Entecavir Sandoz

Sandoz

Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.

ATC-nr.: J05A F10

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Entekavir (som monohydrat) 0,5 mg, resp. 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av kronisk hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) hos voksne med kompensert leversykdom og tegn på aktiv viral replikasjon, vedvarende forhøyede serum ALAT-nivåer og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose. Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos voksne med dekompensert leversykdom. Generelt: For både kompensert og dekompensert leversykdom er denne indikasjonen basert på data fra kliniske studier på nukleosidnaive pasienter med HBeAg-positiv og HBeAg-negativ infeksjon. For pasienter med lamivudinrefraktær hepatitt B, se SPC. Barn og ungdom >2 år til <18 år: Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos nukleosidnaive barn >2 år til ungdom <18 år med kompensert leversykdom og som har bekreftet aktiv viral replikasjon og vedvarende forhøyet serum ALAT-nivå, eller histologisk bekreftet moderat til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose. Mht. beslutning om å starte behandling hos pediatriske pasienter, se SPC.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Voksne: For nukleosidnaive pasienter kan preparatet tas med eller uten mat. For lamivudinrefraktære pasienter og ved dekompensert leversykdom skal preparatet tas på tom mage (>2 timer før/etter mat). Barn: Kan tas med eller uten mat.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Baraclude «Bristol-Myers Squibb»


Sist endret: 30.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.05.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Entecavir Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg30 stk. (blister)
451891
H-resept
Byttegruppe
4476,20CSPC_ICON
1 mg30 stk. (blister)
577226
H-resept
Byttegruppe
4789,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.