Ezetimib/Simvastatin Glenmark

Glenmark


Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10B A02 (Ezetimib, Simvastatin)TABLETTER 10 mg/20 mg og 10 mg/40 mg: Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, simvastatin 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebygging av kardiovaskulære hendelser: Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser (se SPC) hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), som fra tidligere er behandlet med et statin eller ikke. Hyperkolesterolemi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi der bruk av et kombinasjonspreparat anses hensiktsmessig: Pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene, pasienter som allerede behandles med et statin og ezetimib. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med HoFH. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferese).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice bør unngås. Skal ikke deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Inegy «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ezetimib/Simvastatin Glenmark, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/20 mg100 stk. (boks)
460646
Blå resept
Byttegruppe
1143,00 (trinnpris 379,40)C
10 mg/40 mg100 stk. (boks)
590050
Blå resept
Byttegruppe
1404,30 (trinnpris 394,20)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.09.2018