Efavirenz Sandoz

Sandoz


Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A G03 (Efavirenz)TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg: Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Antiviral kombinasjonsbehandling av voksne, ungdom og barn ≥3 måneder og ≥3,5 kg, som er infisert med humant immunsviktvirus-1 (hiv-1). Preparatet er ikke tilstrekkelig undersøkt hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom, dvs. ved CD4-tall <50 celler/mm3 eller etter mislykket behandling med regimer som inneholder proteasehemmere. Selv om det ikke er dokumentert kryssresistens mellom efavirenz og proteasehemmere, er det foreløpig ufullstendige data for effekten av kombinasjonsbehandling basert på proteasehemmere etter at regimer som inneholder efavirenz har mislykkes.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Det anbefales at preparatet tas på tom mage, helst ved sengetid. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Stocrin «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Efavirenz Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 30 stk. (blister)
167046
H-resept
Byttegruppe
2638,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2020