Ikervis

Santen

Antiinflammatorisk øyemiddel.

ATC-nr.: S01X A18

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L04A D01
Ciklosporin
 
PNEC: 20,2 μg/liter
Salgsvekt: 172,683405 kg
Miljørisiko: Bruk av ciklosporin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ciklosporin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Ciklosporin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkoniumklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger.

Dosering

Behandling må initieres av øyelege/helsepersonell kvalifisert i oftalmologi.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned.
Glemt dose: Behandlingen fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke relevant.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering.
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering ved sengetid og kan settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Okulære eller periokulære maligniteter eller premaligne tilstander. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær infeksjon.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser.Kan innvirke på motstandskraften mot lokale infeksjoner og maligniteter. Jevnlige øyeundersøkelser er derfor anbefalt, f.eks. minst hver 6. måned, ved bruk over flere år. Hjelpestoffer: Inneholder cetalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01X A18
Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Regelmessig klinisk overvåkning utføres hos pasienter med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret.
Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke. Ved terapeutiske doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Ciklosporin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeReaksjon på inndryppingsstedet
Infeksiøse
Mindre vanligeBakteriell keratitt, herpes zoster ophtalmicus
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Øye
Svært vanligeØyeirritasjon, øyesmerte
VanligeKløe i øyet, konjunktival hyperemi, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon, øyelokkserytem, øyelokksødem
Mindre vanligeAvleiring i øyet, blefaritt, chalazion, følelse av fremmedlegeme i øyet, iridosyklitt, keratitt, kløe på øyelokket, konjunktival irritasjon, konjunktivalt ødem, konjunktivitt, korneale infiltrater, kornealt arr, tårevæskeforstyrrelse, øyeubehag, øyeutflod
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
ØyeØyeirritasjon, øyesmerte
Vanlige
ØyeKløe i øyet, konjunktival hyperemi, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon, øyelokkserytem, øyelokksødem
Mindre vanlige
GenerelleReaksjon på inndryppingsstedet
InfeksiøseBakteriell keratitt, herpes zoster ophtalmicus
NevrologiskeHodepine
ØyeAvleiring i øyet, blefaritt, chalazion, følelse av fremmedlegeme i øyet, iridosyklitt, keratitt, kløe på øyelokket, konjunktival irritasjon, konjunktivalt ødem, konjunktivitt, korneale infiltrater, kornealt arr, tårevæskeforstyrrelse, øyeubehag, øyeutflod

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Topisk overdose er lite sannsynlig.
Behandling: Symptomatisk og støttende.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L04A D01

Egenskaper

Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt.
Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T‑lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed frigjøring av proinflammatoriske cytokiner.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Skal ikke fryses.

Sist endret: 15.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml30 × 0,3 ml (endosebeholdere)
392390
SPC_ICONBlå resept
-
897,00C
90 × 0,3 ml (endosebeholdere)
399809
SPC_ICONBlå resept
-
2618,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

iridosyklitt: Akutt betennelse/inflammasjon i regnbuehinnen (iris) og strålelegemet (corpus ciliare).

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.