Novaquin

Le Vet
MIKSTUR, suspensjon 15 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 15 mg, natriumbenzoat, glyserol, polysorbat 80, hydroksyetylcellose, kolloidal vannfri silika, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumcyklamat, flytende sorbitol, sukralose, renset vann. Anissmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og virker dermed antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativt og antipyretisk. Reduserer leukocyttinfiltrasjon i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. Har også antiendotoksiske egenskaper, vist via hemming av produksjonen av tromboksan B2 indusert ved E. coli endotoksinadministrering til kalver og gris.
Absorpsjon: Tmax ca. 2-3 timer, biotilgjengelighet ca. 98%.
Proteinbinding: 98%.
Fordeling: Vd 0,12 liter/kg.
Halveringstid: 7,7 timer.

Indikasjoner 

Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos hest.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Drektighet og laktasjon. Gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Alder <6 uker.

Bivirkninger

Forbigående mild urticaria og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000): Tap av appetitt, apati, abdominalsmerter og kolitt. Anafylaktiske reaksjoner (kan være alvorlige, inkl. livstruende). Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr pga. risiko for nyretoksisitet. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved overfølsomhet for NSAID bør kontakt med preparatet unngås. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med glukokortikoider, andre NSAID eller antikoagulasjonsmidler.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes ved drektighet og laktasjon pga. manglende data på hest.

Dosering 

0,6 mg/kg 1 gang daglig i ≤14 dager. Administrering: Gis direkte i munnen eller blandet i en liten del av fôret før fôring. Bruk vedlagte doseringssprøyte som plasseres på flasken og har en kg-kroppsvekt-skala. Rist flasken godt før bruk.

Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved overdose skal symptomatisk behandling initieres.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: 3 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Åpnet flaske er holdbar i 5 måneder.

 

Pakninger og SPC

Novaquin, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
15 mg/ml hest 125 ml (flaske) 431061 C
336 ml (flaske) 465215 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.10.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.07.2020