Epiduo 0,3%/2,5%

Galderma

Middel til lokal behandling av akne.

ATC-nr.: D10A D53

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGEL 0,3%/2,5%: 1 g inneh.: Adapalen 3 mg (0,3%), benzoylperoksid 25 mg (2,5%), dinatriumedetat, dokusatnatrium, glyserin, poloksamer, propylenglykol, simulgel 600 PHA, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Kutan behandling av acne vulgaris ved tilstedeværelse av komedoner, tallrike papler og pustler.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Påføres om kvelden 1 gang daglig på ren og tørr hud på hele det akneangrepne området i ansiktet og på overkroppen. Behandlingsvarighet bør bestemmes på bakgrunn av total klinisk tilstand og terapeutisk respons. Bedring sees normalt etter 1-4 ukers behandling. Dersom det ikke sees bedring etter 4-8 uker skal fordel ved fortsatt behandling vurderes. Epiduo 0,1%/2,5% bør vurderes ved moderat acne vulgaris. Valg av styrke baseres på pasientens kliniske tilstand og alvorlighetsgrad.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke studert. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke studert. Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Kun til kutan bruk. Påfør et tynt lag gel på de berørte områdene i ansiktet og/eller på overkroppen 1 gang daglig etter vask. Bruk en mengde på størrelse med en ert til hver del av ansiktet (f.eks. panne, hake, hvert av kinnene), og unngå øyne og lepper. Pasienten skal informeres om å vaske hendene etter påføring. Kosmetikk kan påføres etter at gelen har tørket. Ved irritasjon bør pasienten anbefales å bruke ikke-komedogene fuktighetskremer, bruke legemidlet sjeldnere (f.eks. annenhver dag), stoppe bruken midlertidig eller avbryte behandlingen helt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke påføres skadet, sprukket (kutt eller skrubbsår), solbrent eller eksematøs hud. Bør ikke komme i kontakt med øyne, lepper, munn, nesebor eller slimhinner. Dersom gelen kommer i øynene, skyll umiddelbart med lunkent vann. Ved overfølsomhetsreaksjoner bør behandlingen avbrytes. Overdreven eksponering for sollys eller UV-stråling bør unngås. Bør ikke komme i kontakt med farget materiale, inkl. hår og fargede tekstiler, pga. bleking og misfarging. Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Skal ikke brukes ved graviditet eller hos kvinner i fertil alder som ikke bruker adekvat prevensjon. Effekt og sikkerhet ved alvorlig nodulær eller dyp nodulocystisk akne er ikke studert, og bruk anbefales ikke pga. risiko for utilstrekkelig terapeutisk respons.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D10A D53
Ingen kjente interaksjoner med andre legemidler til bruk på huden. Andre retinoider, benzoylperoksid eller legemidler med tilsvarende virkningsmekanisme bør imidlertid ikke brukes samtidig. Forsiktighet ved bruk av kosmetikk med peelende, irriterende eller uttørkende effekt pga. additiv, irriterende effekt. Adapalenabsorpsjonen gjennom huden er lav, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Perkutan penetrering av benzoylperoksid i huden er lav, og virkestoffet metaboliseres fullstendig til benzosyre, som elimineres hurtig. Systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Skal kun gis til kvinner i fertil alder dersom det benyttes svært effektiv prevensjon under og i 1 måned etter avsluttet behandling.
Graviditet: Ingen/begrensede data fra bruk av adapalen hos gravide. Dyrestudier der legemidlet ble gitt oralt, har vist reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk eksponering. Klinisk erfaring med lokal bruk av adapalen og benzoylperoksid hos gravide er begrenset, men indikerer ikke skadelige effekter ved eksponering tidlig i svangerskapet. Pga. begrensede data, og fordi en meget liten kutan passasje av adapalen er mulig, skal legemidlet ikke brukes under graviditet eller hos kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon. Ved uventet graviditet skal behandlingen avbrytes.
Amming: Overgang i morsmelk etter kutan applikasjon er ikke studert. Adapalen utskilles i melk hos rotter etter peroral eller i.v. administrering. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. For å unngå at barnet eksponeres skal påføring av gel på brystet unngås ved amming.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet ikke studert. Ingen effekt av adapalen eller benzoylperoksid på fertilitet hos rotter.
Adapalen|Benzoylperoksid

Bivirkninger

Behandlingsrelaterte bivirkninger omfatter milde til moderate reaksjoner på påføringsstedet, slik som hudirritasjon som i hovedsak kjennetegnes av flassing, tørrhet, erytem og brennende/stikkende følelse (se Dosering). Disse reaksjonene oppstår gjerne tidlig i behandlingen og avtar vanligvis over tid. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Atopisk dermatitt, eksem, brennende følelse i huden, hudirritasjon, irritativ kontaktdermatitt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Tørr hud, pruritus, utslett, solbrenthet. Nevrologiske: Parestesi (prikking på påføringsstedet). Øye: Erytem på øyelokket. Ukjent frekvens: Hud: Allergisk kontaktdermatitt, hevelse i ansiktet, smerter i huden (stikkende smerte) og blemmer (vesikler), misfarging av huden (hyperpigmentering eller hypopigmentering), urticaria. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Stramhet i halsen, dyspné. Øye: Øyelokksødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdreven bruk kan gi kraftig irritasjon. Dersom dette skjer, skal bruken avsluttes og man skal vente til huden er leget.
Behandling: Dersom inntak skjer ved et uhell, bør hensiktsmessige symptomatiske tiltak iverksettes.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av adapalen, et retinoid, og benzoylperoksid, et antibakterielt middel.
Virkningsmekanisme: Adapalen: Potent modulator av cellulær differensiering og keratinisering, med antiinflammatoriske egenskaper. Gitt topikalt, normaliserer adapalen differensieringen av follikulære epitelceller og medfører en redusert mikrokomedondannelse. Benzoylperoksid: Har antimikrobiell aktivitet, særlig mot P. acnes. Baktericid effekt ved å generere frie radikaler som oksiderer proteiner og andre essensielle cellekomponenter i bakterieveggen. Har i tillegg eksfoliativ og keratolytisk aktivitet.
Absorpsjon: Systemisk adapalen- og benzoylperoksideksponering er lav.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares >25°C. Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

Sist endret: 08.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

22.05.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Epiduo 0,3%/2,5%, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,3%/2,5%30 g (flaske med pumpe)
174103
-
-
304,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hyperpigmentering: Økt pigmentering, særlig av hud, men kan også forekomme andre steder som negler og slimhinner. Tilstanden kan forårsakes av eksponering for lys, kjemikalier eller andre stoffer, eller skyldes en stoffskiftesykdom.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.