Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

REKTALVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml + 250 mg/ml: 1 ml inneh.: Dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) 1 mg, sorbitol (E 420) 250 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), saltsyre, natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

Obstipasjon.

Dosering

Voksne
Vanlig dose: 120 ml. Som tømmingsklyster anbefales 240 ml.
Barn
Avpasses etter alder. 60 ml er vanlig til barn mellom 1 og 10 år.
Administrering Bruksferdig engangsklyster. Følg bruksanvisningen i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Abdominalsmerter av ukjent årsak. Betennelsestilstander i tynn- og tykktarm (regional enteritt, appendisitt, ulcerøs kolitt). Intestinal obstruksjon. Spastisk obstipasjon.

Forsiktighetsregler

Klysterbehandling kan gi mekanisk skade av tarmveggen. Bør bare brukes i korte perioder. Langvarig bruk kan muligens føre til elektrolyttforstyrrelser. Konserveringsmidlene kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede).

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHar pga. sitt sorbitolinnhold et høyt osmotisk trykk. Virker væskemobiliserende og lakserende. Dokusatnatrium og sorbitol letter penetrasjonen av væske inn i fekalmassen og bløtgjør denne. Innholdsstoffene absorberes ikke. Virkning etter 5-20 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25ºC.

 

Pakninger, priser og refusjon

Klyx, REKTALVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
120 ml (plastflaske m/rektalspiss)
177196

Blå resept

* F
10 × 120 ml (plastflaske m/rektalspiss)
022976

Blå resept

* F
240 ml (plastflaske m/rektalspiss)
023006

Blå resept

* F
10 × 240 ml (plastflaske m/rektalspiss)
177154

Blå resept

* F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Avføringsmidler
Legemidler: Dulcolax, Duphalac, Endofalk, Flytende parafin NAF, Klyx, Laktulose MIP Pharma, Laxoberal, Levolac, Microlax, Movicol, Movicol junior, Movicol med sjokoladesmak, Moxalole, Olje-glycerol NAF, Oljeklyster SA, Olopeg, Parafinemulsjon NAF, Pursennid, Toilax, Vi-Siblin
Indikasjon: Kronisk forstoppelse. Forstoppelse/obstipasjon ved irritabel tarm-syndrom. Kronisk forstoppelse. Kronisk forstoppelse / obstipasjon ved kreftsykdom. Forstoppelse/obstipasjon ved sykdom i livets sluttfase.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Klyx REKTALVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.11.2019


Sist endret: 11.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)