Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

KRKA
Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg/200 mg/245 mg: Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproksil (som suksinat) 245 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1) hos voksne ≥18 år med virologisk suppresjon av hiv-1 RNA-nivåer på <50 kopier/ml ved nåværende antiviral kombinasjonsbehandling i >3 måneder. Pasientene skal ikke ha erfart virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling, og de skal ikke ha utviklet virusstammer med mutasjoner som viser signifikant resistens overfor noen av de 3 komponentene i preparatet før oppstart av sitt første antiretrovirale behandlingsregime. Fordelene med efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil er primært vist ved 48 ukers data fra en klinisk studie hvor pasienter med stabil virologisk suppresjon ved antiviral kombinasjonsbehandling byttet til efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil. Det foreligger foreløpig ikke data fra kliniske studier med dette preparatet hos behandlingsnaive pasienter eller hos pasienter som er kraftig behandlet tidligere. Det finnes ikke data som støtter kombinasjonen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil og andre antiretrovirale midler.

Dosering

Se SPC.
Administrering Bør tas ved sengetid, for å øke toleransen for efavirenz mht. nevrologiske bivirkninger. Skal tas på tom mage (vanligvis 1 time før eller 2 timer etter mat), da mat kan øke efavirenzeksponeringen og gi økt bivirkningsfrekvens. Skal svelges hele med vann.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Holdbarhet etter første åpning er 2 måneder ved oppbevaring i originalemballasje ved temperatur på høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
600 mg/200 mg/245 mg 30 stk. (boks)
156066
- 8 514,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg/200 mg/245 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.05.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan»


Sist endret: 17.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)