Nye Veterinærkatalogtekster 2020

Alfax Multidose vet. «Jurox» (mars).

Alpha ERM Salar «PHARMAQ» (mai).
Nytt i Veterinærteksten er injeksjonsvæske.

Aservo EquiHaler «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (juni).

Bovalto Respi 2 «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S» (desember).

Bovilis RSP Live vet. «MSD Animal Health» (februar).

Clevor «Orion» (mars).

Cosacthen vet. «Dechra» (september).

Credelio «Elanco» (januar).
Nytt i Veterinærteksten er tyggetabletter 900 mg.

Dormaquin vet. «Le Vet» (september).

Ecoporc Shiga «Ceva Santé Animale» (desember).

Eravac «Hipra» (oktober).

Eryseng «Hipra» (juni).

Eryseng Parvo «Hipra» (juni).

Evalon «Hipra» (juni).

Evant «Hipra» (juni).

Flunipaste vet. «Biovet» (mars).

Hippozol vet. «CP-Pharma» (august).

Lidcosal vet. «Dechra» (juli).

Meloxidolor «Le Vet Beheer B.V.» (mai).

Meloxidyl «Ceva Santé Animale» (januar).

Meloxoral «Le Vet» (mai).

Nasym «Hipra» (juni).

Neptra «Bayer Animal Health GmbH» (mars).

Novaquin «Le Vet» (oktober).

Ophtaclin vet. «Le Vet» (september).

Optomease vet. «Virbac» (juli).

Ovareline «Ceva Santé Animale» (april).

Porcilis Lawsonia vet. «MSD Animal Health» (september).

Procamidor Comp vet. «Richter Pharma AG» (mai).

Propomitor vet. «Orion» (august).

Proposure «Axience» (november).

Rhiniseng «Hipra» (juni).

Rivalgin vet. «Richter Pharma AG» (mai).

Rominervin vet. «Le Vet» (november).

Separon vet. «Richter Pharma AG» (juni).

Spasmipur vet. «Richter Pharma AG» (februar).

Stelfonta «QBiotics» (juli).

Suigonan vet. «MSD Animal Health» (februar).
Remarkedsført.

Tralieve vet. «Le Vet» (april).

Tranquinervin vet. «Le Vet» (november).

Versican Plus Bb Oral «Zoetis» (mai).