Entecavir Sandoz

Sandoz


Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.

J05A F10 (Entekavir)TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Entekavir (som monohydrat) 0,5 mg, resp. 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av kronisk hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) hos voksne med kompensert leversykdom og tegn på aktiv viral replikasjon, vedvarende forhøyede serum ALAT-nivåer og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose. Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos voksne med dekompensert leversykdom. Generelt: For både kompensert og dekompensert leversykdom er denne indikasjonen basert på data fra kliniske studier på nukleosidnaive pasienter med HBeAg-positiv og HBeAg-negativ infeksjon. For pasienter med lamivudinrefraktær hepatitt B, se SPC. Barn og ungdom >2 år til <18 år: Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos nukleosidnaive barn >2 år til ungdom <18 år med kompensert leversykdom og som har bekreftet aktiv viral replikasjon og vedvarende forhøyet serum ALAT-nivå, eller histologisk bekreftet moderat til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose. Mht. beslutning om å starte behandling hos pediatriske pasienter, se SPC.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Voksne: For nukleosidnaive pasienter kan preparatet tas med eller uten mat. For lamivudinrefraktære pasienter og ved dekompensert leversykdom skal preparatet tas på tom mage (>2 timer før/etter mat). Barn: Kan tas med eller uten mat.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Baraclude «Bristol-Myers Squibb»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Entecavir Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg 30 stk. (blister)
451891
H-resept
Byttegruppe
4476,20 C
1 mg 30 stk. (blister)
577226
H-resept
Byttegruppe
4789,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.05.2017