GEL 50 mg/g: 1 g inneh.: Ibuprofen 50 mg, hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, isopropanol, natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.
Reseptfri bruk: Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Gelen appliseres på det smertefulle eller betente området inntil 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dekkes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (tilsv. ca. 30 cm gelstrek). Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Administrering: Gelen masseres inn i huden noen minutter. Håndvask anbefales etter applisering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypersensitivitet for acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre NSAID. Patologisk forandret hud i det området som trenger behandling, som eksem, akne, infisert hud eller åpne sår. Graviditetens 3. trimester.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med redusert nyrefunksjon eller astma. Skal ikke komme i kontakt med slimhinner eller øyne. Behandlingen avbrytes hvis utslett inntrer. Kan redusere fertilitet hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller er under behandling for infertilitet, bør seponering vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha skadelige effekter på svangerskapsforløpet og/eller den embryonale/føtale utviklingen. Bruk tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis. Skal ikke brukes under 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Bruk i 3. trimester kan gi følgende effekter for fosteret: Kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon), renal dysfunksjon, som kan lede til nyresvikt og oligohydramnion. Moren og det nyfødte barnet kan få følgende effekter: Mulig forlenget blødningsperiode, en antiaggregerende effekt som kan forekomme selv ved svært lave doser, hemming av rieaktivitet og dermed forsinket eller forlenget fødsel.
Amming: Konsentrasjonen av ibuprofen i morsmelk er <1% av konsentrasjonen i plasma. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneMagesmerte
Hud
VanligeErytem, kløe
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudErytem, kløe
Sjeldne
GastrointestinaleMagesmerte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ibuprofen har lav toksisitet.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemning av prostaglandinsyntesen. Ikke helt klarlagt.
Absorpsjon: Direkte absorpsjon til underhuden. Langsom absorpsjon til sirkulasjonen. Biotilgjengeligheten er ca. 5% av det som oppnås med peroral administrering.
Fordeling: Store individuelle variasjoner i vevskonsentrasjoner i de ulike vev som synovialt, kapsulært og intrakapsulært vev.
Utskillelse: Ibuprofen og metabolitter utskilles vesentlig i urinen (ca. 95%), hvorav halvparten i konjugert form.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved romtemperatur <30°C.

Pakninger uten resept

Inntil 100 g gel er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ibux gel, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/g30 g
012744
-
Byttegruppe
*F
50 g
003900
-
Byttegruppe
*F
100 g
089981
-
Byttegruppe
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2020