Meropenem Bradex

Bradex (FrostPharma AB)


Antibiotikum.

J01D H02 (Meropenem)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg og 1 g: Hvert hetteglass inneh.: Meropenemtrihydrat tilsv. vannfritt meropenem 500 mg, resp. 1 g, natriumkarbonat (vannfritt).


Indikasjoner

Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn >3 måneder: Alvorlig pneumoni, inkl. sykehus- og ventilatorassosiert pneumoni. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose. Kompliserte urinveisinfeksjoner. Kompliserte intraabdominale infeksjoner. Intra- og postpartum-infeksjoner. Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev. Akutt bakteriell meningitt. Behandling av pasienter med febril nøytropeni som mistenkes å ha opphav i en bakterieinfeksjon. Behandling av pasienter med bakteriemi som oppstår i forbindelse med, eller som mistenkes å være forbundet med, noen av infeksjonene listet opp ovenfor. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende riktig bruk av antibakterielle midler.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering: Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses. Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdiglaget oppløsning (til i.v. bolusinjeksjon eller i.v. infusjon) er 1 time ved 25°C eller 2-8°C. Av mikrobiologiske hensyn bør oppløsningen brukes umiddelbart med mindre metoden for åpning/rekonstituering/fortynning utelukker risikoen for mikrobiell kontaminering. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart etter rekonstituering er oppbevaringstider og -betingelser for ferdiglaget oppløsning brukerens ansvar.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser og refusjon

Meropenem Bradex, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
500 mg 10 stk. (hettegl.)
419638

Blå resept

1 037,10 C
1 g 10 stk. (hettegl.)
057868

Blå resept

1 885,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Meropenem Bradex PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Meropenem Bradex PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.05.2018


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Meropenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»


Sist endret: 23.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)