Klorhexidin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Bredspektret antiseptikum.

ATC-nr.: D08A C02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A B03
Klorheksidin
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 2 182,42601 kg
Miljørisiko: Bruk av klorheksidin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klorheksidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klorheksidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

LINIMENT, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1000 ml inneh.: Klorheksidindiacetat 0,5 g, resp. 1 g, natriumacetat (3H2O) 21 g, eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. pH ca. 6.


Indikasjoner

Desinfeksjon av sår. Slimhinnedesinfeksjon f.eks. i forbindelse med fødsler. Desinfeksjon av urinrørsåpning før kateterisering.

Dosering

Tilpasses etter behov.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes i ledd og på sener. Skal ikke komme i kontakt med hjerne, hjernehinne eller perforerte trommehinner fordi klorheksidin er nevrotoksisk.

Forsiktighetsregler

Bruk av klorheksidin på peritoneum kan øke dannelsen av peritoneale adherenser. Pediatrisk populasjon: Bruk av klorheksidinoppløsning til desinfisering av hud før invasive inngrep, er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Det er høyere risiko hos premature spedbarn, spesielt hos barn født før 32. svangersuke, og i løpet av barnets 2 første leveuker. Fjern fuktede materialer, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Hvis okklusjonsbandasje skal påføres områder tidligere eksponert for Klorhexidin, må det påses at overflødig oppløsning på huden er fjernet først.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kjent risiko.
Klorheksidin

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kontaktdermatitt og urticaria. Øvrige: Anafylaktisk reaksjon. Ukjent frekvens: Kjemiske brannsår hos nyfødte.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Isoton desinfeksjonsvæske.
Virkningsmekanisme: Baktericid effekt på grampositive og gramnegative bakterier. Oppløsningen er mer effektiv mot grampositive enn gramnegative bakterier. Bakteriesporer, tuberkler og virus påvirkes ikke. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.

Sist endret: 15.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.06.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Klorhexidin Fresenius Kabi, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml20 × 30 ml (plastamp.)
395911
SPC_ICONBlå resept
-
*F
125 ml (plastflaske)
007169
SPC_ICONBlå resept
-
*F
250 ml (plastflaske)
007183
SPC_ICONBlå resept
-
*F
1000 ml (plastflaske)
007192
SPC_ICONBlå resept
-
*F
1 mg/ml125 ml (plastflaske)
007214
SPC_ICONBlå resept
-
*F
250 ml (plastflaske)
007227
SPC_ICONBlå resept
-
*F
1000 ml (plastflaske)
007205
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiseptikum (antiseptika): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

desinfeksjon: Desinfeksjon betyr å redusere antall sykdomsfremkallende mikroorganismer slik at det blir lavest mulig.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.