Mucomyst

Viatris
Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, sakkarinnatrium, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, mannitol, natriumcyklamat, natriumsitratdihydrat, sitronsyre, sitronessens. Sitronsmak.


Indikasjoner

Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

Dosering

Kronisk bronkitt
1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose
Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig. Barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig.
Administrering Tas oppløst i et 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet til astmatiske pasienter eller pasienter med tidligere bronkospasmer. Hjelpestoffer: Inneholder 99,26 mg natrium i hver brusetablett, tilsv. 5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke gis ved medfødt fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

Absorpsjon av visse antibiotika, f.eks. cefaleksin, synes å bli redusert når acelylcystein gis samtidig, og bør derfor tas 1-2 timer før eller etter acetylcystein.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringAcetylcystein kan redusere hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulerende effekt.
VirkningsmekanismeIkke klarlagt.
AbsorpsjonRaskt. Cmax etter 1-2 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Mucomyst, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 mg 100 stk. (tablettrør)
152280
Blå resept 332,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Mucomyst BRUSETABLETTER 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.10.2021


Sist endret: 20.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)