Kontakt oss

Felleskatalogen AS
Besøksadresse:
Essendropsg. 3
0368 Oslo

Kart på Gulesider
Postadresse:
Postboks 5094 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: +47 23 16 15 50
Telefaks: +47 23 16 15 51
E-post: post@felleskatalogen.no
Organisasjonsnr.: 965 614 923
Ved tekniske problemer bruk tilbakemeldingsskjema
Referanse i Vancouver-stilen1 (nettsiden):

Felleskatalogen [Internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; Årstall [hentet år-måned-dag]. Tilgjengelig fra: www.felleskatalogen.no
Referanse i APA 7th-stilen2 (nettsiden):
FELLESKATALOGEN AS. (Sist endret-dato). Preparatnavn + legemiddelfirma. Hentet fra URL
1Vancouver-stilen. Nummerisk stil. Stilen er vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskapelige fag, se https:​/​/www.sokogskriv.no​/​referansestiler​/​vancouver.html
2APA 7th-stilen. APA står for American Psychological Association. Foreningen har utviklet en referansestil som er en typisk forfatter-årstallstil. Den er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag, se https:​/​/www.sokogskriv.no​/​referansestiler​/​apa-7th.html