Epiduo 0,1%/2,5%

Galderma


Middel til lokal behandling av akne.

D10A D53 (Adapalen, Benzoylperoksid)GEL 0,1%/2,5%: 1 g inneh.: Adapalen 1 mg (0,1%), benzoylperoksid 25 mg (2,5%), dinatriumedetat, dokusatnatrium, glyserol, poloksamer, propylenglykol, simulgel 600 PHA, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Kutan behandling av acne vulgaris ved tilstedeværelse av komedoner, papler og pustler. Beregnet til voksne, ungdom og barn ≥9 år.

Dosering

Voksne og barn >9 år: En tynn film med gel påføres med fingertuppene på ren og tørr hud på hele det akneangrepne området 1 gang daglig, om kvelden. Unngå øyne og lepper. Ved irritasjon bør pasienten anbefales å bruke fuktighetskremer som ikke forårsaker komedoner, bruke gelen sjeldnere (f.eks. hver 2. dag), midlertidig stoppe bruken eller avbryte behandlingen helt. Varighet av behandlingen bør bestemmes på bakgrunn av klinisk tilstand. Tidlige kliniske tegn på bedring sees ofte etter 1-4 uker.
Barn <9 år: Sikkerhet og effekt er ikke studert.

Kontraindikasjoner

Graviditet, kvinner som planlegger å bli gravide, overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke påføres skadet hud, enten ødelagt (kutt eller skrubbsår), eksematøs eller solbrent hud. Bør ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Dersom gelen kommer i øynene, skyll umiddelbart med lunkent vann. Legemidlet inneholder propylenglykol, som kan medføre hudirritasjon. Ved overfølsomhetsreaksjoner bør behandlingen avbrytes. Overdreven eksponering for sollys eller UV-stråling bør unngås. Bør ikke komme i kontakt med farget materiale, inkl. hår og fargede tekstiler, pga. bleking og misfarging.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente interaksjoner med andre legemidler som kan brukes på huden samtidig. Andre retinoider, benzoylperoksid eller legemidler med tilsvarende virkningsmekanisme bør imidlertid ikke brukes samtidig. Forsiktighet ved bruk av kosmetikk med hudavskallende, irriterende eller uttørkende effekt pga. additiv, irriterende effekt. Adapalenabsorpsjon gjennom huden er lav, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Perkutan penetrering av benzoylperoksid i huden er lav. Benzoylperoksid metaboliseres fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig.

Graviditet, amming og fertilitet

Oralt administrerte retinoider er forbundet med medfødte misdannelser. Topikalt administrerte retinoider medfører lav systemisk eksponering pga. minimal hudabsorpsjon. Det kan imidlertid være individuelle faktorer (f.eks. skadet hudbarriere, overdreven bruk) som bidrar til økt systemisk eksponering.
Graviditet: Kontraindisert ved graviditet eller hos kvinner som planlegger å bli gravide. Ingen/begrensede data fra topikal bruk av adapalen hos gravide. Dyrestudier med oral administrering har vist reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk eksponering. Klinisk erfaring med lokal bruk av adapalen og benzoylperoksid hos gravide er begrenset. Dersom pasienten blir gravid under behandling, bør behandlingen seponeres.
Amming: Ingen studier hos dyr eller mennesker er utført etter kutan applikasjon. Det forventes ikke effekt på diende spedbarn, da systemisk eksponering er neglisjerbar. Kan brukes ved amming. Ved amming skal påføring på brystet unngås for å unngå at barnet eksponeres.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet ikke studert. Ingen effekt av adapalen eller benzoylperoksid på fertilitet hos rotter.

 

Bivirkninger

Dersom hudirritasjon forekommer etter påføring av gelen er intensiteten ofte mild eller moderat med lokale symptomer (erytem, tørrhet, flassing, brennende følelse og smerte i huden (stikkende smerte)), som er kraftigst den første uken for senere å minske uten ytterligere behandling.

OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeErytem, hudeksfoliasjon, hudirritasjon, hudsvie, irritativ kontaktdermatitt, tørr hud
Mindre vanligeKløe, solbrenthet
Ukjent frekvensAllergisk kontaktdermatitt, ansiktshevelse, blemmer (vesikler), brannsår på påføringsstedet (vanligvis overflatiske, men tilfeller av annengradsforbrenning eller alvorlig forbrenning er rapportert), hudmisfarging (hyperpigmentering eller hypopigmentering), hudsmerte (stikkende smerte), urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Luftveier
Ukjent frekvensDyspné, tilsnøring i halsen
Øye
Ukjent frekvensØyelokksødem

Dersom hudirritasjon forekommer etter påføring av gelen er intensiteten ofte mild eller moderat med lokale symptomer (erytem, tørrhet, flassing, brennende følelse og smerte i huden (stikkende smerte)), som er kraftigst den første uken for senere å minske uten ytterligere behandling.

FrekvensBivirkning
Vanlige
HudErytem, hudeksfoliasjon, hudirritasjon, hudsvie, irritativ kontaktdermatitt, tørr hud
Mindre vanlige
HudKløe, solbrenthet
Ukjent frekvens
HudAllergisk kontaktdermatitt, ansiktshevelse, blemmer (vesikler), brannsår på påføringsstedet (vanligvis overflatiske, men tilfeller av annengradsforbrenning eller alvorlig forbrenning er rapportert), hudmisfarging (hyperpigmentering eller hypopigmentering), hudsmerte (stikkende smerte), urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
LuftveierDyspné, tilsnøring i halsen
ØyeØyelokksødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Dersom inntak skjer ved uhell bør hensiktsmessige symptomatiske tiltak iverksettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Adapalen: Potent modulator av cellulær differensiering og keratinisering, med antiinflammatoriske egenskaper. Gitt topikalt, normaliserer adapalen differensieringen av follikulære epitelceller og medfører en redusert mikrokomedondannelse. Benzoylperoksid: Har antimikrobiell aktivitet, særlig mot P. acnes. Baktericid effekt ved å generere frie radikaler som oksiderer proteiner og andre essensielle cellekomponenter i bakterieveggen. Har i tillegg eksfoliativ og keratolytisk aktivitet.
Absorpsjon: Systemisk adapaleneksponering er lav. Perkutan penetrering av benzoylperoksid er lav, og benzoylperoksid omdannes fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd er minst 6 måneder.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Epiduo 0,1%/2,5%, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1%/2,5%60 g (flerdosebeholder med pumpe)
408675
-
Byttegruppe
424,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2019