Pascoflair

Pascoe


Plantebasert sedativum. Beroligende.

N05C M- (Pasjonsblomst)TABLETTER, drasjerte 425 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata L.) 425 mg, sukrose, glukose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre milde symptomer på uro og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Voksne, eldre og ungdom >12 år: Maks. daglig dose: 3 tabletter. Kontakt lege innen 14 dager dersom symptomene forverres eller ikke bedrer seg. Lindring av milde symptomer på uro: 2-3 tabletter daglig, jevnt fordelt i løpet av dagen. For å lette innsovning: 1-2 tabletter 1/2 time før sengetid.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Bruk anbefales ikke pga. manglende data.
Administrering: Svelges med tilstrekkelig mengde væske (helst 1 glass vann).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til barn <12 år, se Dosering. Inneholder glukose og sukrose og skal ikke tas ved sjeldne, arvelige problemer som fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorbsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan svekke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og skal derfor unngås hos pasienter som påvirkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Utilstrekkelig data. Anbefales ikke under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper

Ingen krav om dokumentasjon av farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper.

Oppbevaring og holdbarhet

Høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pascoflair, TABLETTER, drasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
425 mg 30 stk. (blister)
095735
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.04.2016