Paclitaxel Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Cytostatikum.

ATC-nr.: L01C D01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01C D01
Paklitaksel
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av paklitaksel kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av paklitaksel kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at paklitaksel er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Actavis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 6 mg/ml: 1 ml inneh.: Paklitaksel 6 mg, etanol (vannfri), makrogolglyserolricinoleat, sitronsyre (vannfri).


Indikasjoner

Ovariekarsinom: Førstelinjebehandling av ovariecancer til pasienter med fremskreden sykdom eller restsykdom (>1 cm) etter innledende laparotomi, i kombinasjon med cisplatin. Andrelinjebehandling av metastatisk ovariekreft etter behandlingssvikt med platinabasert standardterapi. Brystkarsinom: Som adjuvant behandling av lymfeknutepositiv brystcancer etter behandling med antrasyklin og cyklofosfamid (AC) (som alternativ til forlenget AC-behandling). Førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastaserende brystkreft i kombinasjon med antrasyklin hos pasienter hvor antrasyklinbehandling er egnet, eller i kombinasjon med trastuzumab hos pasienter med overekspresjon av human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER-2) på et 3+ nivå bestemt ved immunhistokjemi hvor behandling med antrasykliner ikke er egnet. Som monoterapi for behandling av metastatisk brystkarsinom hos pasienter hvor standard antrasyklinbehandling har sviktet eller ikke er egnet. Avansert ikke småcellet lungekarsinom (NSCLC): I kombinasjon med cisplatin, til pasienter som ikke er egnet for potensielt kurativ kirurgi og/eller strålebehandling. Aids-relatert Kaposis sarkom (KS): Til behandling av pasienter med fremskreden aids-relatert Kaposis sarkom hvor liposomal antrasyklinbehandling har sviktet.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for


Sist endret: 06.03.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Paclitaxel Fresenius Kabi, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
6 mg/ml5 ml (hettegl.)
076373
SPC_ICON-
-
1307,90C
16,7 ml (hettegl.)
076384
SPC_ICON-
-
4283,60C
25 ml (hettegl.)
408343
SPC_ICON-
-
6394,60C
50 ml (hettegl.)
076395
SPC_ICON-
-
12752,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

brystcancer (brystkreft, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.