Klorhexidinsprit Fresenius Kabi

Klorhexidinsprit farget Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Bredspektret antiseptikum.

ATC-nr.: D08A C02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A B03
Klorheksidin
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 2 182,42601 kg
Miljørisiko: Bruk av klorheksidin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klorheksidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klorheksidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

LINIMENT, oppløsning 5 mg/ml: Klorhexidinsprit Fresenius Kabi: 1000 ml inneh.: Klorheksidindiglukonat 5 g, etanol, vannfri 563 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml.


LINIMENT, oppløsning 5 mg/ml: Klorhexidinsprit farget Fresenius Kabi: 1000 ml inneh.: Klorheksidindiglukonat 5 g, etanol, vannfri 563 g, fenolrødt, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml.


Indikasjoner

Klorhexidinsprit: Huddesinfeksjon før injeksjon, punksjon, prøvetaking og operative inngrep. Preoperativ hånddesinfeksjon etter håndvask med flytende såpe. Klorhexidinsprit farget: Huddesinfeksjon før injeksjon, punksjon, prøvetaking og operative inngrep.

Dosering

Preoperativ hånddesinfeksjon: Desinfeksjon av hender og underarmer i minst 30 sekunder etter foreskrevet håndvask.
Desinfeksjon før gjennomstikking av huden: Desinfiser hudoverflaten og la oppløsningen tørke før inngrepet. Vær spesielt forsiktig ved punksjon av særskilt infeksjonsfølsomme organer. Virketid 1/2-2 minutter.
Preoperativ huddesinfeksjon: Operasjonsområdet desinfiseres grundig i 2 minutter. Hudområdet skal tørke før inngrepet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes i ledd og på sener. Skal ikke komme i kontakt med hjerne, hjernehinne eller perforerte trommehinner fordi klorheksidin er nevrotoksisk.

Forsiktighetsregler

Bruk av klorheksidin på peritoneum kan øke dannelsen av peritoneale adherenser. Klorheksidinsprit er brennbart. Området hvor preparatet er benyttet må være fullstendig tørt før bruk av utstyr som kan forårsake gnister. Pediatrisk populasjon: Bruk av klorheksidinoppløsning, til desinfisering av hud før invasive inngrep, er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Det er høyere risiko hos premature spedbarn, spesielt barn født før 32. svangerskapsuke, og i løpet av barnets 2 første leveuker. Fjern fuktede materialer, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Hvis okklusjonsbandasje skal påføres områder tidligere eksponert for Klorhexidinsprit, må det påses at overflødig oppløsning på huden er fjernet først.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
SjeldneKontaktdermatitt og urticaria
Ukjent frekvensKjemiske brannsår hos nyfødte
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
FrekvensBivirkning
Sjeldne
HudKontaktdermatitt og urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvens
HudKjemiske brannsår hos nyfødte

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Huddesinfeksjonmiddel.
Virkningsmekanisme: Etanol (70%) har antimikrobiell effekt mot både grampositive og gramnegative bakterier, tuberkelbakterier og visse virus (ikke hepatitt virus). Kombinert med klorheksidin forsterkes og forlenges desinfeksjonseffekten. Både midlertidig og permanent hudflora reduseres og den antimikrobielle effekten varer i flere timer. Effekten av klorheksidin kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.

Oppbevaring og holdbarhet

Klorhexidinsprit: Oppbevares <25°C.

Andre opplysninger

Ved bruk av Klorhexidinsprit farget vil huden farges gul (kan vaskes av). I flasken er oppløsningen rød.

Sist endret: 22.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.10.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml125 ml
124703
SPC_ICON-
-
*F
250 ml
546404
SPC_ICON-
-
*F
1000 ml
007272
SPC_ICONBlå resept
-
114,00C
1000 ml
400932
SPC_ICON-
-
*F

Klorhexidinsprit farget Fresenius Kabi, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml250 ml
007269
SPC_ICONBlå resept
-
72,30C
250 ml
517531
SPC_ICON-
-
*F
1000 ml
570153
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiseptikum (antiseptika): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

desinfeksjon: Desinfeksjon betyr å redusere antall sykdomsfremkallende mikroorganismer slik at det blir lavest mulig.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.