Pyrisept

Karo Pharma


Antiseptisk og desinfiserende middel.

D08A J03 (Cetylpyridin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

LINIMENT, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetylpyridiniumklorid 1 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann.


SALVE 1 mg/g: 1 g inneh.: Cetylpyridiniumklorid 1 mg, makrogol 400, makrogol 3350, renset vann.


Indikasjoner

Liniment: Desinfisering av sår som f.eks. kutt, hudavskrapninger, overflatiske sår, infiserte sår. Skylling av slimhinner. Salve: Kutt, hudavskrapninger, infiserte, overflatiske sår, til kompresser.

Dosering

Liniment
Ved skylling av kutt, hudavskrapninger, infiserte og overflatiske sår bør rikelige mengder liniment brukes. Til skylling av slimhinner fortynnes linimentet til konsentrasjonen 0,2 mg/ml (f.eks. 200 ml liniment fortynnes til 1000 ml).
Salve
Påsmøres tynt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes i ørene eller i øynene.

Interaksjoner

Effekten nedsettes av såpe og andre anionaktive vaskemidler, som ev. må skylles bort før bruk. Effekten blir redusert av organisk materiale som f.eks. blod.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLite/ingen absorpsjon gjennom hud indikerer ingen reproduksjonstoksiske effekter.
AmmingSystemisk eksponering anses å være minimal og preparatet kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Irriterende og etsende i høye konsentrasjoner.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKvartær ammoniumforbindelse med baktericid/fungicid effekt overfor grampositive bakterier, enkelte gramnegative bakterier og enkelte sopparter. Syrefaste bakterier og virus påvirkes ikke. Natriumedetat potenserer effekten av cetylpyridiniumklorid.
AbsorpsjonForsøk på marsvin har vist at cetylpyridiniumklorid ikke, eller i meget liten grad absorberes gjennom intakt hud.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pyrisept, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 100 ml (plastflaske m/spraypumpe)
439391
Blå resept * F
100 ml (plastflaske m/sprutinnsats)
442392
Blå resept * F
250 ml (plastflaske m/sprutinnsats)
442400
Blå resept * F

Pyrisept, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/g 20 g
408047
Blå resept * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Pyrisept LINIMENT, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Pyrisept SALVE 1 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Liniment: 28.06.2022

Salve: 03.07.2018


Sist endret: 07.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)