Nye Veterinærkatalogtekster 2011

ALPHA JECT 4000 «PHARMAQ» (februar).

ALPHA JECT 5-3 «PHARMAQ» (oktober).

Butomidor «Richter Pharma AG» (desember).

Cartrophen «Arthropharm» (september).

Dolovet «Vetcare» (juni).

Easotic «Virbac» (juli).

Gastrogard «Merial» (desember).

Interceptor vet. «Novartis» (april).
Nytt i Veterinærteksten er tabletter 2,3 mg og 5,75 mg.

IsoFlo vet. «Abbott» (desember).

Loxicom «Norbrook» (januar).
Nytt i Veterinærteksten er mikstur 0,5 mg/ml til katt.

Malaseb vet. «Dechra» (august).

Melovem «Dopharma Research».
august

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (juni).
Nytt i Veterinærteksten er injeksjonsvæske 5 mg/ml.

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (august).
Nytt i Veterinærteksten er mikstur 15 mg/ml til gris.

Milbemax vet. «Novartis» (mars).
Nytt i Veterinærteksten er tyggetabletter 2,5 mg/25 mg til små hunder og valper og 12,5 mg/125 mg til hund >5 kg.

Norvax Compact PD vet. «Intervet» (september).

Porcilis AR-T DF vet. «Intervet» (september).

Uniferon vet. «Pharmacosmos» (september).

Veraflox «Bayer Animal Health GmbH» (desember).