Doping i idretten


Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten.Forbudt å bruke
Forbudt med visse unntak/restriksjoner
Ikke forbudtI

IBRANCE «Pfizer» tabl.

Klasse:

Substans: Palbociklib

Ibumetin «Orifarm Healthcare» tabl.

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Ibumetin gel «Orifarm Healthcare» gel

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Ibuprofen B. Braun «Braun» inf.

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Ibux «Karo Pharma» kaps., tabl.

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Ibux «Karo Pharma» mikst.

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Ibux gel «Karo Pharma» gel

Klasse:

Substans: Ibuprofen

Icatibant Glenmark «Glenmark» inj.

Klasse:

Substans: Ikatibant

Icatibant Teva «Teva» inj.

Klasse:

Substans: Ikatibant

Iclusig «Incyte» tabl.

Klasse:

Substans: Ponatinib

Icomas «Linde» gass

Klasse:

Substanser: Acetylen og Karbonmonoksid og Metan

Idarubicin Accord «Accord» inj.

Klasse:

Substans: Idarubicin

Idelvion «CSL Behring» pulv. og væske til inj.

Klasse:

Substans: Koagulasjonsfaktor ix

Ifirmasta «KRKA» tabl.

Klasse:

Substans: Irbesartan

Ignorin «Rivopharm» tabl.

Klasse:

Substans: Diklofenak

Ikervis «Santen» øyedråper

Klasse:

Substans: Ciklosporin

Ilaris «Novartis» inj.

Klasse:

Substans: Canakinumab

Ilomedin «Bayer AB» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Iloprost

Ilumetri «Almirall» inj.

Klasse:

Substans: Tildrakizumab

Iluvien «Alimera» intravitrealt implantat

Klasse:

Substans: Fluocinolonacetonid

Kommentar: All injeksjon av glukokortikoider er forbudt i forbindelse med konkurranse fra og med 1. januar 2022. Les mer under S9. Glukokortikoider.

Imatinib Accord «Accord» tabl.

Klasse:

Substans: Imatinib

Imatinib Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:

Substans: Imatinib

Imatinib Teva «Teva» tabl.

Klasse:

Substans: Imatinib

Imaxi «2care4 Generics» pulv. til mikst.

Klasse:

Substanser: Amoksicillin og Penicillin

Imbruvica «Janssen» tabl.

Klasse:

Substans: Ibrutinib

Imdur «2care4» depottabl.

Klasse:

Substans: Isosorbidmononitrat

Imdur «Orifarm» depottabl.

Klasse:

Substans: Isosorbidmononitrat

Imdur «TopRidge Pharma» depottabl.

Klasse:

Substans: Isosorbidmononitrat

Imfinzi «AstraZeneca» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Durvalumab

Imigran «2care4» tabl.

Klasse:

Substans: Sumatriptan

Imigran, Imigran Radis «Orifarm» tabl.

Klasse:

Substans: Sumatriptan

Imlygic «Amgen» inj.

Klasse:

Substans: Talimogenlaherparepvek

Immunine «Baxalta» pulv. og væske til inf./inj.

Klasse:

Substans: Koagulasjonsfaktor ix

Imnovid «Bristol-Myers Squibb» kaps.

Klasse:

Substans: Pomalidomid

Imodium «McNeil» tabl.

Klasse:

Substans: Loperamid

Imodium Comp «McNeil» tabl.

Klasse:

Substanser: Loperamid og Simetikon

Imogas «McNeil» kaps.

Klasse:

Substanser: Silikonforbindelser og Simetikon

Imovane «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:

Substans: Zopiklon

Imovax Polio «Sanofi Pasteur» inj.

Klasse:

Substans: Poliomyelitt, trivalent, inaktivert helvirus

Imraldi «Samsung Bioepis» inj.

Klasse:

Substans: Adalimumab

Imukin «Clinigen» inj.

Klasse:

Substans: Interferon gamma

Imurel «Aspen» tabl.

Klasse:

Substans: Azatioprin

Incruse Ellipta «GlaxoSmithKline» inhal.pulv.

Klasse:

Substans: Umeklidiniumbromid

Indivina «Orion» tabl.

