Pascoflair

Pascoe

Plantebasert sedativum. Beroligende.

ATC-nr.: N05C M-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, drasjerte 425 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata L.) 425 mg, sukrose, glukose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre milde symptomer på uro og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Voksne, eldre og ungdom >12 år: Maks. daglig dose: 3 tabletter. Kontakt lege innen 14 dager dersom symptomene forverres eller ikke bedrer seg. Lindring av milde symptomer på uro: 2-3 tabletter daglig, jevnt fordelt i løpet av dagen. For å lette innsovning: 1-2 tabletter 1/2 time før sengetid.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Bruk anbefales ikke pga. manglende data.
Administrering: Svelges med tilstrekkelig mengde væske (helst 1 glass vann).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til barn <12 år, se Dosering. Inneholder glukose og sukrose og skal ikke tas ved sjeldne, arvelige problemer som fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorbsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan svekke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og skal derfor unngås hos pasienter som påvirkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Utilstrekkelig data. Anbefales ikke under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper

Ingen krav om dokumentasjon av farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper.

Oppbevaring og holdbarhet

Høyst 30°C.

Sist endret: 09.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.04.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Pascoflair, TABLETTER, drasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
425 mg30 stk. (blister)
095735
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.