, naproksen, nitrofurantoin, paracetamol, penicilliner, rifampicin, sulfonamider, tetrasykliner, tiazider, valaciklovir, zidovudin. Salisylsyrederivater kan gi nedsatt effekt av probenecid pga. salisylsyren hemmer probenecidets evne til å minske den tubulære resorpsjonen av urinsyre. Salisylsyre kan imidlertid gis i små doser ved smerte og feber.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra 339 gravide som har brukt probenecid i 1. trimester indikerer ikke økt sannsynlighet for misdannelser. Andre relevante epidemiologiske data er ikke tilgjengelige. Dyrestudier er ikke tilstrekkelige til å utrede ev. reproduksjonstoksiske effekter. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Ukjent hvor mye som går over i morsmelk. Om barn som ammes kan påvirkes er ikke klarlagt. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Hud
SjeldneUtslett
Kvalme og ev. allergiske reaksjoner går tilbake ved reduksjon av dosen.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
Sjeldne
HudUtslett
Kvalme og ev. allergiske reaksjoner går tilbake ved reduksjon av dosen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, hodepine, koma, status epilepticus. Leverskade. Ev. allergiske reaksjoner.
Behandling: Ventrikkeltømming, kull. Ved krampeanfall: Diazepam 10-20 mg i.v. til voksne, 0,1-0,2 mg/kg i.v. til barn. Adrenalin 0,1-0,5 mg s.c. eller langsomt i.v. ved anafylaktisk sjokk. Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Påskynder utskillelsen av urinsyre ved å hindre dennes resorpsjon i tubuli. Derved senkes urinsyrekonsentrasjonen i blodet og frekvensen av giktanfall synker. Har ikke analgetisk effekt. Ved akutte giktanfall må egnede analgetika gis i vanlig dosering.
Absorpsjon: Raskt fra mage-tarmkanalen.
Proteinbinding: 85-95%.
Metabolisme: I leveren.
Utskillelse: Via urinen, hovedsakelig som metabolitter. Ekskresjonen øker i basisk urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Probecid, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg50 stk. (boks)
172742
Blå resept
-
172,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.06.2020