Klasse:

Substanser: Medroksyprogesteron og Østradiol

Inegy «Organon» tabl.

Klasse:

Substanser: Ezetimib og Simvastatin

Infanrix hexa «GlaxoSmithKline» pulv. og suspensjon til inj.

Klasse:

Substanser: Difterivaksine og Haemophilusvaksine og Hepatitt b-virusvaksine og Hib-vaksine og Kikhostevaksine og Poliomyelittvirusvaksine og Tetanusvaksine

Inflectra «Pfizer» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Infliksimab

Influvac Tetra «Viatris» inj.

Klasse:

Substans: Influensa, inaktivert, splittvirus eller overflateantigen

Inlyta «Pfizer» tabl.

Klasse:

Substans: Aksitinib

INOmax «Linde» gass

Klasse:

Substans: Nitrogenoksid

Inotyol «Viatris» salve

Klasse:

Substanser: Iktammol og Sinkoksid

Inovelon «Eisai» mikst., tabl.

Klasse:

Substans: Rufinamid

Inrebic «Bristol-Myers Squibb» kaps.

Klasse:

Substans: Fedratinib

Instanyl «Takeda» nesespray

Klasse:

Substans: Fentanyl

Integrilin «GlaxoSmithKline» inf., inj.

Klasse:

Substans: Eptifibatid

Intelence «Janssen» tabl.

Klasse:

Substans: Etravirin

Intralipid «Fresenius Kabi» inf.

Klasse:

Substans: Fettemulsjoner

Intrarosa «Endoceutics» vagit.

Klasse:

Substans: Prasteron

Intuniv «Takeda» depottabl.

Klasse:

Substans: Guanfacin

Inuxair «Chiesi Farmaceutici» inhal.aerosol

Klasse:

Substans: Formoterol

Kommentar: Inhalert formoterol - maksimalt 54 mikrogram pr. 24 timer er tillatt iht. dopinglisten.

Inuxair «Chiesi Farmaceutici» inhal.pulv.

Klasse:

Substans: Formoterol

Kommentar: Inhalert formoterol - maksimalt 54 mikrogram pr. 24 timer er tillatt iht. dopinglisten.

Invanz «2care4» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Ertapenem

Invanz «MSD» pulv. til kons. til inf.

Klasse:

Substans: Ertapenem

Invicorp «Evolan Pharma» inj.

Klasse:

Substanser: Aviptadil og Fentolaminmesilat

Invokana «Janssen» tabl.

Klasse:

Substans: Kanagliflozin

Iomeron «Bracco» inj.

Klasse:

Substans: Jomeprol

Iopidine «Novartis» øyedråper

Klasse:

Substans: Apraklonidin

Ipraxa «Teva» inhal.væske

Klasse:

Substans: Ipratropiumbromid

Ipstyl Autogel «Ipsen» inj.

Klasse:

Substans: Lanreotid

Irbesartan «Actavis» tabl.

Klasse:

Substans: Irbesartan

Irbesartan Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:

Substans: Irbesartan

Irinotecan Accord «Accord» kons. til inf.

Klasse:

Substans: Irinotekan

Isentress «MSD» tabl., tyggetabl.

Klasse:

Substans: Raltegravir

Isofluran «Baxter» væske til inhal.damp

Klasse:

Substans: Isofluran

Isomex «RPH Pharmaceuticals» depottabl.

Klasse:

Substans: Isosorbidmononitrat

Isopto-Maxidex «Novartis» øyedråper

Klasse:

Substans: Deksametason

Isotretinoin Orifarm «Orifarm Generics» kaps.

Klasse:

Substans: Isotretinoin

Isturisa «Recordati Rare Diseases» tabl.

Klasse:

Substans: Osilodrostat

Itulazax «2care4» smeltetabl.

Klasse:

Substanser: Allergenekstrakter og Betula verrucosa

Itulazax «ALK» smeltetabl.

Klasse:

Substanser: Allergenekstrakter og Betula verrucosa

Ivabradine Accord «Accord» tabl.

Klasse:

Substans: Ivabradin

Ivermectin «Orifarm» tabl.

Klasse:

Substans: Ivermektin

IXIARO «Valneva» inj.

Klasse:

Substans: Japansk encefalitt, inaktivert helvirus