Ezetimibe Accord

Accord


Serumkolesterolsenkende middel.

C10A X09 (Ezetimib)TABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi, som ikke er tilstrekkelig kontrollert med et statin alene: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med en HMG-CoA-reduktasehemmer (statin), eller som monoterapi hvor et statin anses som uegnet eller ikke tolereres. Forebygging av kardiovaskulære hendelser: Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med hjerte-karsykdom (HKS) og en anamnese med akutt koronarsyndrom (AKS) som tillegg til pågående statinbehandling eller initiert samtidig med et statin. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Sammen med et statin som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferese).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Ezetrol «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ezetimibe Accord, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 28 stk. (blister)
523487
Blå resept
Byttegruppe
270,10 (trinnpris 82,60) C
98 stk. (blister)
444472
Blå resept
Byttegruppe
854,60 (trinnpris 197,80) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.11.2020