Epiduo 0,1%​/​2,5%

Galderma


Middel til lokal behandling av akne.

D10A D53 (Adapalen, Benzoylperoksid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GEL 0,1%​/​2,5%: 1 g inneh.: Adapalen 1 mg (0,1% w​/​w), vandig benzoylperoksid tilsv. 25 mg (2,5% w​/​w) vannfri benzoylperoksid, dinatriumedetat, dokusatnatrium, glyserol, poloksamer, propylenglykol, simulgel 600 PHA, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn ≥9 år: Kutan behandling av acne vulgaris ved tilstedeværelse av komedoner, papler og pustler.

Dosering

Voksne, ungdom og barn >9 år
En tynn film med gel påføres med fingertuppene på ren og tørr hud på hele det akneangrepne området 1 gang daglig, om kvelden. Unngå øyne og lepper. Ved irritasjon bør pasienten anbefales å bruke fuktighetskremer som ikke forårsaker komedoner, bruke gelen sjeldnere (f.eks. hver 2. dag), midlertidig stoppe bruken eller avbryte behandlingen helt. Varighet av behandlingen bør bestemmes på bakgrunn av klinisk tilstand. Tidlige kliniske tegn på bedring sees ofte etter 1-4 uker.
Barn <9 år
Sikkerhet og effekt er ikke studert.

Kontraindikasjoner

Graviditet, kvinner som planlegger å bli gravide, overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke påføres skadet hud, enten ødelagt (kutt eller skrubbsår), eksematøs eller solbrent hud. Bør ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Dersom gelen kommer i øynene, skyll umiddelbart med lunkent vann. Legemidlet inneholder 40 mg propylenglykol i hvert gram (tilsv. 4% w​/​w). Ved overfølsomhetsreaksjoner bør behandlingen avbrytes. Overdreven eksponering for sollys eller UV-stråling bør unngås. Bør ikke komme i kontakt med farget materiale, inkl. hår og fargede tekstiler, pga. bleking og misfarging.

Interaksjoner

Ingen kjente interaksjoner med andre legemidler som kan brukes på huden samtidig. Andre retinoider, benzoylperoksid eller legemidler med tilsvarende virkningsmekanisme bør imidlertid ikke brukes samtidig. Forsiktighet ved bruk av kosmetikk med hudavskallende, irriterende eller uttørkende effekt pga. additiv, irriterende effekt. Adapalenabsorpsjon gjennom huden er lav, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Perkutan penetrering av benzoylperoksid i huden er lav. Benzoylperoksid metaboliseres fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig.

Graviditet, amming og fertilitet

Oralt administrerte retinoider er forbundet med medfødte misdannelser. Topikalt administrerte retinoider medfører lav systemisk eksponering pga. minimal hudabsorpsjon. Det kan imidlertid være individuelle faktorer (f.eks. skadet hudbarriere, overdreven bruk) som bidrar til økt systemisk eksponering.
GraviditetKontraindisert ved graviditet eller hos kvinner som planlegger å bli gravide. Ingen​/​begrensede data fra topikal bruk av adapalen hos gravide. Dyrestudier med oral administrering har vist reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk eksponering. Klinisk erfaring med lokal bruk av adapalen og benzoylperoksid hos gravide er begrenset. Dersom pasienten blir gravid under behandling, bør behandlingen seponeres.
AmmingIngen studier hos dyr eller mennesker er utført etter kutan applikasjon. Det forventes ikke effekt på diende spedbarn, da systemisk eksponering er neglisjerbar. Kan brukes ved amming. Ved amming skal påføring på brystet unngås for å unngå at barnet eksponeres.
FertilitetEffekt på human fertilitet ikke studert. Ingen effekt av adapalen eller benzoylperoksid på fertilitet hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingDersom inntak skjer ved uhell bør hensiktsmessige symptomatiske tiltak iverksettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAdapalen: Potent modulator av cellulær differensiering og keratinisering, med antiinflammatoriske egenskaper. Gitt topikalt, normaliserer adapalen differensieringen av follikulære epitelceller og medfører en redusert mikrokomedondannelse. Benzoylperoksid: Har antimikrobiell aktivitet, særlig mot Cutibacterium acnes. Baktericid effekt ved å generere frie radikaler som oksiderer proteiner og andre essensielle cellekomponenter i bakterieveggen. Har i tillegg eksfoliativ og keratolytisk aktivitet.
AbsorpsjonSystemisk adapaleneksponering er lav. Perkutan penetrering av benzoylperoksid er lav, og benzoylperoksid omdannes fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd er minst 6 måneder.

 

Pakninger, priser og refusjon

Epiduo 0,1%​/​2,5%, GEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,1%​/​2,5% 60 g (flerdosebeholder med pumpe)
408675

-

436,80 C

Individuell refusjon

Lokalbehandling, akne
Legemidler: Differin, Epiduo, Finacea, Skinoren, Zalna
Indikasjon: Alvorlige former for akne. Acne conglobata, acne varioliformis. Keloid akne.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Epiduo 0,1%​/​2,5% GEL 0,1%​/​2,5%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04.05.2023


Sist endret: 25.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)