Doping i idretten


Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten.Forbudt å bruke
Forbudt med visse unntak/restriksjoner
Ikke forbudtK

Kabiven, Kabiven Perifer «Fresenius Kabi» inf.

Klasse:

Substanser: Fettemulsjoner og Karbohydrater og Aminosyrer og Elektrolytter

Kadcyla «Roche» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Trastuzumabemtansin

Kajos «Mylan Healthcare Norge AS» mikst.

Klasse:

Substans: Kaliumsitrat

Kalcipos-Vitamin D «Meda» tabl.

Klasse:

Substanser: Vitamin d3 og Kalsiumkarbonat

Kaleorid «Karo Pharma» depottabl.

Klasse:

Substans: Kaliumklorid

Kaletra «AbbVie» mikst., tabl.

Klasse:

Substanser: Lopinavir og Ritonavir

Kaliumklorid B. Braun «Braun» inf.kons.

Klasse:

Substans: Kaliumklorid

Kalium-Natrium-Glucose «Braun» inf.

Klasse:

Substanser: Karbohydrater og Elektrolytter

Kalsiumfolinat «Pfizer» inj.

Klasse:

Substans: Kalsiumfolinat

Kan Jang «Midsona» mikst.

Klasse:

Substanser: Russisk rot og Adatoda og Rød solhatt

Kanjinti «Amgen» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Trastuzumab

Kanuma «Alexion» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Sebelipase alfa

Karbamid «Evolan Pharma» krem

Klasse:

Substans: Karbamid

Karbolytt «Fresenius Kabi» inf.

Klasse:

Substanser: Karbohydrater og Elektrolytter

Keflex «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Cefaleksin

Kenacort «Orifarm» inj.

Klasse:

Substans: Triamcinolon

Kommentar: Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak.

Kenacort-T «2care4» inj.

Klasse:

Substans: Triamcinolon

Kommentar: Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak.

Kenacort-T «Bristol-Myers Squibb» inj.

Klasse:

Substans: Triamcinolon

Kommentar: Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak.

Kentera «Teva» depotplaster

Klasse:

Substans: Oksybutynin

Keppra «UCB» kons. til inf., mikst., tabl.

Klasse:

Substans: Levetiracetam

Kestine «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Ebastin

Kestine «Almirall» tabl.

Klasse:

Substans: Ebastin

Ketalar «Pfizer» inj.

Klasse:

Substans: Ketamin

Ketamin Abcur «Abcur» inj.

Klasse:

Substans: Ketamin

Ketanest «Pfizer» inf./inj.

Klasse:

Substans: Esketamin

Ketoconazole «HRA Pharma Rare Diseases» tabl.

Klasse:

Substans: Ketokonazol

Ketogan «Pfizer» supp.

Klasse:

Substanser: Dimetylaminodifenylbutenklorid og Ketobemidon

Ketorax «Pfizer» inj., tabl.

Klasse:

Substans: Ketobemidon

Ketorolac trometamol «S.A.L.F.» inj.

Klasse:

Substans: Ketorolak

Kevesy «Stragen» inf.

Klasse:

Substans: Levetiracetam

Kevzara «sanofi-aventis» inj.

Klasse:

Substans: Sarilumab

Kineret «Swedish Orphan Biovitrum» inj.

Klasse:

Substans: Anakinra

Kiovig «Takeda» inf.

Klasse:

Substans: Immunglobulin

Kisqali «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Ribosiklib

Kisqali «Novartis» tabl.

Klasse:

Substans: Ribosiklib

Kivexa «ViiV Healthcare» tabl.

Klasse:

Substanser: Abakavir og Lamivudin

Klacid OD «Farmagon» depottabl.

Klasse:

Substans: Klaritromycin

Klexane «2care4» inj.

Klasse:

Substans: Enoksaparin

Klexane «sanofi-aventis» inj.

Klasse:

Substans: Enoksaparin

Klomipramin «Mylan» tabl.

Klasse:

Substans: Klomipramin

Kloramfenikol «Takeda» øyedråper, øyesalve

Klasse:

Substans: Kloramfenikol

Kloramfenikol Aurora Medical «2care4» øyesalve

Klasse:

Substans: Kloramfenikol

Kloramfenikol Minims «Bausch Health» øyedråper

Klasse:

Substans: Kloramfenikol

Klorheksidin «Sage» impregnert pute

Klasse:

Substans: Klorheksidin

Klotrimazol «Mylan» krem

Klasse:

Substans: Klotrimazol

Klyx «Ferring Legemidler AS» rektalvæske

Klasse:

Substanser: Dokusatnatrium og Sorbitol

Kodein «Takeda» tabl.

Klasse:

Substans: Kodein

Kolkisin Aurora Medical «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Kolkisin

Komboglyze «AstraZeneca» tabl.

Klasse:

Substanser: Metformin og Saksagliptin

Konakion Novum «Cheplapharm» inj.

Klasse:

Substans: Fytomenadion

Kovaltry «Bayer AG» pulv. og væske til inj.

Klasse:

Substans: Koagulasjonsfaktor viii

Kull «Abigo» mikst.

Klasse:

Substanser: Kull og Medisinsk kull

Kuvan «BioMarin International» oppl. tabl.

Klasse:

Substans: Sapropterin

Kyleena «Bayer AB» intrauterint innlegg

Klasse:

Substans: Levonorgestrel

Kymriah «Novartis» inf.

Klasse:

Substans: Tisagenlekleucel

Kyntheum «LEO» inj.

Klasse:

Substans: Brodalumab

Kyprolis «Amgen» pulv. til inf.

Klasse:

Substans: Karfilzomib