Nye Veterinærkatalogtekster 2010

ALPHA JECT 6-2 «PHARMAQ» (august).

Betamax vet. «Novartis Animal Vaccines» (juli).

Circovac «Merial» (januar).

Domosedan vet. «Orion» (februar).
Nytt i preparatomtalen er munngel.

Ektobann vet. «Skretting» (august).

Equioxx «Merial» (november).

Frontline Comp «Merial» (februar).

Genestran vet. «aniMedica» (desember).

Improvac «Pfizer» (januar).

Lipogen Duo «Novartis Animal Vaccines» (august).

Loxicom «Norbrook» (januar).

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (november).
Nytt i preparatomtalen er injeksjonsvæske 2 mg/ml.

Nobivac Ducat «Intervet» (juli).

Nobivac Tricat Trio «MSD Animal Health» (februar).

Noroclav vet. «Norbrook» (april).
Nytt i preparatomtalen er tabletter 400 mg/100 mg.

Norodyl vet. «Norbrook» (september).

Norvax Minova 6 vet. «Intervet» (juni).

Posatex «MSD Animal Health» (november).

Profender «Bayer Animal Health GmbH» (april).
Tabletter med modifisert frisetting.

Purevax FeLV «Merial» (august).

Revazol «Eurovet» (mars).

Suprelorin «Virbac» (juni).

Tribovax vet. «Intervet» (oktober).

Trocoxil «Pfizer» (august).

Vetergesic vet. «Reckitt Benckiser» (februar).

Welpan vet. «Bayer Animal Health GmbH» (mai).

Ypozane «Virbac» (august).

Zactran «Merial» (september).