Klorhexidin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Bredspektret antiseptikum.

D08A C02 (Klorheksidin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

LINIMENT, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1000 ml inneh.: Klorheksidindiacetat 0,5 g, resp. 1 g, natriumacetat (3H2O), eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. pH ca. 6.


Indikasjoner

Desinfeksjon av sår. Slimhinnedesinfeksjon f.eks. i forbindelse med fødsler. Desinfeksjon av urinrørsåpning før kateterisering.

Dosering

Tilpasses etter behov.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes i ledd og på sener. Skal ikke komme i kontakt med hjerne, hjernehinne eller perforerte trommehinner fordi klorheksidin er nevrotoksisk. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bruk av klorheksidin på peritoneum kan øke dannelsen av peritoneale adherenser. Pediatrisk populasjon: Bruk av klorheksidinoppløsning til desinfisering av hud før invasive inngrep, er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Det er høyere risiko hos premature spedbarn, spesielt hos barn født før 32. svangersuke, og i løpet av barnets 2 første leveuker. Fjern fuktede materialer, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Hvis okklusjonsbandasje skal påføres områder tidligere eksponert for Klorhexidin, må det påses at overflødig oppløsning på huden er fjernet først.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kjent risiko.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringIsoton desinfeksjonsvæske.
VirkningsmekanismeBaktericid effekt på grampositive og gramnegative bakterier. Oppløsningen er mer effektiv mot grampositive enn gramnegative bakterier. Bakteriesporer, tuberkler og virus påvirkes ikke. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Klorhexidin Fresenius Kabi, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,5 mg/ml 20 × 30 ml (plastamp.)
395911

Blå resept

* F
125 ml (plastflaske)
007169

Blå resept

* F
250 ml (plastflaske)
007183

Blå resept

* F
1000 ml (plastflaske)
007192

Blå resept

* F
1 mg/ml 125 ml (plastflaske)
007214

Blå resept

* F
250 ml (plastflaske)
007227

Blå resept

* F
1000 ml (plastflaske)
007205

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Klorhexidin Fresenius Kabi LINIMENT, oppløsning 0,5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Klorhexidin Fresenius Kabi LINIMENT, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

16.06.2015


Sist endret: 20.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)