MIKSTUR, oppløsning i dosepose: 1 dosepose (25 ml) inneh.: Makrogol 3350 13,125 g, natriumklorid 350,8 mg, natriumhydrogenkarbonat 178,6 mg, kaliumklorid 50,2 mg, sukralose, renset vann. Jordbær- og banansmak.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Til korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon. Avføringsstopp hvor rektum og​/​eller kolon er fylt med fast fekalia.
Reseptfri bruk Korttidsbehandling av forstoppelse.

Dosering

Korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon
Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær obstipasjon pga. f.eks. multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom eller ved legemiddelindusert obstipasjon, særlig ved behandling med opioider eller antikolinergika. Ved utvidet bruk bør laveste effektive dose brukes. Voksne og barn >12 år: 1-3 doseposer daglig jevnt fordelt over dagen. Normaldosen for de fleste pasienter er 1-2 doseposer daglig. 3 doseposer kan være nødvendig, avhengig av individuell respons.
Ved avføringsstopp hvor rektum eller kolon er fylt med fast fekalia
Klinisk tilstand skal verifiseres ved fysisk undersøkelse av rektum og buken. En behandlingsperiode vil normalt ikke overstige 3 dager. Voksne og barn >12 år: 8 doseposer daglig. Alle dosene bør tas innenfor en periode på 6 timer.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn <12 år: Anbefales ikke pga. manglende kliniske data på bruk.
  • Nedsatt hjertefunksjon: Ved avføringsstopp skal dosen deles opp slik at maks. 2 doseposer inntas pr. time.
Tilberedning​/​Håndtering Skal tas rett fra doseposen, trenger ikke fortynnes med vann.
Administrering Oppløsningen skal drikkes. Ved bruk mot avføringsstopp anbefales inntak av en ekstra liter væske hver dag.

Kontraindikasjoner

Tarmperforasjon eller gastrointestinal obstruksjon som skyldes strukturell eller funksjonell forstyrrelse i tarmveggen. Ileus og alvorlige betennelsestilstander i tynntarm som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megacolon. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Movicol tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Årsaken til obstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av laksantia er nødvendig. Pasienter som bruker dette legemidlet bør søke medisinsk råd hvis tilstanden ikke bedres innen 2 uker. Milde bivirkninger kan inntreffe, se Bivirkninger. Ved utvikling av symptomer som tyder på forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (f.eks. ødem, økende slapphet, kortpustethet, hjertesvikt eller dehydrering) skal behandlingen avbrytes umiddelbart og elektrolyttstatus kontrolleres og ev. behandles. Hjelpestoffer: Inneholder 186,87 mg (8,125 mmol) natrium pr. dose. Ved langvarig bruk mot forstoppelse tilsv. dette 9,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak. Maks. daglige dose tilsv. 28% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak. Preparatet har et høyt natriuminnhold, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Makrogol øker oppløseligheten av legemidler som er løselige i alkohol og relativt ikke-oppløselige i vann. Absorpsjon av andre legemidler kan forbigående reduseres pga. økt transitthastighet i mage-tarmkanalen. Det er rapportert redusert effekt av noen samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika. Andre legemidler som inntas oralt bør derfor ikke inntas i tidsrommet fra 1 time før til 1 time etter inntak av Movicol. Kan potensielt interagere med stivelsesbaserte fortykningsmidler (som brukes ved svelgeproblemer). Makrogol motvirker stivelsens fortykningseffekt, og gir dermed fortynning av preparatet som er tilsatt fortykningsmiddel.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKan brukes av gravide.
AmmingKan brukes under amming.
FertilitetStudier på hunn- og hannrotter viser ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Gastrointestinale bivirkninger er vanligst. Diaré responderer vanligvis på dosereduksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Kraftige smerter eller oppsvulming kan behandles med nasogastrisk aspirasjon. Væsketap pga. diaré eller oppkast kan kreve væske- og elektrolyttilførsel.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeDen osmotiske effekten av makrogol forårsaker en laksativ effekt. Elektrolyttene i preparatet forebygger tap av natrium, kalium og vann.
AbsorpsjonAbsorberes tilnærmet ikke fra mage-tarmkanalen, forblir uendret i tarmen.
UtskillelseAbsorbert makrogol utskilles uforandret via urin.

Andre opplysninger

Elektrolyttinnhold i hver dosepose (25 ml): Natrium 325 mmol​/​liter, klorid 267 mmol​/​liter, kalium 27 mmol​/​liter, hydrogenkarbonat 85 mmol​/​liter.

Pakninger uten resept

Pakningen er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Movicol, MIKSTUR, oppløsning i dosepose:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 stk. (dosepose)
405933

-

* F

Individuell refusjon

Avføringsmidler
Legemidler: Dulcolax enterotabletter og stikkpiller, Duphalac mikstur, Flytende parafin NAF mikstur, Klyx rektalvæske, Laktulose MIP Pharma mikstur, Laxoberal dråper, Levolac mikstur, Magnesiumoksid SA kapsler, Microlax rektalvæske, Movicol pulver til mikstur, Movicol junior pulver til mikstur, Movicol mikstur, pulver til oppløsning (med smak), Moxalole pulver til mikstur, Olje-glycerol NAF rektalvæske, Oljeklyster SA rektalvæske, Parafinemulsjon NAF mikstur, Pursennid tabletter, Toilax enterotabletter og rektalvæske, Vi-Siblin granulat i dosepose og granulat
Indikasjon: Kronisk forstoppelse. Forstoppelse​/​obstipasjon ved irritabel tarm-syndrom. Kronisk forstoppelse. Forstoppelse​/​obstipasjon ved kreftsykdom. Forstoppelse​/​obstipasjon ved sykdom i livets sluttfase.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Movicol MIKSTUR, oppløsning i dosepose

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

12.06.2023


Sist endret: 28.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)