Movicol, med sjokoladesmak

Norgine


Avføringsmiddel.

A06A D65 (Makrogol)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: 1 dosepose inneh.: Makrogol USP 3350 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, natriumhydrogenkarbonat 178,5 mg, kaliumklorid 31,7 mg, acesulfamkalium (E 950), aroma (inneh. maltodekstrin, akasiegummi, vegetabilske oljer og fettsyrer (kokos), propylenglykol, benzylalkohol). Sjokoladesmak.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Til korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon. Avføringsstopp hvor rektum og/eller kolon er fylt med fast fekalia.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av forstoppelse.

Dosering

Korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon: Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær obstipasjon pga. f.eks. multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom eller ved legemiddelindusert obstipasjon, særlig ved behandling med opioider eller antikolinergika. Ved utvidet bruk bør laveste effektive dose brukes. Voksne og barn >12 år: 1-3 doseposer daglig jevnt fordelt over dagen. Normaldosen for de fleste pasienter er 1-2 doseposer daglig. 3 doseposer kan være nødvendig, avhengig av individuell respons.
Ved avføringsstopp hvor rektum eller kolon er fylt med fast fekalia: Klinisk tilstand skal verifiseres ved fysisk undersøkelse av rektum og buken. En behandlingsperiode vil normalt ikke overstige 3 dager. Voksne og barn >12 år: 8 doseposer daglig. Alle dosene bør tas innenfor en periode på 6 timer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn <12 år: Anbefales ikke pga. manglende kliniske data på bruk. Nedsatt hjertefunksjon: Ved avføringsstopp skal dosen deles opp slik at maks. 2 doseposer inntas pr. time.
Tilberedning/Håndtering: Ved obstipasjon: Hver dosepose skal oppløses i 125 ml vann. Ved avføringsstopp: Posene kan oppløses enkeltvis eller flere sammen, f.eks. 4 poser i 500 ml vann eller 8 poser i 1 liter vann.
Administrering: Oppløsningen skal drikkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tarmperforasjon eller gastrointestinal obstruksjon som skyldes strukturell eller funksjonell forstyrrelse i tarmveggen. Ileus og alvorlige betennelsestilstander i tynntarm som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megacolon.

Forsiktighetsregler

Movicol tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Årsaken til obstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av laksantia er nødvendig. Pasienter som bruker dette legemidlet bør kontakte lege hvis tilstanden ikke bedres innen 2 uker. Milde bivirkninger kan inntreffe, se Bivirkninger. Ved utvikling av symptomer som tyder på forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (f.eks. ødem, økende slapphet, kortpustethet, hjertesvikt eller dehydrering) skal behandlingen avbrytes umiddelbart og elektrolyttstatus kontrolleres og ev. behandles. Inneholder benzylalkohol som kan gi anafylaktoide reaksjoner. Større mengder benzylalkohol må kun gis dersom strengt nødvendig, og forsiktighet må utvises, spesielt ved nedsatt lever- og nyrefunksjon og under graviditet/amming, pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose) av benzylalkohol. Hjelpestoffer: Inneholder 186,87 mg (8,125 mmol) natrium pr. dose. Ved langvarig bruk mot forstoppelse tilsv. dette 9,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak. Maks. daglig dose tilsv. 28% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak. Preparatet har et høyt natriuminnhold, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Absorpsjonen av andre legemidler kan forbigående reduseres pga. økt transitthastighet i mage-tarmkanalen. Det er rapportert redusert effekt av noen samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika. Kan potensielt interagere med stivelsesbaserte fortykningsmidler (som brukes ved svelgeproblemer). Makrogol motvirker stivelsens fortykningseffekt, og gir dermed fortynning av preparatet som er tilsatt fortykningsmiddel.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes av gravide.
Amming: Kan brukes under amming.
Fertilitet: Studier på hunn- og hannrotter viser ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger er vanligst. Diaré responderer vanligvis på dosereduksjon.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, flatulens, kvalme, rumling i magen
Ukjent frekvens Anorektalt ubehag, brekning, dyspepsi
Generelle
Ukjent frekvens Perifert ødem
Hud
Ukjent frekvens Allergiske hudreaksjoner som angioødem, urticaria, pruritus, utslett og erytem.
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner som anafylaktiske reaksjoner, dyspné og hudreaksjoner (se Hud).
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Elektrolyttforstyrrelser, spesielt hyperkalemi og hypokalemi.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, flatulens, kvalme, rumling i magen
Sjeldne
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Anorektalt ubehag, brekning, dyspepsi
Generelle Perifert ødem
Hud Allergiske hudreaksjoner som angioødem, urticaria, pruritus, utslett og erytem.
Immunsystemet Allergiske reaksjoner som anafylaktiske reaksjoner, dyspné og hudreaksjoner (se Hud).
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Elektrolyttforstyrrelser, spesielt hyperkalemi og hypokalemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kraftige smerter eller oppsvulming kan behandles med nasogastrisk aspirasjon. Væsketap pga. diaré eller oppkast kan kreve væske- og elektrolyttilførsel.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Den osmotiske effekten av makrogol forårsaker en laksativ effekt. Elektrolyttene i preparatet forebygger tap av natrium, kalium og vann. Den laksative effekten av makrogol er tidsbegrenset og avhenger av alvorlighetsgraden av forstoppelsen.
Absorpsjon: Absorberes tilnærmet ikke fra mage-tarmkanalen, forblir uendret i tarmen.
Utskillelse: Absorbert makrogol utskilles uforandret via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved romtemperatur <25°C. Ferdig oppløsning kan oppbevares tildekket i inntil 6 timer ved 2-8°C.

Andre opplysninger

Innholdet av elektrolytter pr. dosepose ved oppløsning i 125 ml: Natrium 65 mmol/liter, kalium 5,4 mmol/liter, klorid 51 mmol/liter, hydrogenkarbonat 17 mmol/liter.

Pakninger uten resept

20 poser er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Movicol, med sjokoladesmak, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 stk. (dosepose)
027773
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020