Movicol

Norgine

Avføringsmiddel.

ATC-nr.: A06A D65

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 122 242,43823 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: 1 dosepose inneh.: Makrogol USP 3350 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, natriumhydrogenkarbonat 178,5 mg, kaliumklorid 46,6 mg, acesulfamkalium (E 950). Lime- og sitronsmak.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Til korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon. Avføringsstopp hvor rektum og/eller kolon er fylt med fast fekalia.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av forstoppelse.

Dosering

Korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon: Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær obstipasjon pga. f.eks. multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom eller ved legemiddelindusert obstipasjon, særlig ved behandling med opioider eller antikolinergika. Ved utvidet bruk bør laveste effektive dose brukes. Voksne og barn >12 år: 1-3 doseposer daglig jevnt fordelt over dagen. Normaldosen for de fleste pasienter er 1-2 doseposer daglig. 3 doseposer kan være nødvendig, avhengig av individuell respons.
Ved avføringsstopp hvor rektum eller kolon er fylt med fast fekalia: Klinisk tilstand skal verifiseres ved fysisk undersøkelse av rektum og buken. En behandlingsperiode vil normalt ikke overstige 3 dager. Voksne og barn >12 år: 8 doseposer daglig. Alle dosene bør tas innenfor en periode på 6 timer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn <12 år: Anbefales ikke pga. manglende kliniske data på bruk. Nedsatt hjertefunksjon: Ved avføringsstopp skal dosen deles opp slik at maks. 2 doseposer inntas pr. time.
Tilberedning/Håndtering: Ved obstipasjon: Hver dosepose skal løses opp i 125 ml vann. Ved avføringsstopp: Posene kan løses opp enkeltvis eller flere sammen, f.eks. 4 poser i 500 ml vann eller 8 poser i 1 liter vann.
Administrering: Oppløsningen skal drikkes. Ved bruk mot avføringsstopp anbefales inntak av en ekstra liter væske hver dag.

Kontraindikasjoner

Tarmperforasjon eller gastrointestinal obstruksjon som skyldes strukturell eller funksjonell forstyrrelse i tarmveggen. Ileus og alvorlige betennelsestilstander i tynntarm som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megacolon. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Movicol tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Årsaken til obstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av laksantia er nødvendig. Pasienter som bruker dette legemidlet bør søke medisinsk råd hvis tilstanden ikke bedres innen 2 uker. Milde bivirkninger kan inntreffe, se Bivirkninger. Ved utvikling av symptomer som tyder på forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (f.eks. ødem, økende slapphet, kortpustethet, hjertesvikt eller dehydrering) skal behandlingen avbrytes umiddelbart og elektrolyttstatus kontrolleres og ev. behandles.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A D65
Absorpsjon av andre legemidler kan forbigående reduseres pga. økt transitthastighet i mage-tarmkanalen. Det er rapportert redusert effekt av noen samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika. Makrogol øker oppløseligheten av legemidler som er løselige i alkohol og relativt ikke-oppløselige i vann.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes av gravide.
Amming: Kan brukes under amming.
Fertilitet: Studier på hunn- og hannrotter viser ingen effekt på fertilitet.

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger er vanligst. Diaré responderer vanligvis på dosereduksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, kvalme, abdominalsmerter, borborygmi, flatulens, diaré. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Ukjent frekvens: Hud: Allergiske hudreaksjoner som angioødem, urticaria, pruritus, utslett og erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner som anafylaktiske reaksjoner, dyspné og hudreaksjoner (se over). Stoffskifte/ernæring: Elektrolyttforstyrrelser, spesielt hyperkalemi og hypokalemi. Nevrologiske: Hodepine. Gastroinstestinale: Brekninger, dyspepsi og anorektal irritasjon. Øvrige: Perifert ødem på administreringsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kraftige smerter eller oppsvulming kan behandles med nasogastrisk aspirasjon. Væsketap pga. diaré eller oppkast kan kreve væske- og elektrolyttilførsel.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A06A D65

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Den osmotiske effekten av makrogol forårsaker en laksativ effekt. Elektrolyttene i preparatet forebygger tap av natrium, kalium og vann. Den laksative effekten av makrogol er tidsbegrenset og avhenger av alvorlighetsgraden av forstoppelsen.
Absorpsjon: Absorberes tilnærmet ikke fra mage-tarmkanalen, forblir uendret i tarmen.
Utskillelse: Absorbert makrogol utskilles uforandret via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved romtemperatur <25°C. Ferdig oppløsning kan oppbevares tildekket i inntil 6 timer ved 2-8°C.

Andre opplysninger

Elektrolyttinnhold pr. dosepose, ved oppløsning i 125 ml: Natrium 65 mmol/liter, kalium 5,4 mmol/liter, klorid 53 mmol/liter, hydrogenkarbonat 17 mmol/liter.

Pakninger uten resept

20 poser er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 25.09.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.09.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Movicol, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 stk. (dosepose)
014852
-
-
*FSPC_ICON
100 stk. (dosepose)
015461
Blå resept
Byttegruppe
383,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elektrolyttforstyrrelse (elektrolyttavvik, elektrolyttendringer, elektrolyttforandringer): Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.