Efedrin

Takeda


Adrenergikum.

C01C A26 (Efedrin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Efedrinhydroklorid 50 mg, sterilt vann.


Indikasjoner

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi.

Dosering

Voksne: 0,3-1 ml (15-50 mg) s.c. eller i.m. eller 0,2-0,5 ml (10-25 mg) i.v. Kan gjentas om nødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Ingen tilgjengelige data.
Tilberedning/Håndtering: Kan blandes med natriumklorid og glukoseoppløsninger.
Administrering: Gis s.c., i.m. eller i.v.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre sympatikomimetika.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet ved hypertensjon, hjerte- og karsykdommer, tyreotoksikose, dårlig kontrollert diabetes, digitalisforgiftning og vinkelblokkglaukom. Toleranse utvikles ved vedvarende bruk, effekten bedres igjen etter noen dagers seponering. Profylaktisk ved epidural og spinalanestesi bare når signifikant blodtrykksfall kan ventes. Misbruksrisiko pga. sentralstimulerende effekt. Forsiktighet må utvises ved kardiovaskulær sykdom, som f.eks. iskemisk hjertesykdom og arytmier. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke aktuelt ved bruk av injeksjonsvæske, men kan gi svimmelhet og tretthet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Andre adrenergika og teofyllinderivater øker effekten av efedrin. Efedrin i kombinasjon med deksametason kan gi nedsatt effekt av deksametason. Efedrin virker ved å frigjøre noradrenalin i synapsene. Inaktiveringen av det frigjorte noradrenalinet blokkeres av MAO-hemmere og trisykliske antidepressiver, og øker risikoen for hypertensiv krise. Samtidig bruk av MAO-hemmere, eller administrering innen 14 dager etter avsluttet behandling, bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Efedrin er ikke anbefalt med mindre den kliniske tilstanden hos kvinnen krever behandling. Kan brukes under keisersnitt for å forhindre hypotensjon som forårsakes av spinalanestesi. Går over placenta og er assosiert med økning i fosterets hjertefrekvens og slagvariabilitet. Føtal acidose er observert, men er ikke reflektert i Apgar-scoren. Skal ikke brukes når morens blodtrykk overskrider 130/80 mm Hg, da efedrin kan øke fosterets hjertefrekvens.
Amming: Utskilles i morsmelk. Amming må opphøre i 2 dager etter administrering. Irritabilitet og forstyrrede søvnmønstre er sett hos spedbarn som ble ammet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme, oppkast (spesielt ved større doser)
Generelle
Mindre vanligeHyperhidrose
Hjerte
VanligePalpitasjoner
SjeldneArytmi
Ukjent frekvensHjerteiskemi, hjertestans
Kar
VanligeHypertensjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelsvakhet
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
VanligeMiksjonsproblemer, urinretensjon (ved langvarig bruk, særlig ved prostatahypertrofi)
Psykiske
VanligeInsomni, rastløshet, tremor (hyppigst hos voksne)
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeTørste
FrekvensBivirkning
Vanlige
HjertePalpitasjoner
KarHypertensjon
Nyre/urinveierMiksjonsproblemer, urinretensjon (ved langvarig bruk, særlig ved prostatahypertrofi)
PsykiskeInsomni, rastløshet, tremor (hyppigst hos voksne)
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast (spesielt ved større doser)
GenerelleHyperhidrose
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringTørste
Sjeldne
HjerteArytmi
Ukjent frekvens
HjerteHjerteiskemi, hjertestans

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Sympatomimetikum (alfa- og betastimulator).
Virkningsmekanisme: Slimhinneavsvellende og bronkodilaterende. Pressoreffekt på hjertet. Svakere, men mer langvarig effekt enn adrenalin. Sentralstimulerende.
Absorpsjon: God etter i.m. og s.c. administrering.
Halveringstid: 3-12 timer, vanligvis ca. 6 timer.
Metabolisme: Delvis i lever.
Utskillelse: I urinen, raskere ved surgjøring.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Efedrin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml10 × 1 ml (amp.)
007310
Blå resept
-
377,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.02.2016