Doping i idretten

Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten. Les om idrettens dopingliste (utvid) 


  Forbudt å bruke   Forbudt med visse unntak/restriksjoner   Ikke forbudtSøket ditt, m, gav 179 resultater:

MabThera «Roche» inj., kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Rituksimab

Magnesiumsulfat B. Braun «Braun» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Magnesiumsulfat

Malarone, Malarone Junior «GlaxoSmithKline» tabl.

Klasse:  

Substanser: Atovakvon og Proguanil

Malfin «Teva» depottabl.

Klasse:  

Substans: Morfin

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Marcain «Aspen» inj.

Klasse:  

Substans: Bupivakain

Marcain spinal «Aspen» inj.

Klasse:  

Substans: Bupivakain

Marcain spinal tung «Aspen» inj.

Klasse:  

Substans: Bupivakain

Marcain-Adrenalin «Aspen» inj.

Klasse:  

Substanser: Adrenalin og Bupivakain

Marevan «Takeda» tabl.

Klasse:  

Substans: Warfarin

Marvelon «MSD» tabl.

Klasse:  

Substanser: Etinyløstradiol og Desogestrel

Marzine «Meda» tabl.

Klasse:  

Substans: Syklizin

Mavenclad «Abacus Medicine» tabl.

Klasse:  

Substans: Kladribin

Mavenclad «Merck» tabl.

Klasse:  

Substans: Kladribin

Maviret «AbbVie» tabl.

Klasse:  

Substanser: Glekaprevir og Pibrentasvir

Maxalt «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Rizatriptan

Maxitrol «Novartis» øyedråper

Klasse:  

Substanser: Deksametason og Neomycin og Polymyksin

Medikinet «2care4» kaps.

Klasse:  

Substans: Metylfenidat

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Medikinet «Medice» kaps., tabl.

Klasse:  

Substans: Metylfenidat

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Medisinsk Luft «Air Liquide» gass

Klasse:  

Substans: Medisinsk luft

Medisinsk lystgass «Air Liquide» gass

Klasse:  

Substans: Dinitrogenoksid

Medisinsk Oksygen «Air Liquide» gass

Klasse:  

Substans: Oksygen

Medrol «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Metylprednisolon

Gruppe: S9. Glukokortikoider

Medrol «Pfizer» tabl.

Klasse:  

Substans: Metylprednisolon

Gruppe: S9. Glukokortikoider

Megace «PharmaSwiss» tabl.

Klasse:  

Substans: Megestrol

Mekinist «Novartis» tabl.

Klasse:  

Substans: Trametinib

Mektovi «Pierre Fabre» tabl.

Klasse:  

Substans: Binimetinib

Melleva «Exeltis» tabl.

Klasse:  

Substanser: Etinyløstradiol og Levonorgestrel

Meloxicam Bluefish «Bluefish» tabl.

Klasse:  

Substans: Meloksikam

Memantin Accord «Accord» tabl.

Klasse:  

Substans: Memantin

Menveo «GlaxoSmithKline» pulv. og oppl. til inj.

Klasse:  

Substans: Meningokokk a, c, y, w-135, tetravalent konjugert renset polysakkaridantigen

Mepact «Takeda» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Mifamurtid

Mercilon «MSD» tabl.

Klasse:  

Substanser: Etinyløstradiol og Desogestrel

Meropur «2care4» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Menotropin

Gruppe: S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Mesasal «sanofi-aventis» supp.

Klasse:  

Substans: Mesalazin

Mestinon «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Pyridostigmin

Mestinon «Mylan Healthcare Norge AS» tabl.

Klasse:  

Substans: Pyridostigmin

Mestinon «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Pyridostigmin

Metadon Abcur «Abcur» tabl.

Klasse:  

Substans: Metadon

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Metalyse «Orifarm» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Tenekteplase

Metex «Medac» inj.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Metformin «Karo Pharma» tabl.

Klasse:  

Substans: Metformin

Metformin Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Metformin

Metformin Vitabalans «Vitabalans» tabl.

Klasse:  

Substans: Metformin

Methofill «Accord» inj.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexat Accord «Accord» inj.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexat Accord «Accord» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexate «Pfizer» tabl.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexate «Teva» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexate «Teva» tabl.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexate Cipla «Cipla» tabl.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methotrexate Orion «Orion» inj.

