Movicol Junior

Norgine

Avføringsmiddel.

ATC-nr.: A06A D65

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 249 159,4931 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: 1 dosepose inneh.: Makrogol USP 3350 6,563 g, natriumklorid 175,4 mg, natriumhydrogenkarbonat 89,3 mg, kaliumklorid 25,1 mg. Nøytral smak.


Indikasjoner

Behandling av kronisk obstipasjon hos barn 2-11 år og vedvarende avføringsstopp hos barn >5 år hvor rektum og/eller kolon er fylt med fast fekalia.

Dosering

For barn ≥12 år er det anbefalt å bruke Movicol «Norgine».
Kronisk obstipasjon hos barn 2-11 år: Dosen må justeres opp eller ned etter behov for å oppnå regelmessig myk avføring. Dersom det er nødvendig med en doseøkning bør dette gjøres hver 2. dag. Maks. dose som er nødvendig overstiger normalt ikke 4 doseposer daglig. Barn med kronisk obstipasjon kan få tilbakefall hvis behandlingen avsluttes for tidlig. Behandlingen må gradvis trappes ned og gjenopptas dersom tilbakefall. Sikkerhet og effekt er imidlertid kun vist for en periode på opptil 3 måneder. Barn 7-11 år: Vanlig startdose er 2 doseposer daglig. Barn 2-6 år: Vanlig startdose er 1 dosepose daglig. Barn <2 år: Bruk er ikke anbefalt.
Ved avføringsstopp hos barn >5 år hvor rektum og/eller kolon er fylt med fast fekalia: Barn 5-11 år: En behandlingskur ved avføringsstopp varer inntil 7 dager. Følgende regime benyttes:

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Antall doseposer

4

6

8

10

12

12

12

Det daglige antallet doseposer må tas som oppdelte doser, og alle må tas innen en periode på 12 timer. Dette doseringsregimet stoppes når avføringsstoppen opphører. Et tegn på at avføringsstoppen opphører er passasje av et stort volum avføring. Etter opphør av avføringsstoppen anbefales det at barnet følger et egnet tarmbehandlingsprogram for å hindre ny avføringsstopp, se dosering for Kronisk obstipasjon ovenfor. Barn <5 år: Bruk er ikke anbefalt ved avføringsstopp.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/hjertefunksjon hos barn: Ikke anbefalt pga. kliniske data mangler.
Tilberedning/Håndtering: Hver dosepose skal løses opp i 62,5 ml (1/4 glass) vann. Ved avføringsstopp kan f.eks. 12 doseposer løses opp i 750 ml vann.
Administrering: Oppløsningen kan drikkes umiddelbart etter blanding eller så kan riktig antall doseposer løses opp på forhånd og oppbevares tildekket i kjøleskap i opptil 24 timer.

Kontraindikasjoner

Tarmperforasjon eller gastrointestinal obstruksjon som skyldes strukturell eller funksjonell forstyrrelse i tarmveggen. Ileus og alvorlige betennelsestilstander i tynntarm som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megakolon. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Movicol Junior tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Ved avføringsstopp hvor rektum er fylt med fast fekalia skal diagnosen bekreftes ved fysisk undersøkelse eller røntgen av buken og rektum. Ved utvikling av symptomer som tyder på forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (f.eks. ødem, økende slapphet, kortpustethet, hjertesvikt eller dehydrering som er rapportert ved bruk hos voksne) skal behandlingen avbrytes umiddelbart og elektrolyttstatus kontrolleres og ev. behandles hensiktsmessig. Når Movicol Junior brukes i høye doser til behandling av avføringsstopp skal det gis med forsiktighet til pasienter med svekket brekningsrefleks, refluksøsofagitt eller redusert bevissthet. Rekonstituert løsning inneholder ingen kalorier. Hjelpestoffer: Inneholder 93,4 mg (4,062 mmol) natrium pr. dosepose, tilsv. 4,6% av anbefalte maks. daglige inntak for en voksen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A D65
Legemidler i fast form som tas innen 1 time før administrering av et stort volum makrogolpreparater kan bli skylt ut av mage-tarmkanalen og ikke bli absorbert. Kliniske interaksjoner med andre legemidler er ikke rapportert. Det er en mulighet for at absorpsjonen av andre legemidler som er løselige i alkohol og relativt uløselige i vann, kan bli midlertidig redusert under bruk, pga. makrogol øker løseligheten av disse.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes av gravide.
Amming: Kan brukes under amming.
Fertilitet: Studier på hunn- og hannrotter viser ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, flatulens, kvalme, rumling i magen
Ukjent frekvensAnorektalt ubehag, brekning, dyspepsi
Generelle
Ukjent frekvensPerifert ødem
Hud
Ukjent frekvensAllergiske hudreaksjoner som angioødem, urticaria, pruritus, utslett og erytem.
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner som anafylaktiske reaksjoner, dyspné og hudreaksjoner (se Hud).
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensElektrolyttforstyrrelser, spesielt hyperkalemi og hypokalemi.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, flatulens, kvalme, rumling i magen
Sjeldne
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAnorektalt ubehag, brekning, dyspepsi
GenerellePerifert ødem
HudAllergiske hudreaksjoner som angioødem, urticaria, pruritus, utslett og erytem.
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner som anafylaktiske reaksjoner, dyspné og hudreaksjoner (se Hud).
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringElektrolyttforstyrrelser, spesielt hyperkalemi og hypokalemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kraftige smerter eller oppsvulming kan behandles med nasogastrisk aspirasjon. Stort væsketap pga. diaré eller oppkast kan kreve væske- og elektrolyttilførsel.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A06A D65

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Den osmotiske effekten av makrogol 3350 forårsaker en laksativ effekt. Makrogol øker volumet på avføringen som så trigger kolon motilitet via nevromuskulære signalveier. Den fysiologiske konsekvensen er en økt tarmtransport av myk avføring og en lettere tarmtømming. Elektrolyttene i preparatet forebygger tap av natrium, kalium og vann.
Absorpsjon: Absorberes tilnærmet ikke fra mage-tarmkanalen, forblir uendret i tarmen.
Utskillelse: Absorbert makrogol utskilles uforandret via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert oppløsning kan oppbevares tildekket i inntil 24 timer i kjøleskap ved 2-8°C.

Andre opplysninger

Innholdet av elektrolytter pr. dosepose ved oppløsning i 62,5 ml: Natrium 65 mmol/liter, kalium 5,4 mmol/liter, klorid 53 mmol/liter, hydrogenkarbonat 17 mmol/liter.

Sist endret: 04.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Movicol Junior, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 stk. (dosepose)
040823
SPC_ICONBlå resept
-
120,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.