Imogas

McNeil


Overflateaktiv silikonpolymer.

A03A X13 (Silikonforbindelser, Simetikon)KAPSLER, myke 240 mg: Hver kapsel inneh.: Simetikon 240 mg.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av utspilt abdomen (flatulens) hos voksne og ungdom (>15 år).

Dosering

Voksne og ungdom >15 år: 1 kapsel etter hvert hovedmåltid. Høyst 3 kapsler daglig. Behandlingen begrenses til 10 dager.
Administrering: Svelges sammen med et glass vann, etter hvert hovedmåltid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Dersom symptomene vedvarer eller tiltar, eller ved langvarig forstoppelse, bør lege kontaktes. Anbefales ikke ved spedbarnskolikk pga. begrenset informasjon om sikkerhet hos spedbarn og barn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier ikke utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Absorpsjon er ubetydelig og det forventes ingen effekt på foster. Kan brukes under graviditet.
Amming: Det forventes ingen effekt på barn som ammes. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Abdominalsmerte, forstoppelse, kvalme, oppkast
Hud
Ukjent frekvens Angioødem, kløe, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjoner som ansiktsødem og dyspné.
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Abdominalsmerte, forstoppelse, kvalme, oppkast
Hud Angioødem, kløe, utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner som ansiktsødem og dyspné.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fysiologisk inert substans uten farmakologisk aktivitet. Endrer overflatespenningen for luftbobler, slik at de sprekker.
Absorpsjon: Absorberes ikke.
Utskillelse: Uomdannet i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Imogas, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
240 mg 30 stk. (blister)
080897
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.08.2020