Mometason Glenmark

Glenmark


Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

D07A C13 (Mometason)KREM 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, heksylenglykol, renset vann, hvit bivoks, hydrogenert soyabønnelecitin, titandioksid (E 171), aluminiumstivelseoktenylsuksinat, konsentrert fosforsyre (til pH-justering), hvit myk parafin, helracemisk α-tokoferol.


Indikasjoner

Behandling av inflammatoriske og pruritiske manifestasjoner av psoriasis (unntatt omfattende plakkpsoriasis) og atopisk dermatitt hos voksne og barn ≥2 år.

Dosering

Voksne og barn ≥2 år: Et tynt lag påføres berørte hudområder 1 gang daglig.
Seponering: Brå seponering etter langtidsbehandling skal unngås pga. fare for tilbakefall i form av dermatitt med intens rødhet, prikking og svie. Dette kan hindres ved langsom seponering, f.eks. ved periodevis behandling før den avsluttes helt.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Administrering: En mengde tilsvarende en fingertupp (en strek fra tuppen av pekefinger til 1. ledd) er nok til å dekke et område tilsv. 2 ganger størrelsen av en voksens hånd. Hos barn eller i ansiktet brukes så begrenset mengde som mulig for effektiv behandling, og behandlingsvarighet ≤5 dager, og okklusjon skal unngås.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider. Facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatitt, perianal og genital pruritt, bleieutslett, bakterieinfeksjoner (f.eks. brennkopper, pyodermaer), virusinfeksjoner (f.eks. herpes simplex, helvetesild og vannkopper, verrucae vulgares, condylomata acuminata, molluscum contagiosum), parasittiske og soppinfeksjoner (f.eks. candida eller dermatofytt), varicella, tuberkulose, syfilis eller reaksjoner etter vaksinering. Skal ikke brukes på sår eller på hud med sår.

Forsiktighetsregler

Ved irritasjon eller sensitivisering skal behandlingen avsluttes og egnet behandling iverksettes. Ved infeksjon skal et egnet antimykotisk eller antibakterielt middel brukes. Hvis bedring ikke merkes straks, skal bruk av kortikosteroidet avsluttes til infeksjonen er tilfredsstillende under kontroll. Systemisk absorpsjon: Kan gi reversibel hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA)-aksesuppresjon med ev. glukokortikoidinsuffisiens etter seponering. Cushings syndrom, hyperglykemi og glukosuri kan oppstå. Pasienter som påfører topisk steroid på en stor overflate eller områder under okklusjon, skal evalueres regelmessig for HPA-aksesuppresjon. Alle bivirkninger sett etter systemisk bruk av kortikosteroider, inkl. binyrebarksuppresjon, kan også oppstå med topiske kortikosteroider, spesielt hos spedbarn og barn. Barn kan være mer utsatt for systemisk toksisitet pga. større hudoverflate i forhold til kroppsmasse. Kronisk kortikosteroidbehandling kan forstyrre barns vekst og utvikling. Lokal og systemisk toksisitet er vanlig, særlig etter langvarig, kontinuerlig bruk på store områder av skadet hud, i ledd og ved polytenokklusjon. Langvarig, kontinuerlig bruk må unngås, uansett alder. Psoriasis: Topiske steroider kan være farlig ved psoriasis, bl.a. pga. tilbakefall med påfølgende toleranse, risiko for sentralisert pustuløs psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksisitet pga. svekket hudbarriere. Det er viktig med grundig oppfølging av pasienten. Seponering: Se Dosering. Sår: Glukokortikoider kan endre utseendet på sår og gjøre det vanskelig å etablere en korrekt diagnose, og kan også forsinke tilheling. Synsforstyrrelser: Kan forekomme. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser skal henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker vurderes. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Ikke beregnet på oftalmisk bruk, inkl. øyelokkene, pga. risiko for glaukom eller subkapsulær katarakt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes på legens ordre. Påføring på store overflater av kroppen eller i en forlenget periode skal imidlertid unngås. Dyrestudier har vist teratogene effekter. Mulig human risiko er ukjent. Fostervekst vil kunne påvirkes av glukokortikoid passasje gjennom morkaken. Bør derfor kun brukes dersom potensiell fordel forsvarer potensiell risiko for mor eller foster.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal kun brukes på legens ordre etter nøye vurdering av fordel og risiko. Hvis større doser eller langtidsbruk er indisert, skal amming opphøre.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensReaksjon på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet
Hud
SjeldneDermatitt1, hudirritasjon1, hudmaserasjon1, perioral dermatitt1, telangiektasi1, tørr hud1, varmeutslett1
Svært sjeldneKløe
Ukjent frekvensAkneiform dermatitt, atrofi, hypertrikose, hypopigmentering av hud, kontaktdermatitt, strekkmerker
Infeksiøse
Svært sjeldneFollikulitt
Ukjent frekvensFurunkel, infeksjon
Nevrologiske
Svært sjeldneSvie
Ukjent frekvensParestesi
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn2

Barn kan være mer utsatt for systemisk toksisitet, se Forsiktighetsregler.

FrekvensBivirkning
Sjeldne
HudDermatitt1, hudirritasjon1, hudmaserasjon1, perioral dermatitt1, telangiektasi1, tørr hud1, varmeutslett1
Svært sjeldne
HudKløe
InfeksiøseFollikulitt
NevrologiskeSvie
Ukjent frekvens
GenerelleReaksjon på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet
HudAkneiform dermatitt, atrofi, hypertrikose, hypopigmentering av hud, kontaktdermatitt, strekkmerker
InfeksiøseFurunkel, infeksjon
NevrologiskeParestesi
ØyeTåkesyn2

Barn kan være mer utsatt for systemisk toksisitet, se Forsiktighetsregler.

1Rapportert med topiske, dermatologiske kortikosteroider.

2Se Forsiktighetsregler.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdreven, langvarig bruk kan gi HPA-aksesuppresjon og sekundær binyrebarkinsuffisiens, vanligvis reversibel.
Behandling: Legemidlet bør seponeres ved å redusere hyppigheten av påføringer, eller erstattes med et mindre potent steroid.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og antipsoriatisk effekt.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon ca. 0,4%.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Holdbarhet etter åpning: 12 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mometason Glenmark, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1%30 g
069613
Blå resept
Byttegruppe
79,00C
100 g
035752
Blå resept
Byttegruppe
175,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.04.2019