Microlax

McNeil
KLYSTER: 1 ml inneh.: Natriumsitrat 90 mg, natriumlaurylsulfoacetat 9 mg, sorbitol 625 mg, sorbinsyre, glyserol, renset vann.


Indikasjoner

Rektumobstipasjon. Fecesinkontinens. Forberedelse før rektoskopi.

Dosering

Innholdet i en tube appliseres rektalt 5-20 minutter før ønsket effekt.
Voksne og barn ≥3 år: Hele lengden av klysterspissen innføres i rektum.
Barn <3 år: Bare halve lengden av klysterspissen innføres.
Administrering: Følg bruksanvisning i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Magesmerter av ukjent årsak. Betennelsestilstander i tynn- og tykktarm (regional enteritt, appendisitt, ulcerøs kolitt). Intestinal obstruksjon. Spastisk obstipasjon.

Forsiktighetsregler

Bør bare brukes i korte perioder. Hjelpestoffer: Inneholder sorbinsyre som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Risiko for intestinal nekrose foreligger ved samtidig oral/rektal administrering av sorbitol og natriumpolystyrensulfonat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Antas å ha begrenset systemisk absorpsjon når brukt som anbefalt. Kan brukes under graviditet.
Amming: Det er ukjent om natriumsitrat, natriumlaurylsulfoacetat og sorbitol utskilles i morsmelk. Det forventes ingen uheldige effekter på barn som ammes. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Abdominalsmerte (inkl. ubehag fra abdomen og smerte i øvre abdomen), anorektalt ubehag, løs avføring
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhet (f.eks. urticaria)
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Abdominalsmerte (inkl. ubehag fra abdomen og smerte i øvre abdomen), anorektalt ubehag, løs avføring
Immunsystemet Overfølsomhet (f.eks. urticaria)

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumsitrat erstatter vann som er bundet i hard avføring. Sorbitol virker avførende ved å stimulere utskillelsen av vann til tarmen. Laurylsulfat virker fuktende. Preparatets osmotiske effekt gjør at defekasjonsrefleksen utløses når volumet i rektum øker. Defekasjon kan som regel beregnes å inntreffe i løpet av 5-20 minutter etter applikasjonen. Innholdsstoffene i preparatet blir ikke absorbert, distribuert eller metabolisert.
Utskillelse: Via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Microlax, KLYSTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
4 × 5 ml
405313
-
-
* F
12 × 5 ml
451069
Blå resept
-
* F
50 × 5 ml
137349
Blå resept
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.09.2020