Nye Veterinærkatalogtekster 2016

Alfaxan «Jurox» (februar).

Alpha ERM Salar «PHARMAQ» (september).

Apoquel «Zoetis» (juli).

Aquavac 6 vet. «MSD Animal Health» (september).

Bovalto «Merial» (desember).

Bravecto «MSD Animal Health» (desember).
Nytt i Veterinærkatalogen er påflekkingsvæske til katt. Fra før fins egen tekst for tyggetabletter til hund.

Cyclance vet. «Virbac» (september).

Dexmopet vet. «Vetpharma Animal Health» (november).

Mepidor vet. «Richter Pharma AG» (november).

Eurican DAPPi «Merial» (november).

Fevaxyn Quatrifel «Zoetis» (mars).

Fortekor plus «Elanco» (juni).

Frontect «Merial» (januar).

Melovem «Dopharma Research» (mai).
Nytt i Veterinærteksten er injeksjonsvæske 30 mg/ml til storfe og gris.

Milpro vet. «Virbac» (september).

Norotic vet. «Norbrook» (mars).

Osurnia «Novartis» (august).

Porcilis PCV ID «MSD Animal Health» (februar).

Prednicortone vet. «Le Vet» (november).

ProZinc vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (april).

Spasmium vet. «Richter Pharma AG» (juni).

Synthadon vet. «Le Vet» (september).

Zepromec vet. «Chanelle» (oktober).

Zycortal «Dechra» (april).

Vibranord «Pharmanovia» (mai).