Klasse:  

Substans: Metotreksat

Methylphenidate Teva «Teva» kaps.

Klasse:  

Substans: Metylfenidat

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Methylprednisolone Orion «Orion» tabl.

Klasse:  

Substans: Metylprednisolon

Gruppe: S9. Glukokortikoider

Methylthioninium chloride Proveblue «Provepharm SAS» inj.

Klasse:  

Substans: Metyltioniniumklorid

Metoclopramide Accord «Accord» tabl.

Klasse:  

Substans: Metoklopramid

Metoclopramide Orifarm «Orifarm Generics» tabl.

Klasse:  

Substans: Metoklopramid

Metopocor «Macure Pharma» inj.

Klasse:  

Substans: Metoprolol

Gruppe: P1. Betablokkere

Metosyn «Bioglan» salve

Klasse:  

Substans: Fluocinonid

Metronidazol «Actavis» tabl.

Klasse:  

Substans: Metronidazol

Metronidazole Braun «Braun» inf.

Klasse:  

Substans: Metronidazol

Metvix «Galderma» krem

Klasse:  

Substans: Metylaminolevulinat

Metycor «HRA Pharma Rare Diseases» kaps.

Klasse:  

Substans: Metyrapon

Mezavant «2care4» enterodepottabl.

Klasse:  

Substans: Mesalazin

Mezavant «Shire» enterodepottabl.

Klasse:  

Substans: Mesalazin

Mianserin «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substans: Mianserin

Micardis «Boehringer Ingelheim» tabl.

Klasse:  

Substans: Telmisartan

Micardis «Farmagon» tabl.

Klasse:  

Substans: Telmisartan

Micardis «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Telmisartan

Microcid «Bioglan» krem

Klasse:  

Substans: Hydrogenperoksid

Microgynon «Bayer AB» tabl.

Klasse:  

Substanser: Etinyløstradiol og Levonorgestrel

Microlax «McNeil» klyster

Klasse:  

Substans: Natriumlaurylsulfoacetat

Midazolam Accord «Accord» inf./inj.

Klasse:  

Substans: Midazolam

Midazolam B. Braun «Braun» inj.

Klasse:  

Substans: Midazolam

Midazolam Panpharma «Panpharma» inj.

Klasse:  

Substans: Midazolam

Mifegyne «Nordic Group» tabl.

Klasse:  

Substans: Mifepriston

Mifepristone Linepharma «Amring» tabl.

Klasse:  

Substans: Mifepriston

Migea «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Tolfenamsyre

Miglustat «Gen.Orph» kaps.

Klasse:  

Substans: Miglustat

Miglustat Bluefish «Bluefish» kaps.

Klasse:  

Substans: Miglustat

Miktosan «Sandoz» kaps.

Klasse:  

Substans: Tamsulosin

Mildison Lipid «Karo Pharma» krem

Klasse:  

Substans: Hydrokortison

Milnocor «Macure Pharma» inj./inf.

Klasse:  

Substans: Milrinon

Mimpara «Amgen» tabl.

Klasse:  

Substans: Cinacalcet

Mindiab «Pfizer» tabl.

Klasse:  

Substans: Glipizid

Miniderm «ACO HUD» krem

Klasse:  

Substans: Glyserol

Minifom «ACO HUD» dråper, kaps.

Klasse:  

Substanser: Dimetikon og Silikonforbindelser

Mirabella «Exeltis» tabl.

Klasse:  

Substanser: Etinyløstradiol og Levonorgestrel

Mircera «Roche» inj.

Klasse:  

Substans: Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta

Gruppe: S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

Mirena «Bayer AB» intrauterint innlegg

Klasse:  

Substans: Levonorgestrel

Mirtazapin Bluefish «Bluefish» smeltetabl.

Klasse:  

Substans: Mirtazapin

Mirtazapin HEXAL «HEXAL» tabl.

Klasse:  

Substans: Mirtazapin

Mirtazapin Orion «Orion» smeltetabl., tabl.

Klasse:  

Substans: Mirtazapin

Mirvaso «Galderma» gel

Klasse:  

Substans: Brimonidin

Mitoxantron Ebewe «EBEWE» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Mitoksantron

Mivacron «Aspen» inj.

