Epiduo 0,1%/2,5%

Galderma

Middel til lokal behandling av akne.

ATC-nr.: D10A D53

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGEL 0,1%/2,5%: 1 g inneh.: Adapalen 1 mg (0,1%), benzoylperoksid 25 mg (2,5%), dinatriumedetat, dokusatnatrium, glyserol, poloksamer, propylenglykol, simulgel 600 PHA, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Kutan behandling av acne vulgaris ved tilstedeværelse av komedoner, papler og pustler. Beregnet til voksne, ungdom og barn ≥9 år.

Dosering

Voksne og barn >9 år: En tynn film med gel påføres med fingertuppene på ren og tørr hud på hele det akneangrepne området 1 gang daglig, om kvelden. Unngå øyne og lepper. Ved irritasjon bør pasienten anbefales å bruke fuktighetskremer som ikke forårsaker komedoner, bruke gelen sjeldnere (f.eks. hver 2. dag), midlertidig stoppe bruken eller avbryte behandlingen helt. Varighet av behandlingen bør bestemmes på bakgrunn av klinisk tilstand. Tidlige kliniske tegn på bedring sees ofte etter 1-4 uker.
Barn <9 år: Sikkerhet og effekt er ikke studert.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke påføres skadet hud, enten ødelagt (kutt eller skrubbsår), eksematøs eller solbrent hud. Bør ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Dersom gelen kommer i øynene, skyll umiddelbart med lunkent vann. Legemidlet inneholder propylenglykol, som kan medføre hudirritasjon. Ved overfølsomhetsreaksjoner bør behandlingen avbrytes. Overdreven eksponering for sollys eller UV-stråling bør unngås. Bør ikke komme i kontakt med farget materiale, inkl. hår og fargede tekstiler, pga. bleking og misfarging.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D10A D53
Ingen kjente interaksjoner med andre legemidler som kan brukes på huden samtidig. Andre retinoider, benzoylperoksid eller legemidler med tilsvarende virkningsmekanisme bør imidlertid ikke brukes samtidig. Forsiktighet ved bruk av kosmetikk med hudavskallende, irriterende eller uttørkende effekt pga. additiv, irriterende effekt. Adapalenabsorpsjon gjennom huden er lav, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Perkutan penetrering av benzoylperoksid i huden er lav. Benzoylperoksid metaboliseres fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier med oral administrering har vist reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk eksponering. Klinisk erfaring med lokal bruk av adapalen og benzoylperoksid hos gravide er begrenset. Tilgjengelige data indikerer ikke skadelige effekter ved eksponering tidlig i svangerskapet. Gelen skal ikke brukes under graviditet pga. begrensede data, og fordi en meget liten kutan passasje av adapalen er mulig. Ved uventet graviditet skal behandlingen avbrytes.
Amming: Ingen studier hos dyr eller mennesker er utført etter kutan applikasjon. Det forventes ikke effekt på diende spedbarn, da systemisk eksponering er neglisjerbar. Kan brukes ved amming. Ved amming skal påføring på brystet unngås for å unngå at barnet eksponeres.
Adapalen|Benzoylperoksid

Bivirkninger

Dersom hudirritasjon forekommer etter påføring av gelen er intensiteten ofte mild eller moderat med lokale symptomer (erytem, tørrhet, flassing, brennende følelse og smerte i huden (stikkende smerte)), som er kraftigst den første uken for senere å minske uten ytterligere behandling. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Tørr hud, irritativ kontaktdermatitt, hudirritasjon, brennende følelse, erytem, hudavflassing. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Pruritus og solbrenthet. Ukjent frekvens: Hud: Allergisk kontaktdermatitt, hevelse i ansikt og smerte (stikkende) i huden, blemmer (vesikler), misfarging av huden (hyperpigmentering eller hypopigmentering), urticaria. Brannsår på påføringsstedet, vanligvis overflatiske, men tilfeller av annengradsforbrenning eller alvorlig forbrenning er rapportert. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Tetthet i svelg, dyspné. Øye: Øyelokksødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Dersom inntak skjer ved uhell bør hensiktsmessige symptomatiske tiltak iverksettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Adapalen: Potent modulator av cellulær differensiering og keratinisering, med antiinflammatoriske egenskaper. Adapalen bindes til spesifikke retinoidsyrekjernereseptorer. Gitt topikalt normaliserer adapalen differensieringen av follikulære epitelceller, som medfører en redusert mikrokomedondannelse. Adapalen hemmer kjemotaktisk (retningsbestemt) og kjemokinetisk (tilfeldig) respons av humane polymorfnukleære leukocytter i in vitro modeller. Den hemmer også metabolismen av arakidonsyre til inflammatoriske mediatorer. In vitro-studier viser hemming av AP-1-faktorer og hemmet uttrykk av «toll like»-reseptor 2. Denne profilen antyder at den cellemedierte inflammatoriske komponenten ved akne reduseres ved adapalen. Benzoylperoksid: Har antimikrobiell aktivitet, særlig mot Propionibacterium acnes, som er tilstede i unormale mengder i den aknepåvirkede pilosebaceus-delen. I tillegg viser benzoylperoksid eksfoliativ og keratolytisk aktivitet. Benzoylperoksid er også sebostatisk og motvirker overproduksjonen av sebum assosiert med akne.
Absorpsjon: Systemisk adapaleneksponering er lav. Perkutan penetrering av benzoylperoksid er lav, og benzoylperoksid omdannes fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd er minst 6 måneder.

Sist endret: 21.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.09.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Epiduo 0,1%/2,5%, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%/2,5%60 g (flerdosebeholder med pumpe)
408675
-
Byttegruppe
378,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.