Entecavir Accord

Accord


Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.

J05A F10 (Entekavir)TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg: Hver tablett inneh.: Entekavir 1 mg, soyapolysakkarid, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av kronisk hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) hos voksne med: -Kompensert leversykdom og tegn på aktiv viral replikasjon, vedvarende forhøyede ALAT-nivåer og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose. -Dekompensert leversykdom. For både kompensert og dekompensert leversykdom er denne indikasjonen basert på data fra kliniske studier på nukleosidenaive pasienter med HBeAg-positiv og HBeAg-negativ infeksjon. For pasienter med lamivudinrefraktær hepatitt B, se SPC. Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos nukleosidnaive pediatriske pasienter 2-<18 år med kompensert leversykdom og som har bekreftet aktiv viral replikasjon og vedvarende forhøyet serum ALAT-nivå, eller histologisk bekreftet moderat til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose. Mht. beslutning om å starte behandling hos pediatriske pasienter, se SPC.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Baraclude «Bristol-Myers Squibb»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Entecavir Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg 30 stk. (blister)
552932
H-resept
Byttegruppe
4789,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01/2021