Klasse:  

Substans: Mivakuriumklorid

M-M-RVAXPRO «MSD Vaccins» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substanser: Kusmavirusvaksine og Meslingvirusvaksine og Rubellavirusvaksine og Mmr-virusvaksine

Modifenac «Actavis» kaps.

Klasse:  

Substans: Diklofenak

Modigraf «Astellas» gran. til mikst.

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Modigraf «Orifarm» gran. til mikst.

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Modiodal «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Modafinil

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Modiodal «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Modafinil

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Modiodal «Teva» tabl.

Klasse:  

Substans: Modafinil

Gruppe: S6. Stimulerende midler

Mogadon «Meda» tabl.

Klasse:  

Substans: Nitrazepam

Mometason Glenmark «Glenmark» krem

Klasse:  

Substans: Mometason

Mometasone Sandoz «Sandoz» nesespray

Klasse:  

Substans: Mometason

Monofer «Pharmacosmos» inf./inj.

Klasse:  

Substans: Jern(iii)isomaltosid

Monoket OD «2care4» depotkaps.

Klasse:  

Substans: Isosorbidmononitrat

Monoket OD «Merus Labs» depotkaps.

Klasse:  

Substans: Isosorbidmononitrat

Monopex «Laboratoires Théa» øyedråper

Klasse:  

Substans: Deksametason

Monoprost «Laboratoires Théa» øyedråper

Klasse:  

Substans: Latanoprost

Montelukast «Teva» gran., tyggetabl.

Klasse:  

Substans: Montelukast

Montelukast «Teva» tabl., tyggetabl.

Klasse:  

Substans: Montelukast

Morfin «Takeda» inj., tabl.

Klasse:  

Substans: Morfin

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Morfin Abcur «Abcur» inj.

Klasse:  

Substans: Morfin

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Morphine «Unimedic» inj.

Klasse:  

Substans: Morfin

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Morphine Orion «Orion» inj.

Klasse:  

Substans: Morfin

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Moventig «Kyowa Kirin» tabl.

Klasse:  

Substans: Naloksegol

Movicol «Norgine» mikst.

Klasse:  

Substans: Makrogol

Movicol «Norgine» pulv. til mikst.

Klasse:  

Substans: Makrogol

Moviprep «Norgine» pulv. til mikst.

Klasse:  

Substans: Makrogol

Moxalole «Meda» pulv. til oppl.

Klasse:  

Substans: Makrogol

Moxonidin «Actavis» tabl.

Klasse:  

Substans: Moksonidin

Mozobil «Genzyme» inj.

Klasse:  

Substans: Plerixafor

Mucomyst «Mylan Healthcare Norge AS» brusetabl.

Klasse:  

Substans: Acetylcystein

Multaq «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Dronedaron

Multaq «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:  

Substans: Dronedaron

Multibic 2 mmol/l kalium, Multibic 4 mmol/l kalium, Multibic kaliumfri «Fresenius Medical Care» hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Klasse:  

Substanser: Natriumhydrogenkarbonat og Glukosemonohydrat og Magnesiumklorid og Kaliumklorid og Natriumklorid

MultiHance «Bracco» inj.

Klasse:  

Substans: Gadobensyre

Mycophenolatemofetil Accord «Accord» tabl.

Klasse:  

Substans: Mykofenolsyre

Mycostatin «2care4» mikst.

Klasse:  

Substans: Nystatin

Mycostatin «Orifarm» mikst.

Klasse:  

Substans: Nystatin

Mydane «Laboratoires Théa» inj.

Klasse:  

Substanser: Fenylefrin og Lidokain og Tropikamid

Myfenax «Teva» kaps., tabl.

Klasse:  

Substans: Mykofenolsyre

Myfortic «Novartis» tabl.

Klasse:  

Substans: Mykofenolsyre

Mykofenolat Accord «Accord» kaps.

Klasse:  

Substans: Mykofenolsyre

Mykofenolsyre Accord «Accord» enterotabl.

Klasse:  

Substans: Mykofenolsyre

Mylotarg «Pfizer» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Gemtuzumabozogamicin

Myozyme «Genzyme» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Alglukosidase alfa

Mysimba «Orexigen» depottabl.

Klasse:  

Substanser: Naltrekson og Bupropion