Mildison Lipid

Karo Pharma


Kortikosteroid gruppe I (milde).

D07A A02 (Hydrokortison)KREM 1%: 1 g inneh.: Hydrokortison 10 mg, hvit vaselin, lett flytende parafin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, vannfri sitronsyre, vannfritt natriumsitrat, benzylalkohol, propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende hudlidelser. Mildere eksem og eksematøse hudreaksjoner, og roligere faser av kraftigere eksem eller som ledd i nedtrapping før seponering. Solforbrenning uten sårdannelse.
Reseptfri bruk: Lette grader av eksemer, hudutslett, solforbrenning og soleksem.

Dosering

Påsmøres tynt 1-2 ganger daglig. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler og pakningsvedlegg.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av virus (f.eks. herpes simplex), sopp eller bakterier. Overflatiske keratitter. Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner (perforasjonsfare).

Forsiktighetsregler

Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Langvarig, kontinuerlig behandling av barn bør unngås hvis mulig, da binyresuppresjon kan forekomme selv uten okklusjon. Langvarig bruk i ansiktet er uønsket. Forsiktighet ved bruk i og omkring øyet (glaukomutvikling).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Human relevans er usikker, da det hittil ikke er vist økt forekomst av misdannelser etter bruk i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det blitt vist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Ved topikal applikasjon er risikoen for fosterskadelige effekter liten.
Amming: Ved topikal applikasjon er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligeMaskering eller spredning av infeksjoner, maskering eller utvikling av kontaktdermatitt
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
Generelt: Systemeffekter kan forekomme hos barn ved langvarig okklusjonsbehandling av store hudområder.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudMaskering eller spredning av infeksjoner, maskering eller utvikling av kontaktdermatitt
Ukjent frekvens
ØyeTåkesyn
Generelt: Systemeffekter kan forekomme hos barn ved langvarig okklusjonsbehandling av store hudområder.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende og kløestillende.
Absorpsjon: Kan absorberes. Store regionale variasjoner.

Pakninger uten resept

15 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mildison Lipid, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 g
486750
-
-
*F
30 g
489264
Blå resept
-
67,40C
100 g
176472
Blå resept
-
119,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2019