Imogas

McNeil


Overflateaktiv silikonpolymer.

A03A X13 (Silikonforbindelser, Simetikon)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, myke 240 mg: Hver kapsel inneh.: Simetikon 240 mg.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av utspilt abdomen (flatulens) hos voksne og ungdom (>15 år).

Dosering

Voksne og ungdom >15 år
1 kapsel etter hvert hovedmåltid. Høyst 3 kapsler daglig. Behandlingen begrenses til 10 dager.
Administrering Svelges sammen med et glass vann, etter hvert hovedmåltid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Dersom symptomene vedvarer eller tiltar, eller ved langvarig forstoppelse, bør lege kontaktes. Anbefales ikke ved spedbarnskolikk pga. begrenset informasjon om sikkerhet hos spedbarn og barn.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier ikke utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Absorpsjon er ubetydelig og det forventes ingen effekt på foster. Kan brukes under graviditet.
AmmingDet forventes ingen effekt på barn som ammes. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFysiologisk inert substans uten farmakologisk aktivitet. Endrer overflatespenningen for luftbobler, slik at de sprekker.
AbsorpsjonAbsorberes ikke.
UtskillelseUomdannet i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Imogas, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
240 mg 30 stk. (blister)
080897
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Imogas KAPSLER, myke 240 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.08.2020


Sist endret: 03.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)