REKTALVÆSKE, oppløsning 31,25 mg: 125 ml inneh: Prednisolonnatriumfosfat tilsv. prednisolon 23,25 mg, renset vann, natriumklorid, etanol, nikotinamid, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumsitrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumhydroksid, sitronsyre.


Indikasjoner

Ulcerøs proktosigmoiditt.

Dosering

Normal behandlingstid er 1-4 uker, men forlengelse kan være nødvendig. Behandlingsresultat bør overvåkes klinisk, ved behov med endoskopi.
Administrering 125 ml administreres i endetarmen 1 gang daglig, fortrinnsvis før leggetid. En plastpose benyttes for håndbeskyttelse. Pasienten skal ligge på sin venstre side. Etter applikasjon bør pasienten ligge på magen i minst 3-5 minutter. Dosen bør holdes i endetarmen så lenge som mulig, fortrinnsvis over natten.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Lokale virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner, f.eks. tuberkulose eller gonoré.

Forsiktighetsregler

Ved kontinuerlig bruk bør risiko for systemiske effekter vurderes. Ved bytte fra orale steroider må særlig forsiktighet utvises, da dette kan gi forstyrrelser i endogen kortisolbalanse (HPA-aksen). Synsforstyrrelser: Kan sees ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn​/​andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR).

Interaksjoner

Fenobarbital, fenytoin og karbamazepin kan øke metabolismen av prednisolon via CYP3A4 og gi behov for doseøkning. Rifampicin induserer mikrosomal oksidering av glukokortikoider. Dette gir økt behov for steroider under behandling med rifampicin og redusert behov for steroider etter slik behandling.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Human relevans er ikke avklart. Etter peroral langtidsbehandling er det sett lav placenta- og fødselsvekt, samt risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet etter nøye vurdering.
AmmingUtskilles i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerGjentatte høye doser av metylprednisolon har gitt levernekrose og økt amylase. Det er sett tilfeller av bradyarytmi, ventrikulær arytmi og hjertestans i forbindelse med i.v. administrering av høye doser metylprednisolon og deksametason.
BehandlingVanligvis ikke nødvendig. Ventrikkeltømming og kull ved behov. Symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAntiinflammatorisk, antiallergisk og immunsuppressiv effekt.
AbsorpsjonOpptil 40%.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevar plastflasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Prednisolon, REKTALVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
31,25 mg 6 × 125 ml (plastflaske m​/​rektalspiss)
113481

Blå resept

543,00 C

SPC (preparatomtale)

Prednisolon REKTALVÆSKE, oppløsning 31,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

28.01.2022


Sist endret: 11.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)