Middel mot forstyrrelser i ureasyklus.

A16A X03 (Natriumfenylbutyrat)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GRANULAT 483 mg/g: Hvert gram inneh.: Natriumfenylbutyrat 483 mg, sakkarose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Adjuvant terapi ved kronisk behandling av forstyrrelser i ureasyklus, bl.a. mangel på karbamylfosfatsyntetase, ornitintranskarbamylase eller argininosuksinatsyntetase, hos alle pasienter der sykdommen debuterer neonatalt (komplett enzymmangel som sees i løpet av de første 28 levedøgn) og hos pasienter der sykdommen debuterer sent (delvis enzymmangel som sees etter 1. levemåned), og som tidligere har hatt hyperammonemisk encefalopati.

Dosering

Behandling bør overvåkes av lege med erfaring fra behandling av forstyrrelser i ureasyklus. Daglig dose justeres individuelt iht. proteintoleranse og nødvendig daglig proteininntak for vekst og utvikling. Sikkerhet og effekt av natriumfenylbutyrat >20 g​/​dag er ikke fastslått.
Voksne, ungdom og barn >20 kg
9,9-13 g​/​m2/dag.
Barn <20 kg
450-600 mg​/​kg​/​dag.
Behandlingskontroll
Plasmakonsentrasjonen av ammoniakk, arginin, essensielle aminosyrer (særlig med forgrenede kjeder), karnitin og serumproteiner bør holdes innen normalområdet. Plasmaglutamin bør holdes <1000 μmol​/​liter.
Ernæringsbehandling
Må kombineres med proteinredusert diett, i noen tilfeller med tilskudd av essensielle aminosyrer og karnitin. Hvis kaloritilskudd er indisert, anbefales et proteinfritt produkt. Neonatal form av karbamylfosfatsyntetase- eller ornitintranskarbamylasemangel: Tilskudd av 0,17 g/kg​/​døgn eller 3,8 g​/​m2/døgn citrullin eller arginin er nødvendig. Argininosuksinatsyntetasemangel: Tilskudd av 0,4-0,7 g/kg​/​døgn eller 8,8-15,4 g​/​m2/døgn arginin er nødvendig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet ved lever- og nyreinsuffisiens.
Tilberedning​/​Håndtering Dose uttrykkes i gram med natriumfenylbutyrat. Kalibrert måleskje medfølger og gir opptil 3 g natriumfenylbutyrat med en gradering på 250 mg.
Administrering Oralt. Bør ikke gis via nese- eller magesonde pga. langsom oppløsning. Total daglig dose deles inn i like mengder og gis ved hvert måltid eller mating (f.eks. 4-6 ganger pr. dag til små barn). Gis med drikke (vann, fruktjuice, spedbarnsdrikker uten protein) eller strøs på en skjefull mat (potetstappe eller eplemos), og tas umiddelbart etter blanding. Kalibrert måleskje medfølger og gir opptil 3 g natriumfenylbutyrat med en gradering på 250 mg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Amming.

Forsiktighetsregler

Inneholder 2,5 g (108 mmol) natrium pr. 20 g natriumfenylbutyrat, som er maks. daglig dose. Skal derfor brukes med forsiktighet ved kongestiv hjertesvikt, alvorlig nyreinsuffisiens og kliniske tilstander med natriumretensjon med ødemdannelse. Serumkalium bør overvåkes under behandling da renal utskillelse av fenylacetylglutamin kan gi kaliumtap via urinen. Inneholder sakkarose, og skal vurderes ved diabetes. Akutt hyperammonemisk encefalopati kan oppstå, selv under behandling. Anbefales ikke ved behandling av akutt hyperammonemi. Hjelpestoffer: Inneholder 124 mg natrium pr. gram, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder sakkarose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukraseisomaltasemangel.

Interaksjoner

Samtidig bruk av probenecid kan påvirke renal utskillelse. Hyperammonemi indusert av haloperidol og valproat er sett. Kortikosteroider kan gi nedbrytning av vevsprotein og dermed øke plasmakonsentrasjonen av ammoniakk. Hyppigere overvåking av plasmakonsentrasjonen av ammoniakk anbefales hvis disse legemidlene må brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Fertile kvinner skal bruke effektiv prevensjon.
AmmingKontraindisert. Utskillelse i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte kan ikke utelukkes.
FertilitetIngen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerDiaré, irritabilitet og stoffskifteacidose med hypokalemi, somnolens, slapphet og svimmelhet. Mindre vanlige symptomer: Forvirring, hodepine, dysgeusi, hypakusi, desorientering, svekket hukommelse og forverring av eksisterende nevropati.
BehandlingBehandlingen skal seponeres og støttende behandling startes. Hemodialyse eller peritoneal dialyse kan forsøkes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeNatriumfenylbutyrat er et prodrug og metaboliseres raskt til fenylacetat som konjugeres med glutamin via acetylering og danner fenylacetylglutamin som deretter utskilles via nyrene. Fenylacetylglutamin fungerer som alternativ vei for utskillelse av overskuddsnitrogen og reduserer økte plasmakonsentrasjoner av ammoniakk og glutamin ved ureasyklusforstyrrelser.
AbsorpsjonRaskt ved faste. Målbare plasmakonsentrasjoner av fenylbutyrat etter 15 minutter. For hhv. fenylacetat og fenylacetylglutamin: Tmax 3,74 og 3,43 timer, Cmax 48,5 og 68,5 µg​/​ml.
FordelingVd: 0,2 liter​/​kg.
HalveringstidEliminasjons t1/2 for hhv. fenylacetat og fenylacetylglutamin: 1,3 og 2,4 timer.
MetabolismeTil fenylacetat og videre til fenylacetylglutamin i lever og nyrer. Fenylacetat blir også hydrolysert av esteraser i lever og blod.
Utskillelse80-100% via nyrene innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal brukes innen 45 dager etter anbrudd.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pheburane, GRANULAT:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
483 mg/g 174 g (flaske)
580489

H-resept

5 268,40 C

SPC (preparatomtale)

Pheburane GRANULAT 483 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

10.12.2021


Sist endret: 20.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)