Methylphenidate Sandoz

Sandoz (Sandoz A​/​S)


Sentralstimulerende middel.

N06B A04 (Metylfenidat)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

DEPOTTABLETTER 18 mg, 27 mg, 36 mg og 54 mg: Hver depottablett inneh.: Metylfenidathydroklorid 18 mg, resp. 27 mg, 36 mg og 54 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Rødt jernoksid (E 172). 18 mg og 54 mg: Gult jernoksid (E 172). 27 mg: Sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn ≥6 år med ADHD (attention deficit​/​hyperactivity disorder) når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandling skal igangsettes og overvåkes av en lege som er spesialist innen behandling av ADHD. Spesielle diagnostiske hensyn ved ADHD hos barn: Diagnosen skal stilles iht. DSM-kriterier eller ICD-retningslinjer, og bør være basert på fullstendig sykdomshistorie og evaluering av pasienten. Tredjepartsbekreftelse er ønskelig, og diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av ett eller flere symptomer. Den spesifikke etiologien til dette syndromet er ukjent, og det finnes ingen enkeltstående diagnostiseringstest. For å kunne stille en adekvat diagnose, må det brukes medisinske og spesialiserte psykologiske, pedagogiske og sosiale ressurser. Et omfattende behandlingsprogram omfatter vanligvis psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi. Målet er å stabilisere barn med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og EEG-avvik. Evne til læring kan være svekket, men ikke nødvendigvis. Behandling med metylfenidat er ikke indisert hos alle barn med ADHD, og en avgjørelse om bruk må være basert på en svært grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet i forhold til barnets alder. Riktig tilrettelegging av opplæring er avgjørende, og psykososial intervensjon er vanligvis nødvendig. Der hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig bør avgjørelsen om å forskrive et stimulerende middel baseres på en streng vurdering av alvorlighetsgraden av barnets symptomer. Metylfenidat bør alltid brukes iht. godkjent indikasjon og iht. forskrivnings​/​diagnostiske retningslinjer.

Dosering

Se SPC.
Administrering Tas 1 gang daglig om morgenen. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Utleveringsbestemmelser

Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014.

 

Pakninger, priser og refusjon

Methylphenidate Sandoz, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
18 mg 30 stk. (flaske)
586132

Blå resept

327,10 (trinnpris 327,10) A
27 mg 30 stk. (flaske)
561516

Blå resept

378,80 (trinnpris 374,60) A
36 mg 30 stk. (flaske)
462899

Blå resept

411,00 (trinnpris 411,00) A
54 mg 30 stk. (flaske)
197547

Blå resept

502,80 (trinnpris 502,80) A

Individuell refusjon

Metylfenidat depotpreparater
Legemidler: Concerta depottabletter, Delmosart depottabletter, Equasym Depot kapsler med modifisert frisetting, Medikinet kapsler med modifisert frisetting, Methylphenidate Sandoz depottabletter, Methylphenidate Teva kapsler med modifisert frisetting, Metylfenidat Medical Valley depottablett, Ritalin kapsler med modifisert frisetting
Indikasjon: Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD). Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn under 6 år (ADHD​/​ADD). Narkolepsi.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Methylphenidate Sandoz DEPOTTABLETTER 18 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Methylphenidate Sandoz DEPOTTABLETTER 27 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Methylphenidate Sandoz DEPOTTABLETTER 36 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Methylphenidate Sandoz DEPOTTABLETTER 54 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

01.12.2023


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Concerta «Janssen»


Sist endret: 27.03.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)